Sanningen kryper alltid fram

Intressant att sanningen kryper fram till slut. Zikavirus var inte orsaken till mikrocefali (för liten hjärna) som påstods 2016. Läs mer här om vad som hände i början av 2016:

http://kostkunskap.blogg.se/2016/january/

 

http://kostkunskap.blogg.se/2016/february/zikavirus-och-myggvirus.html

 

Nu har det kommit information att det är antimyggmedel som organofosfater som orsakar mikrcefali och andra nervskador.

http://www.naturalnews.com/2017-06-12-bombshell-anti-zika-pesticides-found-to-cause-neurological-damage.html

 

Om medlet hämmar cholinesteras så påverkas nervsystemet negativt.  Med andra ord är cholinesterashämmare släktingar till andra organofosfater som nervgasen Sarin och andra otäcka ämnen.

 

Inte undra på att barnen får mikrocefali och att kemikalieföretagen vill förvilla oss och flytta fokus till det oskyldiga Zikaviruset.

 

Detta kommer inte att stå i MSM (MainStream Media), de har för stora reklamintäkter för att våga publicera att myggbekämpningsmedel är den troligaste orsaken till mikrocefali och att Zikaviruset är oskyldigt

 

Men sanningen kryper alltid fram.


Sockersjuka och myndighetskorruption

Jag har läst artikel Endocrine and metabolic consequences due to restrictive carbohydrate diets in children with type 1 diabetes: An illustrative case series som Diabethics har vidarebefordrat.

Jag finner att författarna har selekterat sina fall mycket noga. Över lång tid för att söka visa att det är farligt att äta en lågkolhydratkost.

Det generella jag finner är att föräldrarna har minskat mängden kolhydrater utan att öka mängden fett i tillräcklig mängd. Flera av de sex barnen svalt på sin så kallade lågkolhydratkost. De flesta kom inte ned till en lågkolhydratkost om max 5 E% kolhydrater. Man verkar inte heller ha anpassat mängden insulin till den minskade mängden kolhydrater de åt vilket ställer krav på att levern tillverkar tillräckligt med glukos för att motverka insulinöverdosen.

Ingen kom ned till ett normalt HbA1c vilket tyder på att de likväl åt eller tillverkade mer kolhydrater = socker = glukos än de kunde hantera med hjälp av insulin.

Författarna synes ha undermåliga kunskaper i fysiologi, biokemi, endokronologi, medicinhistoria och sockersjuka.

Denna studie är ett vackert exempel på förutfattade meningar och grav okunskap.

Alla vet att P-glukos stiger då man äter kolhydrater. Det spelar ingen roll om man är frisk eller har sockersjuka.

Ät glukos och mät P-glukos. En frisk människa får på Livsmedelsverkets kost ett P-glukos som stiger över 7 mmol/L, många gånger upp över 10 mmol/L
En människa med sockersjuka som äter lika mycket kolhydrater som en frisk, där skenar P-glukos.

Se bara på peroral glukosbelastning. Där får personen 75 g glukos i ett glas med vatten och sedan mäter man P-glukos efter 2 timmar.

Ligger P-glukos efter 2 h under 8,9 mmol/L så är man frisk.
Ligger P-glukos efter 2 h över 12,2 mmol/L så har man sockersjuka.

Läs mer här http://karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9099

Äter man fruktos, vare sig man har sockersjuka eller inte, så stiger P-fruktoshalten i venerna mellan tarm och lever och hinner påverka hemoglobinet så att hemoglobinet kanderas till HbA1c.

Sedan tar levern hand om och avgiftar fruktos och omvandlar fruktos till mättat fett och leder till en leverförfettning. . . Det kommer i stort sett inte ut något fruktos i blodet efter leverpassagen. Vi kan inte mäta fruktoshalten i blodet med en P-glukosmätare.

Därmed blir kolhydraträkning ett falskt instrument då man äter andra kolhydrater än glukos och glukospolymerer.

Äter man 100 g vanligt socker så ska patienten enligt kolhydraträkning har 10 E insulin. Men eftersom sackaros (vanligt socker) består till häften av glukos och till hälften av fruktos så ska den personen inte ha 10 E insulin enligt kolhydraträkningen utan bara 5 E insulin för att kompensera för 50 g glukos. Insulin påverkar inte fruktosmetabolismen.

Ger man 10 E insulin så har man överdoserat insulin med 5 E varför P-glukos sjunker för mycket och måste kompenseras med 50 g glukos, antingen från levern eller en extern glukoskälla eller båda. Detta ger i sin tur en överdosering av glukos.

De 50 g fruktos kan då omvandlas till omkring 10 g fett som omedelbart måste lagras på grund av överdoseringen av insulin.

Man får alltså ett våldsamt svängande P-glukos på grund av ren och skär okunnighet.

Patienterna ska inte klandras på grund av att patienternas lärare synes helt sakna ens grundläggande kunskaper i hur man behandlar en patient med sockersjuka. Den kunskap som sjukvården har haft sedan millennier fram till omkring 1980 då alla gått på lögnen att fri tillgång till insulin kan kompensera alla excesser i kolhydratkonsumtion då man har sockersjuka.

Det var upp till 40 % av alla med sockersjuka typ 1 som kunde överleva och må bra på en lågkolhydratkost före insulintes upptäckt före 1922.

Idag låter vi inte ens patienterna ta reda på om patienten har en egen men liten insulinproduktion utan alla ska äta mycket kolhydrater för att öka konsumtionen av insulin.

Idag måste man ta fram nya insulinanaloger för att upprätthålla de höga priserna på insulin. De gamla där patentet har gått ut prissänks och ger för liten vinst.

Med GMM-metoder (GenManipulerade Mikroorganismer) har man alla möjligheter att till en låg kostnad men högt pris procka fram nya insulinanaloger allterftersom de gamlas patent går ut.

Problemet är att de nya insulinerna ger mer biverkningar och ökad dödlighet jämfört med de gamla preparaten. Men de kostar mycket mer och pushas därför av läkemedelsindustrin.

Och sjukvården bara gapar och sväljer ökade kostnader då de Ledande OpinionsBildarna (LOBbare) är anställda av läkemedelsbolagen samtidigt som de sitter på någon professur samtidigt som de är med som experter hos Läkemedelsverket, TLV, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen med flera myndigheter.

Jag vet en professor som satt på aderton stolar, åtta akademiska och myndighetsstolar och tio företagsstolar. Och den fick alla sina uppdrag godkända av arbetsgivare och flera myndigheter genom att skriva ett avlatsbrev där den beskrev alla sina jäv och fick därmed omedelbart syndernas förlåtelse av generaldirektörer och chefsjurister.

Jag vet en annan professor som uppgav två eventuella jäv vid anställningen vid en statlig myndighet och som efter två år i andra upplagan av den rapport som den var med om att författa uppgav helt plötsligt 24 (tjugofyra) olika jäv. Ingen form av konsekvens för detta grova bedrägeri att inte uppge samtliga jäv.

Att myndigheterna bara accepterar att alla dessa LOBbare sitter och korrumperar myndigheterna och deras beslut tyder på ignorans hos ledningen eller att ledningen är medkorrumperad. Myndigheten får själv välja vilket alternativ som är det rätta. I båda fallen bör man dock byta myndighetschef så att den nya/e chefen kan rensa i Augias korruptionsstall.

