Vi har fått felaktiga kostråd! Zoë Harcombe

Zoë Harcombe med fler har skrivit en artikel om att vi har fått felaktiga kostråd.

 

Ladda ned artikeln här: http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=28741

 

Här är sammanfattningen

 

 Food for Thought: Have We Been Giving the Wrong Dietary Advice?

Zoë Harcombe1, Julien S. Baker1, Bruce Davies2

1Institute of Clinical Exercise and Health Science, Faculty of Science and Technology, University of the West of Scotland, Hamilton, UK; 2University of Glamorgan, Pontypridd, UK.

Email: zoe@theobesityepidemic.org

Received January 16th, 2013; revised February 18th, 2013; accepted February 25th, 2013

ABSTRACT

Background: Since 1984 UK citizens have been advised to reduce total dietary fat intake to 30% of total energy and saturated fat intake to 10%. The National Institute of Clinical Excellence [NICE] suggests a further benefit for Coronary Heart Disease [CHD] prevention by reducing saturated fat [SFA] intake to 6% - 7% of total energy and that 30,000 lives could be saved by replacing SFAs with Polyunsaturated fats [PUFAs].

Methods: 20 volumes of the Seven Countries Study, the seminal work behind the 1984 nutritional guidelines, were assessed. The evidence upon which the NICE guidance was based was reviewed. Nutritional facts about fat and the UK intake of fat are presented and the impact of macronutrient confusion on public health dietary advice is discussed.

Findings: The Seven Countries study classified processed foods, primarily carbohydrates, as saturated fats. The UK government and NICE do the same, listing biscuits, cakes, pastries and savoury snacks as saturated fats. Processed foods should be the target of public health advice but not natural fats, in which the UK diet is deficient. With reference to the macro and micro nutrient composition of meat, fish, eggs, and dairy foods the article demonstrates that dietary trials cannot change one type of fat for another in a controlled study. Interpretation: The evidence suggests that processed food is strongly associated with the increase in obesity, diabetes, CHD, and other modern illness in our society. The macro and micro nutrients found in meat, fish, eggs and dairy products, are vital for human health and consumption of these nutritious foods should be encouraged.

 

Keywords: Cardiovascular Disease; Obesity; Fatty Acids; Saturated Fatty Acids; Monounsaturated Fatty Acids; Polyunsaturated Fatty Acids; Dietary Fats; Dietary Carbohydrates; Epidemiology

Insulin Tack för att det finns

Livmedelsverket rekommenderar 2500 kcal för kvinnor och 3200 kcal för män, per dag. De rekommenderar 50 – 60 E% kolhydrater (tallriksmodellen), vilket omräknat innebär att:

 • Kvinnor skall äta 315 – 375 gram kolhydrater per dag – en dödlig dos gånger 12-20.
 • Män skall äta 400 – 480 gram kolhydrater per dag – en dödlig dos gånger 13-27.

Det är tur att kroppen har system för att ta hand om denna glukos-chock som många utsätts för upprepade gånger dagligen. Men många kroppar klarar inte denna metabola chock sex gånger om dagen, år ut och år in. Vi är inte byggda för klara det, vi sliter ut kroppens ”nödsystem”, som till slut havererar . Då blir vi rejält sjuka!

Skyddssystem – kroppens ”nödsystem”

Kroppens skyddssystem för att inte dö av sockerförgiftning, är insulin och dess effekter.

Vårt ”katastrofskyddande” hormon insulin frisätts av ökande glukoskoncentrationen i blodet och kroppen gör allt för att normalisera blodets glukosnivå.

Annars dör ju kroppen.

Här ingår flera olika mekanismer som;

