Vitamin D3 startdos

Det kommer in fler och fler rapporter att de allra flesta av oss nordbor har brist på vitamin D3. Det kan ge en mängd sjukdomar som benskörhet, hypotyreos, depression, ökad infektionsbenägenhet och mycket annat. Det finns åtminstone ett par tusen reaktioner i kroppen som är beroende av vitamin D3.

 

Det har tidigare visats att den fysiologiska nivån av vitamin D3 är minst 125 nmol/L. Under den nivån har mammors bröstmjölk för låg koncentration av vitamin D3 för att det ammade barnet ska få något vitamin D3 via bröstmjölken.

 

Våra gamla klinkemlab har som ”optimal” nivå 75-250 nmol/L baserat på mätningar av ”normalbefolkning”, inte på fysiologiska kunskaper.

 

Nu finns det sedan 2010 vetenskapligt bevisad möjlighet att snabbt få upp koncentrationen av vitamin D3 inom tre dagar [1].

 

Här visade man att friska unga hade en nivå av vitamin D3 på 40 nmol/L, det är en tredjedel av den lägsta fysiologiska nivån av vitamin D3.

 

När de fick 600 000 IE vitamin D3 som engångsdos så steg nivån av vitamin D3 till knappt 200 nmol/L då man tog nytt prov efter tre dagar.

 

En månad senare hade nivån sjunkit till 160 nmol/L och efter två månader hade nivån sjunkit till 107 nmol/L, under den fysiologiska nivån om 125 nmol/L.

 

Nivåerna av kalcium, fosfat och magnesium hölls normala oavsett nivå av vitamin D3.

 

Nivån av paratyroideahormon (PTH), som reglerar bentätheten i skelettet, sjönk från 6 pmol/L till omkring 4,4 pmol/L och den nivån höll i sig i minst tre månader.

 

Med andra ord det finns nu en bra och utvärderad metod att snabbt höja nivån av vitamin D3: Ät 600 000 IE (15 000 µg) som engångsdos och inom tre dagar har man uppnått mer än fysiologisk dos av vitamin D3. Underhåll sedan den nivån med att äta 50 000 IE (1 250 µg) vitamin D3 per vecka.

 

Men hur får man fatt på vitamin D3 i denna mängd?

 

Enklast från USA, sök på nätet eller använd denna länk: (uppdaterad 2017-09-03)

https://se.iherb.com/pr/Bio-Tech-Pharmacal-Inc-D3-50-Cholecalciferol-100-Capsules/55186

 

Kostar omkring 25 USD för 100 kapslar om 50 000 IE vitamin D3 inklusive frakt  om man tar högst två burkar brukar man slippa tull.. Det blir omkring 2 SEK per vecka per person

 

Sedan gäller ”Lustoptimering”[1] Cipriani et al Effect of a Single Oral Dose of 600,000 IU of Cholecalciferol on Serum Calciotropic Hormones in Young Subjects with Vitamin D Deficiency: A Prospective Intervention Study.J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jul 21 http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/jc.2010-0502

Socialstyrelsen och frivillig vård

Jag läste i Läkartidningen att ”Lagändring krävs för att läkare ska få arbeta ideellt”
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/01/Lagandring-kravs-for-att-lakare-ska-fa-arbeta-ideellt/?success=true#comment

Socialstyrelsens juridiska tolkning innebär att frivilliga sjukvårdsinsatser måste bedrivas av sjukvårdshuvudman, journalföras och andra restriktioner för legitimerad personal.

En kommentar skickades till LT.
Men den refuserades som vanligt trots att sex andra kommentarer kommit in.

Så jag publicerar här i stället.

Förunderligt.

Att det måste till en lagändring för att ändra Socialstyrelsens bedömning från 2011 av vad som gäller för legitimerad personal vid frivilliga insatser. Den kan inte återfinnas på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen synes av okunnighet och obetänksamhet som vanligt ha gjort en smärre övertolkning av lagen. Någon remissbehandling av bedömningen synes ej ha skett.

Då går det också att göra en ny tolkning med friare kriterier eftersom Socialstyrelsen nu har uppmärksammats på sin smärre övertolkning.

I annat fall torde det vara helt omöjligt för legitimerad personal att på sin fritid vara som den barmhärtige samariten och hjälpa sin nästa oavsett vad som än händer, naturkatastrof, trafikolycka eller omplåstring av sårskada.

Jag måste avlägsna mig från all tänkbar skada eller vård hos andra för att inte bestraffas av Socialstyrelsen. Jag får inte ens hjälpa mig själv om jag får en liten sårskada som behöver plåster.

Jag fick lära mig i det militära att om man gjorde fel fick man ordern

"GÖR OM!
GÖR RÄTT!"

Så jag tycker Socialstyrelsens chef omedelbart ger samma order till sina underhuggare, tillsätt en brett sammansatt grupp kloka personer och lös problemet. Glöm inte remissbehandling också av gruppens arbete.

Vår sjukvårdsminister får inte ge ordern på grund av då påstått ministerstyre. Fast man kan ju (som vanligt) alltid skicka en politisk regeringstjänsteman till Lars-Erik Holms närmare tjänsteman för att ”diskutera” saken.

Skolmat till mitt barn

Här kommer den senaste versionen av blanketten för att ditt barn ska få riktig mat i skolan.
 
Så det är bara att kopiera ned en PDF-fil från Dropbox ( https://www.dropbox.com/sh/0daal8izkf3zegf/p_7Ypeghc2 
 och skriva ut dem, fylla i och skicka till skolan för efterföljande.
 
God fortsättning på det nya året!
 
Önskar vänligen
Björn Hammarskjöld