Det är regeringen som tillsätter generaldirektörer. Blir det ingen omsättning av GD så kan det inte uteslutas att regeringskansliet har för många personer som går från läkemedelsbolag till höga poster i regeringskansliet. Även andra vägen har förekommit, gå direkt från regeringskansliet till läkemedelsbolag vilket är lika förkastligt och tyder på korruption i båda fallen.

Det påstås att Sverige har en låg korruptionsgrad. Men det enda som mäts är den privata korruptionen och den är låg.

Men man vågar inte mäta den offentliga korruptionen som måst betraktas som hög till mycket hög med tanke på hur läkemedelsindustrin får styra den svenska allmänfinansierade vården.
 
Björn Hammarskjöld
Assisterande professor
F.d. överläkare
Filosofie licentiat i Biokemi

CDC medger vad jag skrev

Jaha. Då är det klart.
 
CDC medger att man har skapat en Zikavirushysteri.
 
http://yournewswire.com/cdc-admits-fabricating-link-between-zika-virus-and-microcephaly/
 
Det saknasalltså en kopplingmellan Zikavirus och mikrocefali.
 
Då slipper man utveckla det nya vaccinet som skulle rädda OS och vaccinindustrin.
 
Nu klarar OS sig på egen hand.
 
Läs mer vad jag skrev i januari 2016
http://kostkunskap.blogg.se/2016/january/
 
 
 
 

Zikavirus och myggvirus

Zikavirus och gentransfer mellan insekter med hjälp av insektsvirus

 

Nu har man visat att virus kan ta upp värdcells-DNA från mygga och transportera det till nästa mygga, även till annan myggart. http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1005838

 

Så detta ställer till det när man vill använda myggvirus för att slå ut myggpopulationer.

 

Ska man slå ut myggor som bär på Zika-virus kommer man med andra ord att få mer problem än man redan har.

De problem man har idag med Zikavirus är att området där man funnit majoriteten av fosterskadorna har man sedan 2015 försökt att utrota myggorna med hjälp av genmodifierade hanmyggor där myggan har en gen som gör att mygglarverna dör i 97 %.

http://www.oxitec.com/press-release-oxitec-mosquito-works-to-control-aedes-aegypti-in-dengue-hotspo/

 

Genmodifieringen innebär att det finns minst en gen som gör att larverna dör. Men det finns säkert ännu fler gener i den genmodifierade hanmyggan. Vad dessa gener gör kan man bara spekulera i.

 

Om larven utsätts för låga doser av tetracyklin (ett antibiotikum med brett antibakteriellt spektrum) så överlever mygglarverna. Det är därför som man kan producera hanmyggorna, annars skulle de dö som larver, precis som avkomman är avsedd att göra.

 

Det lär finnas stora mängder tetracyklin i området för att tetracyklin används flitigt i matproduktionen. . . . .   

 

Det är både varmt och fuktigt i området vilket gör att även bakterier växer så det knakar. Så för att ”skydda sig” mot bakterierna så använder man antibiotika som tetracyklin. Annars kan man använda sig av bra hygienregler för att slippa använda antibiotika. Men de kostar mycket mer.

 

Det kan nämnas att tetracykliner är våra bästa antibiotikaresistensutvecklare och som underlättar att bakterier tillverkar och sprider antibiotikaresistensfaktorer.

 

Går man sen vidare och finner att myggorna drabbas av ett myggvirus som kan transportera mygg-DNA till andra arter så kommer det snart att uppträda en resistens mot att larverna dör.

 

Så hur vi än gör så sitter vi fast med skägget i brevlådan.

 

Det hade varit bättre att låta bli att försöka leka Gud, det slår alltid tillbaka på oss själva.

 

Björn


WHO, Zikavirus och vaccin

Det är väldigt lägligt att WHO varnar oss för att Zikavirus orsakar hjärnförminskning, mikrocefali, i Brasilien. Precis inför OS i Brasilien.

 

Vi vet att Zikavirus är ett virus som inte ger så mycket symtom och att man brukar tillfriskna inom en vecka. Zikavirus ger normalt inga allvarliga symtom. Viruset smittar via myggstick, inte från människa till människa, virus är vektorburet.

 

Vi vet också att Brasilien är världens näst största odlare av genmodifierade, GMO, grödor. Det går inte att undvika att GMO-grödor kräver ogräsbekämpningsmedel som glyfosat (RoundUp®) i stora mängder.

 

Det är vetenskapligt känt att glyfosat orsakar mikrocefali och andra missbildningssjukdomar [1].

 

När man sammanställer data ovan finner man att det nya under utveckling varande anti Zika-vaccinet måsta var värt miljarder nu inför OS.

 

Vaccinet kan vara bra för kvinnor som är eller vill bli gravida och vill åka till OS i Brasilien och områden med Zika-virus och blir bitna av en Zikabärande mygga.

 

Naturligtvis är vaccinet baserat på den välprövade universalvaccinbasen med skvalen och mertiolat (kvicksilver) som användes vid H1N1- (även kallat svininfluensa-) vaccinet.

 

Det spelar ingen roll att viruset är vektorburet utan smittväg mellan människor, man måste uppnå flockimmunitet för att skydda de utsatta kvinnorna.

 

Efter att ha läst Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet av professor Peter Gøtsche är ovanstående scenario mer än troligt.

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi
Virolog[1] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3945755/


WHO, Zika virus and microcephaly

It is interesting that WHO suddenly finds an increased rate of microcephaly connected to zika virus in Brazil, just in time for the Olympics

 

Zika virus is a vector transmitted RNA flavi virus causing a mild infection that is self curing in less than a week.

 

It is interesting that Brazil is #2 in the world growing Genetically Modified Organisms (GMO) crops. Brazil is second only to USA in growing GMO crops.

 

To be able to grow GMO crops the farmer is required to spray the GMO crops with glyphosate to get rid of all the weed.

 

It is scientifically well known that Glyphosate is causing microcephaly among other birth defects [1].

 

I just wonder if there is any kind of coincidence?

 

So the brand new anti Zika virus vaccine under development must be worth billions and need some PR.

 

The anti Zika vaccine may be good for females in child bearing age that are or want to be pregnant and want to go to a Zika virus infested location and to be bitten of a Zika infested mosquito.

 

Of course the vaccine is based on the well proven universal vaccine base containing squalene and mertiolate (mercury), the very same as is the base in the well known H1N1 swine flu vaccine.

 

It doesn't matter that the virus is vector borne so the virus is not transmitted between persons, only via blood sucking mosquitos. But we must all be vaccinated to get herd immunity to protect those sensitive women.

 

After reading ”Deadly medicines and organized crime” by Peter Gøtzsche this scenario is more than plausible. 

 

Björn Hammarskjöld
Assistant professor in Pediatics
Ph.D. in Biochemistry
Virologist[1] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3945755/


GMO är en katastrof ur etisk synpunkt

Payam Moula (S)-debattör skrev en debattartikel i SVT.se/opinion 2015-01-18

”Miljöpartiet måste sluta hyckla i GMO-frågan” 

 

Jag håller med Payam Moula att etiken då det gäller GMO är viktig i hans debattartikel ”Miljöpartiet måste sluta hyckla i GMO-frågan”. Men kunskapen om de biokemiska och molekylära effekterna är oändligt mycket viktigare.