 1. Insulin minskar tarm-motiliteten för att minska upptaget av glukos per tidsenhet.
 2. Insulin blockerar alla konkurrerande energikällor som nedbrytning av fett och protein, inget acetylcoenzym A (AcCoA, cellens energifabrikers bränsle, även kallat aktiverad ättiksyra och är den gemensamma nedbrytningsprodukten för protein, fett och kolhydrater) skall komma från annat än glukos för att snabbast möjligt normalisera glukosnivån i blodet.
 3. Insulin hämmar alla katabola hormoner som adrenalin, noradrenalin, sköldkörtelhormoner, tillväxthormoner, könshormoner med flera.
 4. Glukos bryts ned till AcCoA för att normalisera glukoskoncentrationen och förbrännas i citronsyracykeln i mitokondrierna, cellernas energifabriker.
 5. Kroppen ökar ämnesomsättningen och temperaturen för att snabbare förbränna mer AcCoA [1]
 6. Det blir i alla fall ett överskott på AcCoA som levern då polymeriserar till mättade fettsyror.  Levern tillverkar nya fettsyror, lipo(neo)genes. Detta fett kan levern inte härbärgera utan att bli förfettad så mycket fett transporteras via VLDL till fettceller där överskottsfettet lagras och förblir oåtkomligt så länge man har en förhöjd insulinnivå på grund av för hög koncentration av glukos i blodet. Omvandling av kolhydrater till fett och därpå följande vktökning blir det oundvikliga resultatet. Annars dör man av glukosförgiftning.
 7. Insulin får glukosen att tas upp av alla celler i kroppen med hjälp av cellernas insulinreceptorer. Varje glukosmolekyl är omgiven av 190 vattenmolekyler [2] så cellerna svullnar snabbt och kan inte ta upp så mycket glukos med tillhörande vatten utan att riskera att vattensprängas.
 8. Cellerna drar tillbaka sina insulinreceptorer som skydd mot vattensprängning och vi kallar det för insulinresistens och bestraffar cellerna genom att spruta mer insulin till patienten.
 9. Man lagrar glukos i form av glykogen, men man kan bara lagra högst omkring 500 g glykogen i muskler och lever, sedan är förråden fulla.
 10. Inte ens allt detta räcker, man har kvar en hög blodkoncentration av glukos (mer än 11 mmol/L) och man blir törstig eftersom glukosen filtreras ut via njurarna och man får en glukosuri (socker i urinen) och polyuri (stor urinvolym).
 11. Kroppen börjar bränna glukos anaerobt (utan syre) till mjölksyra för att därvid öka nedbrytningen av glukos 19 gånger snabbare [3]. Det är då som diabetiker typ 1 får en ketoacidos, inte alltid förenlig med överlevnad.

 

.

Tallriksmodellen, Livsmedelsverkets extrema högkolhydrat-kostråd, gör att detta ”nödsystem” ständigt är aktiverat – livet ut!

Ända tills det havererar!

.

Kroppen använder alla dessa olika mekanismer för att man snarast ska söka normalisera glukoskoncentrationen i blodet till icketoxiska (ogiftiga) nivåer mellan 3-6 mM eller 1,5-3 gram glukos i hela blodvolymen om 5,6 liter. Annars dör man ju.

 

Så för att förhindra att man mår dåligt av alla dessa kolhydrater så bör friska individer äta mindre än 100 g kolhydrater per dag.

Meatbolt sjuka bör äta ännu mindre kolhydrater för att minimera mängden läkemedel som behövs.

 

Livsmedelsverkets usla kostråd för barn

Ett ammande ban äter en perfekt anpassad kost, bröstmjölk, utvecklad sedan årmiljoner. Den innehåller 8 % av energin (E%) i form av protein, 36 E% animaliska specialkolhydrater och 56 E% animaliskt fett. Proteinet räcker för att barnet under första året ökar 50 % i längd, laktosen är tillräckligt för att barnet ska tredubbla sin födelsevikt under första året och fettet är till för att barnets hjärna ska utvecklas normalt. Detta är en kost som är utprovad av evolutionen som perfekt för våra barn.

 

Sedan har nyfikna barn begärt att få lägga till den mat som föräldrarna äter, men amningen har funnits med så länge barn och moder är överens.

 

Sedan kommer Livsmedelsverket och lägger sig i hur barn ska äta utan någon som helst vetenskap bakom sina råd. Livsmedelsverkets till synes helt okunniga tjänstemän anger att barn ska ha minskande fettmängder från sex månaders ålder.

 

De skriver på :

     Startsida > Mat och näring > Maten och vår hälsa > Hjärt- och kärlsjukdom >Barns matvanor och...