 

Dessutom är etiken mycket enkel:

 

Ur etisk synpunkt är GMO en katastrof.

 

 1. Ingen har en susning om hur skadligt GMO kan vara ur genetisk synpunkt. Och kunskapen om genetisk spridning av DNA mellan arter finns sedan länge.
 2. Enda sättet att få makten över folket är att kontrollera maten.
 3. Enda sättet att kontrollera maten är att patentera växter och djur genom GMO. Då kan ingen komma undan kontrollen, man får inte odla annat än GMO till skyhöga kostnader.

 

Att påstå att genmodifierade grödor inte skiljer sig från andra grödor av samma art är ett ytterst falskt påstående. Definitionen av GMO är just att det finns främmande DNA i GMO.

 

Att grödor är bra eller dåliga för människa och miljö beror på vad människan vill.

Moula tycker att debatten för eller emot en viss teknik skulle handla om hur tekniken används på bästa sätt.

 

Kärnkraften är en annan modern teknik som kan användas på ett bra eller dåligt sätt. Det är precis samma sak med GMO.

 

Golden rice må innehålla betakaroten. Det gör morötter också. Alla som har haft småbarn vet att om ett barn äter mycket morotspuré blir barnet lätt orangefärgat i huden. Det beror på att människan saknar enzymer att bryta ned betakaroten till två vitamin-A-molekyler. Så Golden Rice är inte lösningen på A-vitaminbristorsakad blindhet.

 

GMO ger ökad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel som utarmar jorden på flera sätt. Dels försvinner mullagret som betande djur har byggt upp under tiotusentals år och dels förbrukas Jordens ändliga fosfatreserver.

 

Både GMO och den antropgena klimateffekten är färdigutredda. Antropogen klimateffekt saknas då 95 % av klimateffekten orsakas av dihydrogenoxid (vattenånga) och GMO skadar allt på jorden inklusive människa.

 

Det dröjer inte länge efter det vi eller våra djur matas med mat innehållande genen för neonikotinoider (insektsgift) förrän den genen har tagits upp av kons bakterier som sedan kan tillverka neonikotinoider som lagras i koköttet som vi sedan får i oss. Kons bakterier kan sprida genen för insektsgift till våra egna tarmbakterier så att vi och våra bakterier tillverkar insektsgift. Detta kallas horisontell spridning av gener, beskrivet redan på 1940-talet i bakteriologin.
Dessutom är glyfosat (det bekämpningsmedel som används inom GMO-odlingarna) mycket giftigt och är hormonstörande minst lika mycket som bisfenol A.

 

”Naturligt” jordbruk är den ekologiska och uthålliga formen av jordbruk som fanns även i Sverige fram till 1970-talet då alla små familjejordbruk skulle läggas ned till förmån för storjordbruk.

 

Kritiken angående maktfördelning bör tas på allvar men handlar om att se över patentlagstiftning, inte att förbjuda en hel teknik med enorm potential.

 

Potentialen för GMO saknas eftersom man ännu inte opartiskt visat att GMO är bättre än konventionellt odlade grödor. Och patentlagstiftningen kan inte ändra på redan beviljade patent. Sedan är det naivt att tro att storföretagen ens vill ha annan patentlagstiftning som begränsar deras makt. Det finns alldeles för mycket pengar på spel för att någon enda politiker skulle våga gå emot de stora genteknikföretagen.

 

Hela GMO-konceptet är ett enda stort projekt för att ta kontroll över maten och befolkningen.

"If people let the government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls who live under tyranny" Thomas Jefferson (1743 - 1826)

 

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

F.d. överläkare i pediatrik

Filosofie licentiat i biokemi

Post doc i molekylärbiologi vid University @ Buffalo, NY, 1988-9.

 


ICA skyller dyr skinka på bonden

.Insändare till tidningen Land

I Land nummer 52/1 2014 finns en annons över ett helt uppslag,

”Därför är den svenska skinkan flera kronor dyrare.”

 1. ”Sverige har ett av världens bästa djurskydd.” Här följer en text som slutar med:
  ”Detta innebär merarbete för den svenska bonden och dyrare stallbyggnader.”
  .
 2. ”Svensk skinka är fri från salmonella.” Nu följer en text som slutar med: ”I Sverige och Finland hittades ingen salmonella”.
  .
 3. ”Svenska grisar får minst antibiotika i EU.” Sen följer en text som slutar med: ”Djuren i EU får i genomsnitt drygt 10 gånger mer antibiotika än de svenska.”

ζ

                                                          skinka-flaggor

Kommentar

ICA, det är helt rätt och samtidigt en mycket ohederlig vinkling. Det är viktigt för oss och våra grisar att Sverige har världens bästa djurskydd, frihet från salmonella och minst antibiotika.

 

Men det rättfärdigar inte ICA:s prispolitik.

Vi slipper GMO tack vare att våra kloka svenska bönder vägrar köpa GMO-foder åt sina djur trots att LRF (av alla!) vill det.

                                                           LRF-text2

Alla dessa orsaker skulle motivera ett mycket högre slaktpris för svensk gris än dagens ynka 15,81 SEK/kg slaktvikt.

ζ

En jämförelse inom EU

EU-m

Jämför man grispriser i hela EU finner man att i 16 av 27 EU-länder får bönderna mer för grisen än svenska bönder, trots sämre djurvård, mer salmonella och mer antibiotika. Till och med sistaplatsen Danmark (med GMO-foder, knorrkapning, MRSA och salmonella) får 14:57 SEK/kg eller bara 8 % lägre pris än svenska bönder.

Men varför kostar då skinka mellan 40 SEK/kg och 158 SEK/kg på ICA?

ICA synes ge bonden skulden för dyrt svenskt kött. Men det är ICA:s förtjänst som håvar in pengar på svenskt kött. Det $yne$ vara de giriga mellanhänderna mellan bonden och kunden som tjänar stora pengar! Annonsen är typisk spinning för egen vinning för ICA.

 ζ

Förslag till ICA och andra mellanhänder

Bönderna ska ha 40 SEK per kg (då skulle fler satsa). Sälj sedan skinkan för normalpris omkring 67 SEK/kg till kunden (se en grovkalkyl nedan). Det är bra för grisbonden, kunden och Sveriges självförsörjningsgrad och samtidigt tillräckligt till mellanhänderna och till moms. Det är också bra för svenska grisar då ett rimligt pris till bönderna ger utrymme för investeringar som ytterligare förbättrat livet för grisarna och som ytterligare ökar köttets kvalitet.

Allt annat torde vara ocker och falsk marknadsföring!

Att ge bonden mer för köttet är ett utmärkt sätt att bevara det svenska jordbruket för framtiden. Vårt oberoende kan då öka från nuvarande mindre än 50 % självförsörjningsgrad då det gäller kött.

                                                                            frågetecken-bw

Varför ska svenska animaliska jordbruksprodukter med sin höga kvalitet betalas med usla internationella priser när de går att sälja i Sverige till rimliga priser till konsument (trots ett mer än fördubblat slaktpris)?

Varför ska svenska animaliska jordbruksprodukter med sin höga kvalitet betalas med usla internationella priser när de går att sälja utomlands till rimliga priser till konsument (trots ett mer än fördubblat slaktpris)? Utländska konsumenter betalar gärna mer för kvalitet.

.
Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende senior vetenskapsman i nutrition
Politisk sekreterare Dalarnas Sjukvårdsparti
Sekreterare Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS)

ζ

Extrainformation

Skinkpriser 2014

  Bonden får
Mellanhänder tar
Moms Skinkpris mot kund
ICA lågpris på svensk skinka
16 kr
20 4 40 kr
ICA högpris på svensk skinka
16 kr
125 17 158 kr
Bordepris på svensk skinka
40 kr
20 7 67 kr

.

Mellanhändernas arbete/kg är lika i alla tre fallen, men betalas olika.

Skinka för 40 SEK/kg till bönderna ger mellanhänderna tillräckligt, 20 SEK/kg, för att generera vinst (visat genom att ICA lyckas sälja sin billigaste skinka för 40 SEK/kg). Alltså kan ICA sälja bondens skinka för 67 SEK så att bonden kan få 40 SEK/kg slaktvikt och mellanhänderna får lika mycket som för svensk lågprisskinka.

Exemplen visar att svenskt kött inte alls är dyrare, det är handeln som tar tillfället i akt och fläskar på priset. De borde istället se till att svenska bönder får rimligt betalt för sitt arbete och att kunderna erbjuds svenskt högkvalitativt GMO-fritt smakrikt kött (som dessutom är fritt från antibiotika och sjukdomsframkallande bakterier), och detta till ett rimligt pris även för kunderna.

ζ

Systemfel – som måste rättas till

Detta visar på ett allvarligt systemfel som behöver rättas till. De detaljhandelskedjor som inte medverkar till en lösning, medverkar istället till att på ett bedrägligt sätt konkurrera ut svenskt lantbruk, och förtjänar inga kunder.

 

                                          plånbok-sedlar

Detta systemfel hotar alla medborgares möjlighet att kunna köpa hälsosam mat även i morgon. Det hotar också djurens möjligheter till bra levnadsvillkor och GMO hotar allt levande. Det hotar svenska jobb. Vilken affärskedja vill skylta med detta?

Hög tid för oss konsumenter att rösta med fötterna, med plånboken. Det är inte OK att sko sig på bekostnad av svinbönder till den grad att de nu är på konkursens brant, vilket i slutänden drabbar alla svenska medborgare. Vi kommer att tvingas äta GMO, antibiotika, MRSA och salmonella från tallriken.

ζ

Slaktpriser i EU 2014

(det pris som betalades till grisbonden i respektive land)

Hämtade via Internet 2014-12-22 … http://www.grisportalen.se/egris.html

”Slaktsvin, faktisk betalning” (utbetalning belopp per slaktade kg), vid olika tidpunkter under 2014

Medelpris

Land

v -

v -

v -

v -

v -

SEK

 

euro

euro

euro

euro

euro

15,56

EU, medelpris

1,804

1,812

1,828

1,858

1,893

  -          

19,07

Cypern

2,210

2,210

2,220

2,340

2,340

18,66

Malta

2,163

2,163

2,120

2,120

2,160

18,02

Grekland

2,089

2,089

2,089

2,114

2,114

17,80

Bulgarien

2,063

2,060

2,051

2,038

2,012

17,51

Italien

2,030

2,061

2,086

2,144

2,178

17,12

Lettland

1,984

1,948

1,955

1,934

2,003

16,84

England

1,952

1,957

1,938

1,903

1,903

16,72

Rumänien

1,938

1,957

1,954

1,945

1,945

16,63

Slovakien

1,928

1,926

1,939

1,968

1,963

16,54

Österrike

1,917

1,917

1,818

1,914

1,914

16,33

Litauen

1,893

1,896

1,917

1,944

1,926

16,11

Tyskland

1,867

1,867

1,877

1,887

1,928

16,10

Tjeckien

1,866

1,894

1,912

1,952

1,961

16,04

Luxemburg

1,859

1,860

1,856

1,888

1,926

15,98

Slovenien

1,852

1,789

1,835

1,847

1,891

15,87

Polen

1,839

1,847

1,840

1,882

1,946

15,81

Sverige

1,832

1,846

1,840

1,825

1,827

15,68

Ungern

1,818

1,830

1,834

1,877

1,918

15,65

Estland

1,814

1,813

1,835

1,825

1,825

15,53

Portugal

1,800

1,830

1,880

1,940

1,970

15,25

Finland

1,768

1,769

1,769

1,748

1,758

15,22

Spanien

1,764

1,785

1,825

1,860

1,903

15,18

Frankrike

1,760

1,660

1,680

1,730

1,780

14,71

Irland

1,705

1,702

1,701

1,700

1,700

14,62

Belgien

1,695

1,694

1,714

1,756

1,814

14,58

Holland

1,690

1,689

1,690

1,711

1,759

14,57

Danmark*

1,689

1,689

1,728

1,759

1,759

 

De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
.
Svenska slakteriers priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. OBS! Priset är utan huvud.grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 SEK.
.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till SEK vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna. Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

ζ slut citat ζ


Tack till Leif Lundberg på www.kostdemokrati.se för hjälp med redigeringen och publicering på Kostdemokrati.


MRSA och GMO och Livsmedelsverket

Hej Livsmedelsverket!

Hur är det med MRSA i svenska djurbesättningar?

Finns det några undersökningar om MRSA-läget i Sverige

Läs mer om det förskräckliga förhållandet i de flesta europeiska länder
http://ing.dk/artikel/stikproeve-tre-ud-af-fire-danske-svin-er-smittet-med-mrsa-172967?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Det torde vara en konkurrensfördel om vi åtminstone vet att MRSA-läget är gott.

Sedan måste vi konsumenter alltid få veta om maten vi äter är GMO-kontaminerad eller GMO-fri. Det gäller även att matens mat ska vara GMO-fri.

Detta att maten och matens mat ska vara GMO-fri är ett överlevnadsvillkor för mänskligheten eftersom det finns resistensfaktorer för att selektera fram GMO. Bland dessa resistensfaktorer finns gener för antibiotikaresistens och neonikotinoider som kan spridas horisontellt till födoätaren som då kan bli resistent mot antibiotika eller börja producera neonikotinoider.

Än värre är att en promoter (som krävs för att producera DNA/RNA) kan tas upp av värdorganismen och ge än mer problem.
Läs mer här om du vågar:
http://www.i-sis.org.uk/CaMV_35S_Promoter_in_GM_Feed_that_Sickened_Rats.php

Vi har alltså ingen aning om vad GMO kan orsaka för skador.

Därför måste all föda som är GMO eller uppfödd på GMO förbjudas på samma sätt som Ryssland och Sri Lanka redan gjort eller åtminstone märkas tydligt att födan innehåller GMO.

Jag begär svar från dig och din myndighet med angivande av dnr, skickas via e-post

Sekretessbedömning: Ingen sekretess.

Vänligen
Björn Hammarskjöld
Assisterande professor
Molekylärbiolog (har arbetat med HIVs höljprotein 1988-9)
070-3850933

Vägra vara vegetarian

Jag läste en blogg om att Ät vegetariskt och bli friskare.