     Barns matvanor och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom och diabetes

 

     ” Rekommendationer om fettintag hos barn

     De nordiska och svenska rekommendationerna om ett successivt minskat fettintag till små barn efter de

     första sex månaderna (30-45 energiprocent (E%) för 6-11 månader gamla barn, 30-35 E% för barn 12-23

     månader och 25-35 E% för barn över 2 år) har ibland ifrågasatts med argumentet att barn behöver mycket

     fett för att utvecklas. Studier visar dock att fettintag enligt dessa rekommendationer medför normal tillväxt

     och normal neurologisk utveckling hos barnen (Obarzanek et al. 2001; Rask Nissilä et al. 2002; Lagström

     et al. 2008). För att läsa de internationella rekommendationerna om fettintag för barn, se länk till höger.”

 

Så jag läser Lagströms et al artikel från 2008:

Lagström H, Hakanen M, Niinikoski H, Viikari J, Rönnemaa T, Saarinen M, Pahkala K, Simell O. Growth patterns and obesity development in overweight or normal-weight 13-year-old adolescents: the STRIP study. Pediatrics. 2008;122(4):e876-83. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18829786

http://pediatrics.aappublications.org/content/122/4/e876.full.pdf

 

Vad finner jag? En artikel som ur vetenskaplig synpunkt är förskräckligt dålig, nej, USEL och som inte stödjer Livsmedelsverkets påstående ”Studier visar dock att fettintag enligt dessa rekommendationer medför normal tillväxt och normal neurologisk utveckling hos barnen”.

 

Man engagerar 1 062 barn vid 5 månaders ålder och 540 randomiseras till en behandlingsgrupp och 522 till en kontrollgrupp i den så kallade STRIP-studien.

 

Behandlingsgruppens föräldrar fick stränga order att begränsa mängden fett i maten till NNRs rekommendationer. Kontrollgruppen fick äta fritt.

 

Sedan följer man barnen till 13 års ålder. Då fanns det 541 barn av ursprungliga 1 062 kvar varav 457 var normalviktiga och 84 överviktiga.

 

Men ingenstans står det sedan hur många av de normalviktiga och hur många av de överviktiga som tillhörde behandlingsgruppen, och hur många av de normalviktiga och hur många av de överviktiga som var i kontrollgruppen?!

 

Här har detta försök kapsejsat totalt på två grunder

 1. Bortfallet är 49 %. Då går det inte att bearbeta med sunda statistiska metoder längre.
 2. Fortsatta redovisningen delar inte upp behandlingsgruppen och kontrollgruppen. Man vet med andra ord inte om någon av kosterna ”medför normal tillväxt och normal neurologisk utveckling hos barnen”. Övervikt är ju inte riktigt normal utveckling hos barnen.

 

Jag tycker att det är förskräckligt att Livsmedelsverket förvanskar den forskning som man hänvisar till.

 

Livsmedelsverket hävdar också att deras kost stämmer överens med internationella riktlinjer.

 

        ”För att läsa de internationella rekommendationerna om fettintag för barn, se länk till höger.”

 

Så jag slår upp EFSAs råd från 2010. De skiljer sig från Livsmedelsverkets råd.

EFSA hävdar 40 E% fett mellan 6 och 12 månaders ålder, 35-40 E% under barnets andra och tredje år.

Livsmedelsverket motsvarande råd är 30-45 E%, 30-35 E% andra året och 25-35 E% under tredje året och därefter.

 

Jag tycker att det är förskräckligt att Livsmedelsverket förvanskar de internationella rekommendationerna (EFSA) som man hänvisar till.

 

Med andra ord så bryter Livsmedelsverket mot grundlagens första kapitels 9 § när man inte är vare sig saklig eller objektiv.

 

Så jag ställer mig frågan: Var finns kunskapen inom Livsmedelsverket?

 

Detta är inte första gången då man synar Livsmedelsverket att verket har fel. Jag vill dock påpeka att en del hos Livsmedelsverket är alldeles korrekt. Men sedan slirar man alldeles för ofta på sanningen. Myndighet får INTE slira på sanningen. Aldrig någonsin. Salt, fett, kolhydrater, D-vitamin är områden där Livsmedelsverket har synnerligen stora kunskapsbrister för att inte säga total aologia ( a = avsaknad av, ologi = kunskapsområde, exempel fysiologi, biologi, endokrinologi).

 

Så jag får väl göra som vanligt, det man fick lära sig i det militära:

”Giv akt! Jag tar befälet! Gör om! Gör rätt! Manöver!”