De som äter vegetariskt brukar dö av näringsbrist något årtionde för dem som äter animalisk föda. Vegetabilier saknar en del livsnödvändiga komponenter som vitamin B12 och andra livsnödvändiga ämnen.

Sedan kommer vi till vår planets hälsa.
.
WWF har sagt att 1 kg kött kräver lika mycket fossil energi som 1 kg bönor vid produktionen av respektive livsmedel
Bra. Då är grunden lagd.

Fakta:
1 kg kött innehåller 2 hg animaliskt protein, 1 kg bönor innehåller 1 hg vegetabiliskt protein.

Slutsats:
Det går åt dubbelt så mycket fossilt bränsle för en vegetarian att tillgodose proteinbehovet jämfört med en som äter animalisk mat.

Fakta:
1 hg animaliskt protein innehåller 5-10 gånger mer av de enskilda livsnödvändiga aminosyrorna (proteinbyggstenar) än 1 hg vegetabiliskt protein

Slutsats:
Det går åt mer än 10-20 gånger mer fossilt bränsle att förse en vegetarian med tillräckligt med livsnödvändiga aminosyror då hon äter vegetabilisk mat jämfört med en som äter animalisk mat.

Ur miljösynpunkt bör vi äta animaliska proteiner. Dessutom är våra bytesdjur (ko, häst, får, get) självgående automatgödslare, vi slipper fossilbränsleberoende konstgödsel som utarmar jorden.

Vi bör äta vegetabilier som tillsats till animalisk mat för att få i oss tillräckligt med mineraler. Det beror på att det salt som säljs i livsmedelshandeln endast innehåller natriumklorid till minst 97,5 % och saknar alla andra mineraler i havsvatten. Havsvatten innehåller endast 86 % natriumklorid och resten, 14 % av havets salter, alla andra mineraler vi behöver.

Inte ens en mineralsaltsten till häst innehåller mindre än 98 % natriumklorid. Alltså får våra hästar tillgodose sitt mineralbehov via födan, gräset de äter. Så mineralsaltsten är precis samma sak som vanlig saltsten men till högre pris på grund av namnet.

Så det är bättre för vår planet att vi fortsätter att odla djur för att få mat till alla på jorden. Animalier kan odlas på ytor som inte duger som åkermark medan alla odlade vegetabilier kräver den begränsade åkerarealen.

GMO ger ingen minskning av besprutningsgifter, GMO ger mycket stora risker för folkhälsan. GMO sprider hittills okända risker i form av resistensfaktorgener och småsnuttar av RNA och DNA. Jag vägrar äta mat som innehåller insektsgifter och antibiotikaresistensfaktorer. Jag vägrar äta mat som innehåller småsnuttar av främmande DNA och RNA som kan styra våra geners uttryck.

Vi har ingen susning om vad GMO kan orsaka i naturen och vad GMO kan orsaka hos oss. Brukar kallas kaos och är i motsats till Försiktighetsprincipen.

Sammanfattning:
Rädda Jorden genom att vägra vara vegetarian.
 

Centern och GMO

Jag har skrivit om GMO på Centerns Facebookdebattforum Politisk.centerdebatt

https://www.facebook.com/groups/politisk.centerdebatt/

Bo, de GMO-grödor som finns saknas naturligt även i Sverige. GMO måste betraktas som nya arter.

Till detta kommer risken för horisontell spridning från foder innehållande GMO. Fodrets DNA tas upp av kons bakterier som då kan börja producera resistensfaktorn.

Jag vill inte dricka mjölk kontaminerad med insektsgift som neonikotinoider.

Även de pasteuriserade bakterier som finns kvar i mjölken innehåller intakt DNA med resistensfaktorn. Dessa döda bakteriers DNA inklusive resistensfaktor kan tas upp av mina bakterier i tarmen. Det innebär att om resistensfaktorn är neonikotinoid så producerar min egna bakterier neonikotinoid som tas upp och sprider sig i min kropp.

 

Jag vill inte ära kött kontaminerat med neonikotinoider på grund av att kon har tvingats äta GMO-föda

 

Så alla borde hålla sig borta från GMO. Men alla politiker säger:

Vi litar på myndigheterna! Dess myndigheter som Livsmedelsverket som helt saknar medicinsk kompetens och bara verkar gå i ILSIs strypkoppel

 

Det är normaltillstånd bland bakterier att överföra DNA mellan bakterier. Redan på mikrobiologikursen vid Stockholms Universitet 1968 hade vi normallaborationer där det visades hur DNA kan överföras från E.coli till salmonella. Och försöken lyckades var gång
Då jag jobbade i USA med HIV 1988-9 använde vi skyttelvektorer för att kunna stoppa i en valfri gen i ett bakterievirus för att sedan selektera fram de bakterier som innehöll den önskade genen. Sedan odlades större mängder bakterier, plockade fram DNA och sedan gick det att infektera apnjureceller i vävnadskultur med DNAt och cellerna producerade stora mängder av HIVs höljprotein. 

Så horisontell spridning av DNA är en teknik känd sedan länge, både naturligt mellan bakterier, även av olika sorter, och mellan bakterier och värddjur.

Många gånger används antibiotikaresistens som selektionsmetod för att få fram GMO. Då spelar det ingen roll att läkare skriver ut mindre antibiotika, det är som en droppe i havet mot de mängder antibiotikaresistens som sprids via GMO. 

Resistensfaktorn hos bakterier är en liten snutt DNA som först brukar gå över till den andra bakterien, bakteriens normala DNA tar mycket längre tid att gå över. Betänk att en bakterie normalt är 0,001 mm lång men innehåller omkring 1 mm DNA i varje bakterie. Människans varje cell innehåller omkring 2 meter DNA och den totala mängden DNA hos en människa räcker omkring 250 000 varv runt jorden om man kunde lägga alla DND-trådarna efter varandra.

Det är därför som GMO är skadligt för både naturen och oss.


Det är därför vare sig vi eller kon ska äta GMO-innehållande föda.

 

Man kan stoppa in i princip vad för gen som helst men man stoppar in inte bara den önskade genen, man stoppar in annat också precis bredvid den önskade genen och det är resistensfaktorn som måste till för att hålla GMO under armarna. Utan resistensfaktor har GMO ingen chans på sikt (några generationer), GMO utkonkurreras av vildtypen som växer något fortare på grund av mindre mängd DNA

Till det kommer att omkring 90 % av DNAt är det som inte kodar för ett protein, det är bara 10 % av DNAt som vi kan ha "nytta" av. I det så kallade "skräp"-DNAt måste det finnas något som krävs för att organismen ska överleva, annars skulle vi ha slängt bort ”skräpet”. 

Alla gener jobbar inte alltid så det måste finnas styrfunktioner inom DNAt. Jag brukar likna "skräp"-DNAt vid att där finns blåkopian av ritningen till att du ser ut och fungerar som du gör, samma med mig eller en häst.

Hur kan ett föl stå upp och dia inom en timme efter födseln? DNA-kodning (hard wire kodning) i "skräp"-DNAt

Titta på HIVs höljproteinkod. Den lilla DNA-snutten kodar för tre olika proteiner, HIVs höljprotein, TAT och REV på samma DNA-kod men olika läsramar (ACGTA.. är en snutt DNA. ACG (ta) = läsram 1, (a) CGT (a) = läsram 2 och (ac) GTA = läsram 3 (litet överkurs))

Lägg sedan till epigenetik och allt blir ännu mer komplext. 

Och vi har ingen susning om vad vi egentligen gör med GMO.

Så håll GMO borta från vår natur och oss, Sri Lanka gör helt rätt. De kommer att överleva mer än 200 år men vi kommer inte att göra det om vår mat är GMO-kontaminerad

 

För att finna sin gen på plats behövs resistensfaktorn precis bredvid den önskade genen på samma DNA-tråd, annars kan man inte återfinna den bland alla vildtyperna.

Den andra orsaken brukar kallas pengar för man kan patentera GMO men inte vanlig växtförädling. 
Läs gärna mitt inlägg litet högre upp återigen. Där bör svaren på dina "enkla försök". Men ställ gärna frågor, detta område är komplicerat, det har tagit mig ganska många år att inhämta kunskapen dels via litteratur och dels via ganska mycket labbjobb under årens lopp

 

Bo, du skriver:
"För att sortera ut Roundup Ready har man använt sig av Roundup, och på det sättet sluppit köpa utsädet utan bara behövt investera i bekämpningsmedlet.)"

Det är då Monsanto kommer med sina hejdukar och med rätta påstår att du har stulit deras patenterade GMO. Eller bevisa var du fått glyfosatgenen ifrån.

 

Bo, hänvisar du till detta okunniga och bakåtsträvande VoF med anonyma och okunniga deltagare anser jag att du slår långt under bältet.

Du hävdar med tordönsstämma "Konspirationsteorier och dumheter!". Det är härskarbeteende som tas till när man saknar argument och inser att man har fel

Jag finner att Centerpartiet synes sakna tillräcklig kompetens om GMO för att fatta ett annat beslut än att följa försiktighetsprincipen och därmed avvisa all användning av samtliga former av GMO.

Att Eskil sedan vägrat besvara mitt öppna brev talar bara om att Eskil uppenbarligen med glädje har frångått försiktighetsprincipen.
http://www.kostdemokrati.se/.../2014/03/david-suzuki-gmo.jpg

 

Kostdemokrati | "Folkhälsouniversitet" om kost, hälsa, miljö och demokrati. Bloggen om...

www.kostdemokrati.se

 

Staffan och Mats det är visat på 1970-talet att om man minskar kraftfodermängden så minskar inte mjölkmängden hos korna.
Vi har inhemska proteinkällor som ärt och raps som odlas i Sverige, vi behöver inte importera kraftfoder till höga kostnader. Det viktigaste för våra betande kolhydrater-till-protein- och-fettomvandlare är att de får tillräckligt med grovfoder.

Jag har räknat på konverteringen av hö till Dartmoorponny. Det går åt ungefär 4 ton hö för att producera omkring 200 kg ponny från föl till tvååring.Det går alltså åt omkring 15 kg hö för att producera 1 kg Dartmoorponny. Det är ganska bra konvertering av icke odlingsbar mark (hagar och skog) till högvärdigt kött och animaliskt fett. Omvandlingsfaktorn duger även för högproducerande höåkrar. Ni som är experter vet utbytet av spannmål/m2 ligger på omkring 0,4 kg med en proteinmängd om 40 g lågvärdigt protein (det krävs vanligtvis 5-10 gånger mer vegetabiliskt protein för att få tillräckligt av de essentiella aminosyrorna jämfört med animaliskt protein) . 1 kg Dartmoorponny kräver omkring 20 m2 betesmark av sämre jordbrukskvalitet och ger omkring 200 g högvärdigt animaliskt protein eller 10 g/m2. Så Dartmoorponnyn är alltså minst lika bra att producera protein som spannmål.

Sedan bör vi nog stimulera och stötta ett mera småskaligt jordbruk för att öka självförsörjningsgraden om mindre än 50 % tillbaka till den självförsörjning vi hade för 70 år sedan, 100 %. Samtidigt bör alla myndigheter lära sig hur man ställer krav på den offentligt serverade maten för att vi alla ska må bra och få en etiskt försvarbar djurskötsel (som redan finns på många håll i Sverige)

 

Det går fortare än man tror att förändra. Det krävs bara litet samarbete mellan grödoodlare och djurodlare att producera tillräckligt med ärt och raps. Ärt har fördelen att även binda luftens kväve till nitrater. Djurodlarna kan bli av med den miljöfarliga gödseln genom att sprida på åkrarna i stället för att gödseln skickas på deponi (det förekommer!) 

Gräsbetarna är självgående automatgödslare på samma sätt som bufflarna på den amerikanska prärien byggde mer än 2 m tjockt mullager tills den vite mannen sköt av alla bufflar och odlade bort mer än en meter mullager på mindre än 100 år. 

Kan vi sedan se till att LRF stödjer sina medlemmar i stället för storindustrin genom att fortsätta att hävda att svenskt foder ska vara GMO-fritt. De (få) ledande företrädare för LRF jag pratat med synes sakna tillräcklig kunskap om GMO och dess effekter på miljön. 

Så det är väl som vanligt någon Ledande OpinionsBildare (LOB) som tycker utan någon större kunskap. Läs mer om LOBbare här 
http://kostkunskap.blogg.se/2013/june/de-kallas-lobbare.html 

Sedan sitter alla andra som Tage Danielsson så träffande beskrev om riksdagsledamöterna:
"De tiger och samtRycker"

Eller som det så fint visades i filmen Crocodile Dundee, hur man tar sig fram genom en fårskock, man kliver på ryggarna av fårskocken som kollektivt bär upp LOBbaren, förlåt, fåraherden, så den kan ta sig vart som helst i fårskocken och dirigera fårskocken varthän fåraherden än vill.

 

Råkar man titta på Gentekniknämnden så finner man att Staffan Danielsson sitter som Centerns representant i gentekniknämnden

http://www.genteknik.se/.../staffan_danielsson_mindre.jpghttp://www.genteknik.se/sv/ledamoter 

Jag förväntar mig att Staffan i fortsättningen ska hävda den av (C) proklamerade försiktighetsprincipen i GMO-frågan även i Gentekniknämnden. 
Läs mer om GMO och vilka partier som får rött kort i GMO-frågan och ska röstas ut från EU-parlamentet 
http://www.kostdemokrati.se/.../vi-kan-inte-ha-eu.../ 

Men kan (C) visa att man verkligen kan och ska följa den av (C) omhuldade försiktighetsprincipen och förbjuda GMO i alla livsmedelskedjans länkar så kan även (C) få grönt kort.

Det är upp till bevis!


Naturvetarnas Duellen

Tidningen Naturvetarna hade en duell på nätet om GMO

http://www.naturvetarna.se/Om-oss/Medlemsartiklar/DUELLEN-Gar-GMO-och-ekologisk-mat-att-forena--/
 
Här kommer mina svar till Naturvetarna

1. Är GMO lösningen för det ekologiska lantbruket?
Svar: Nej.

2. Vilka är miljöfördelarna med GMO?
Svar: GMO saknar helt miljöfördelar eftersom GMO-gröda måste hållas under armarna med hjälp av resistensfaktorer. Utan resistens tar vildtypen över, visat i många försök.

3. Finns det några risker?
Svar: GMO sprider sina gener inklusive resistensfaktorer horisonellt till andra, friska grödor inklusive ogräs. GMO sprider sina gener inklusive resistensfaktorer horisonellt till andra arter som bakterier som sprider vidare till djuren som kan sprida vidare till människa. Horisontella spridningsförsök gjorde jag på kursen i Mikrobiologi 1968 och det gick utmärkt.

Monsanto har redan själva visat på horisontell spridning eftersom Monsanto anklagar grannar till GMO-åkrar för att ha odlat GMO utan att ha köpt utsäde då man finner att 10 % av grannåkern har GMO-gröda. Det beror på att Monsanto saknar pli på sina pollenkorn, de kan driva långa sträckor med vinden om man inte innesluter GMO-åkrarna i ett undertryckshus med slussar, sträng hygien med dusch av all personal och allt som transporteras ut från undertryckshuset måste rökbehandlas för att inga pollenkorn ska slippa ut.

Insektsresistenta grödor som kräver pollinering dödar sina pollinerare. Så då finns det snart inga pollinerare kvar så GMO-grödan ger inom några år inga skördar alls.

4. Varför är forskningen inriktad på herbicidresistenta grödor när man vill bort från kemikalierna?
Svar: Samma logik (kortsiktig ekonomisk vinning) som att ta fram insektsresistenta GMO.

5. Sverige satsa på forskning som utvecklar nya grödor som klarar sig utan kemikalier?
Svar: Detta synes vara den enda framkomliga vägen! Glöm inte att naturen har utvecklat arterna under årmiljoner och skoningslöst selekterat fram arter som passar just där grödan växer.
Nu kommer människan med sin hybris och tror att hon kan göra jobbet bättre än naturens tålmodiga arbete.

Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi
Molekylärbiolog som har arbetat med GMO inom HIV-forskningen

Öppet brev till jordbruksministern

Bäste Eskil!

Som gammal biokemist som har arbetat som molekylärbiolog med genmodifiering i form av att producera HIVs höljprotein i slutet på 1980-talet finner jag alltmer konkreta data.

Redan 1969, när jag läste mikrobiologi vid Stockholms Universitet, gjorde vi på kursen försök med överföring av DNA från en bakterieart till en annan. Det gick alldeles utmärkt att överföra en antibiotikaresistensgen från en bakterieart (E. coli, vanlig tarmbakterie) till en anna bakterieart (salmonella, en annan och sjukdomsframkallande tarmbakterie).

Redan detta försök visade på att bakterier inte bara delade sig (vertikal spridning av genetiskt material) utan även att bakterier har möjlighet att sprida sintt genetiska material från en art till en annan (horisontell spridning)

När kor äter genetiskt modifierad gröda kan växternas resistensfaktorer tas upp av kons bakterier som då kan börja producera resistensfaktorn. Denna resistensfaktor kan tas upp av kons matsmältningsapparat och sedan via blodet spridas till hela kon.

När man som köttätare äter kons kött får man i sig dessa resistensfaktorer som kan tas upp även av vår matsmältningsapparat. Man riskerar att få alltmer ökande mängder av resistensfaktorn i kroppen.

Säkerheten har aldrig kontrollerats.

Jag finner det något störande att Sverige synes sakna ett aktivt motstånd mot GMO. Detta GMO som riskerar att utplåna mänskligheter samtidigt som vi får alltmer resistenta ogräs och skadeinsekter.

Läs mer här på min blogg:

http://kostkunskap.blogg.se/category/gmo.html

Jag begär att Sverige i samarbete med Polen och Ungern förbjuder import av genmodifierad föda för både djur och människor.

Vänligen
Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende vetenskapsman i näringslära

GMO-etiketter i USA

 Jag har läst att man i USA börjar få upp ögonen för GMO i USA.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/09/01/gmo-eradication.aspx

 

 Där får man tala om att en vara är GMO-fri.

 

Och alla mammor, hundägare och alla andra som ser till miljön för framtiden kommer att läsa etiketten och alltid välja GMO-fritt.

 

Glyfosat (Round Up®) är ett vanligt växtgift som dödar de flesta växter och anses brytas ned snabbt. Men växter som sprutas med glyfosat tar up det och det lagras i växten.

 

Monsanto och andra genteknologiföretag som tillverkar GMO-utsäde använder sig av en glyfosatresistensgen som gör att växten blir resistent mot glyfosat, man kan spruta hur mycket som helt och växten dör inte. Men växten tar upp glyfosat och lagrar det.

 

Men alla andra ickeresistenta växter (”ogräs”) dör eller utvecklar med tiden själva en resistens mot glyfosat. Det innebär att bonden tvingas att använda ännu mer glyfosat för att försöka hålla glyfosatresistenta ogräs borta från åkern.

 

Hur får växten en glyfosatresistens? Man kan injicera resistensgenen i växtens frön och sedan låta fröna gro och växa. Då får man en salig blandning av plantor, resistenta eller känsliga för glyfosat. Sedan sprutar man glyfosat och alla känsliga plantor dör och bara den eller de plantor som tagit upp genen som överlever. Sedan är det bara att odla fram tillräckligt med utsäde och börja sälja det. Men alla generationerna måste behandlas med glyfosat för att inte den normala vildtypen ska ta över och GMO-resistensen kastas ut.

 

Ogräs kan pollineras med pollenkorn från GMO-växten och sedan kan växten råka ta upp GMO-genen och införliva i sin egen arvsmassa och lyckas bli resistent. Så detta ogräs har då en klart större överlevnadspotential än allt annat ogräs. Men detta, på egen hand, genmodifierade ogräs har också en större tillväxtpotential än Monsantos egen planta, annars skulle bonden inte behöva spruta bort ogräset.

 

Så Monsanto lyckas få naturen att bli Round Up Ready® på egen hand!

 

Alltså kan man inte använda Monsantos utsäde, det påverkar naturen på ett farligt sätt.

 

Mekanismen för glyfosat är oklar enligt vad jag har läst. Det finns de som hävdar att glyfosat binder kopparjoner (Cu), ett mineralspårämne, och därmed hämmar tillväxten av växter och andra organismer utom däggdjur.

 

Men bakteriers ämnesomsättning med tillverkning av för oss livsnödvändiga aminosyror påverkas av glyfosat. Människor som äter glyfosatbehandlade växter får i sig okända mängder av glyfosat. Och människan har bakterier i sig och på sig som påverkas av glyfosat. Så människan kan vara känslig för glyfosat även om det påstås vara ofarligt för människa.

 

Kul!

 

Det finns bara ett sätt att bli av med GMO.

 

Välj själv att låta bli att äta GMO-innehållande föda.

 

 1. Om det står att varan innehåller GMO, låt bli att köpa!

 

 1. Om det inte står något så kontakta leverantören och fråga om det ingår GMO i produkten eller om produkten har fötts upp på GMO-innehållande föda.

  Kan leverantören inte ge svar, tala om att du inte tänker köpa eftersom leverantören inte kan garantera GMO-frihet.

 

Om nu alla gör detta i affären via våra telefoner så kommer det inte att dröja länge förrän all mat är GMO-fri.

 

Läs mer om GMO här:

http://kostkunskap.blogg.se/2010/november/antibiotikaresistens-strama-och-gmo.html

http://kostkunskap.blogg.se/2012/april/kottfri-mandag-i-dagens-medicin.html

http://kostkunskap.blogg.se/2012/may/gmo-i-honung.html

http://kostkunskap.blogg.se/2012/june/fakta-om-gmo.html

 

 


Fakta om GMO

GMO betyder Genetiskt Modifierade Organismer.

 

 1. Man lägger till den gen i form av DNA i en organism för att den genmodifierade organismen ska producera det protein som man önskar att GMO ska tillverka.
 2. Den tillagda genen är alltid kopplad till en resistensfaktor.
 3. Resistensfaktorn gör att man kan återfinna GMO som växer medan alla normalvarianter (a.k.a. vildtypen) dör av det gift som resistensfaktorn motverkar.
 4. Sedan måste man i fortsättningen hålla GMO under armarna med hjälp av giftet. GMO växer alltid något långsammare än vildtypen eftersom GMO har mer genetiskt material (DNA) som tar längre tid att kopiera. Så utan gift kommer vildtypen snart att ta över och i stort sett utrota GMO.
 5. Utsätts vildtypen för giftet kommer vildtypen alltid att förr eller senare utveckla resistens mot giftet. Det går lika bra att utveckla resistens med bakterier som med växter och djur.
 6. GMO-växter lämnar alltid ifrån sig pollenkorn med GMO-genen kopplad till resistensfaktorn. Genom korspollinering så får vildtypen också snar tillgång till resistensfaktorn. Även bakterier har ett sexliv och kan överföra DNA mellan olika bakteriearter.
 7. Efter en tid så behövs mer gift för att hålla GMO under armarna och så är vi tillbaka där vi började men med ännu mer gifter för att söka hålla GMO under armarna.
 8. GMO-gener kan spridas horisontellt mellan olika bakterier.
 9. GMO-gener kan spridas horisontellt mellan bakterier och däggdjur och alla andra djur
 10. Det kan inte vara bra att människan bär på en Bt-gen (insektsgift) erhåller från GMO-växt via födan till en ko som tagit upp genen via sina egna bakterier och att människan sedan äter kon.

Slutsats:

Förbjud storskalig GMO för att mänskligheten ska överleva!

Skriv till regeringen och begär att Sverige ska förbjuda GMO i likhet med Ungern och Polen

E-post till regeringen:

registrator at primeminister.ministry.se

 

Björn Hammarskjöld

Molekylärbiolog som arbetat med HIVs höljprotein med hjälp av GMO

Filosofie licentiat i biokemi

F.d överläkare i pediatrik


GMO i honung

Tack snälla tysk biodlare och EU!

 

Sveriges Radio har publicerat en bra nyhet.

 

”En dom i EU-domstolen har lett till att myndigheter och växtforskare i hela EU grubblar på hur man i fortsättningen ska bedriva fältförsök med genändrade grödor. Det började med ett fynd av pollen från genändrad majs i tysk honung och resultatet kan bli att alla provfält måste täckas med insektsnät, så att inte bin och andra insekter ska sprida pollenet.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5093358

 

Med tanke på att pollen kan sprids med bin så är det bra med insektsnät. Men hur kan GMO-odlarna garantera att GMO-pollen inte sprids med vinden? GMO-odlaren har ansvaret att hålla pli på sina pollenkorn

 

Det finns bara ett sätt att hålla GMO-pollen från bina och deras honung: Ingen GMO-gröda inom flera mil runt varje bikupa. Alternativet är att odla GMO i ett biosäkerhetslab av högsta säkerhetsklass (helt inneslutet, lågt lufttryck innanför väggarna, duscha och byta kläder innan man går in och ut, rök alla föremål som ska in eller ut. Jag har jobbat på ett sådant lab med Newcastle disease virus (mycket smittsamt fågelvirus) omkring 1970 så jag kommer ihåg rutinerna)

 

Följden blir att vi alla bör skaffa en bikupa för att hålla GMO borta från oss.

 

Sten Stymne har helt rätt, ta bort all GMO-odling från Europa. Men andra länder bör låta bli att tillåta GMO.

 

Till och med FN har rapporterat att naturbetesjordbruk kan föda hela Afrika medan GMO-jordbruk saknar den förmågan. Gräsbete kan producera mer än 22 ton kött per kvadratkilometer i ett hållbart ekosystem med uppbyggande och förbättring av jorden. Modernt dieseldrivet och konstgödslat jordbruk kan bara utarma jorden inom 100 år, snabbare med GMO än utan GMO.

 

Se på att vi hade familjejordbruk fram till omkring 1970. Dessa familjejordbruk lyckades försörja hela vår befolkning fram till dess. Idag har vi få men större jordbruk som bara kan försörja halva Sveriges befolkning.

 

Skaffa en bikupa i år!


Antibiotikaresistens, STRAMA och GMO

 Nu har Läkartidningen tagit upp att vi måste vara stramare vid antibiotikaförskrivning för att inte få mer multiresistenta bakterier.

Men STRAMA tittat bara på humansidan och glömmer animaliesidan och dessutom vägrar man att se vad GMO-grödor kan ställa till med.

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15417

Vad jag skriver nedan har refuserats som debattinlägg av Läkartidningen.


Har STRAMA funderat på hur GMO (Gene Modified Organisms) påverkar våra djur och deras bakterieflora?

 Varje pollenkorn innehåller den fullständiga genetiska informationen i enkel uppsättning. Denna fullständiga genetiska information innehåller också en eller flera antibiotikaresistensfaktorer. Samma sak med varje spannmålskorn, men här finns DNAt i diploid form. Vi kan inte mala sönder DNAt vid malningen till mjöl, DNA kan tåla ganska höga temperaturer och DNA-upplösande DNaser finns det litet av i naturen.

 Utan antibiotikaresistensfaktorer kan man inte selektera fram organismer med de önskade generna/egenskaperna.

 Så ju mer GMO-gröda vi låter våra djur äta desto mer DNA med resistensfaktorer kommer in i våra djurs magar. Där tar den vanliga bakterierna i bakteriefloran upp resistensfaktorer, visserligen i låg frekvens. Men vi vet att en ko har en 100 liter stor jästank i ventrikeln med en bakteriekoncentration på 10^8 per mL. Det blir sammanlagt 1*10^13 eller 10 Tbakterier per ko.

 Har resistensfaktorn väl kommit in i en bakterie så kommer den bakterien att långsamt att föröka sig till en mängd motsvarande den längd det nya DNAt har i förhållande till totallängden DNA i bakterien.

 Sedan ger vi antibiotika till kon och de bakterier som har resistenfaktor mot antibiotikat kommer då att växa som vanligt och E. coli har en fördubblingstid på 15 minuter. Den resistenta bakterien har tagit över helt inom 11 timmar. Kons E. coli växer lika bra i våra magar om vi får i oss dessa bakterier.

 Då finns det bara ett sätt att bli av med de resistenta bakterierna. Omedelbart slakta och destruera kon jämte all avföring kon har släppt.

 Så det spelar ingen roll vad sjukvården och STRAMA gör innan vi har gjort oss av med all GMO-gröda i Sverige eller Europa.

Björn Hammarskjöld
Molekylärbiolog

 Jävsdeklaration: Har arbetat med HIVs höljprotein i USA 1988-9 med hjälp av skyttelvektorer med antibiotikaresistens


RSS 2.0