Ökade idrottsprestationer

Det kom en fråga på KiF

Vad ska man dricka vid Halvvättern om man äter LCHF?

Ät som vanligt med väldigt lite kolhydrater inför loppet. Glykogendepåerna är fulla i alla fall. Drick buljong, vatten och annat utan kolhydrater men gärna med en halv % salt (=1 tesked salt per liter vatten) för att kompensera saltförlusterna vid svettning.

Att Colting kör Train low compete high innebär att han synes sakna litet kunskap.

Mitokondrierna, våra energifabriker, går bara på ättiksyra (AcetylCoenzym A, AcCoA).

Vi har två källor till AcCoA, fett och kolhydrater. Protein bryts ned till kolhydrater.

Vilket har vi mest av ombord?

Vi har ungefär 0,5 kg kolhydrater och minst 10 kg fett.

Väljer vi fett som energikälla så har vi minst 40 gånger mer energi tillgängligt. Energiproduktionen är effektivare i fettväven än bland kolhydraterna bland annat beroende på den minst 20-faldigt större mängden fett än kolhydrater.

Så länge man går på fett som AcCoA-källa så finns det tillräckligt med AcCoA, den begränsande faktorn är syretransporten från luften via lungorna, blodet och hela vägen in i cellernas och in i mitokondrierna.

Ät kolhydrater så ställer de till kaos i kroppen på grund av kolhydraternas giftighet. 70 kg människa har lika många gram glukos i blodet som blodglukosvärdet i mmol/L anger. Så har man 5 mmol/L så har man 5 g glukos i blodet.

Äter man 5 g glukos så stiger blodglukosvärdet till 10 mmol/L, insulin kommer farandes och stänger av fettets produktion av AcCoA. Nu måste glukos brytas ned till AcCoA för att bli av med det giftiga sockret. Äter man mer kolhydrater stiger blodglukos i motsvarande grad men effekten bromsas av insulin. Kom ihåg att mer än 30-50 gram (=mmol/L) är en dödlig koncentration av glukos i blodet. Så kroppen gör allt för att normalisera blodglukosnivån som att minska upptaget, stoppa fettets produktion av AcCoA, öka upptaget i cellerna, bygga om överskottet av AcCoA till fett som måste lagras och mycket mer.

Allt detta försämrar kroppens förmåga att producera energi jämfört med fettförbränning, inte mycket men ändå. Dessutom tar sockret slut inom två timmar och man drabbas av ”gå in i väggen” och sedan tar det litet tid innan kroppen ställer om sig till fettförbränning igen och man kommer in i ”andra andningen” och orkar jobba igen.

Så för optimal effekt vid ansträngning, se till att man äter protein och fett med tillräckligt med salt och vätska. Hoppa över kolhydrater, de är bara giftiga.

Detta är baserat på gammal hederlig fysiologi, biokemi och endokrinologi. Den kunskap som alltför många verkar sakna idag.

 


Kunskaps- och logikbrist är det stora problemet

.

Läkartidningen: ”Evidensbristen är det stora problemet”

”Brist på vitamin D har på senare år förts fram som tänkbar orsak till ett flertal hälsoproblem utöver skelettsjukdomar. Problemet är bristen på evidens för påståendena.”

Läs hela debattinlägget här…

.
[Min kommentar - kortversion, se appendix nedan]

Kunskap och logik saknas hos våra beslutsfattare

Tack för en artikel som måste kommenteras.

Wulf Becker hade rätt då han skrev sin artikel 1997 »Vitaminbrist mycket ovanligt i Sverige. D-vitamin för att undvika rakit« i Läkartidningen 35/1997 (sidorna 2936-40) och Bejerot, Gardner och Humble Läkartidningen 14/2011 (sidan 812) har lika rätt 14 år senare att vi har D-vitaminbrist i befolkningen.

Skillnaden stavas SSM och utläses som Strålsäkerhetsmyndigheten.

SSM har gett råd om att befolkningen ska skyddas mot UV-ljus inkluderande UVB-ljus för att minska risken för malignt melanom. Vad SSM berättar är bara delar av sanningen när man hävdar att solens brännande strålar ger hudcancer. SSM verkar alltså bryta mot grundlagens 1 kapitel 9 §.

Det är allom bekant att innan SSMs rekommendationer så fanns det nästan ingen hudcancer trots eller tack vare att befolkningen var ute i solen mycket mer. Idag ska alla skyddas med solskyddsfaktorer som i de flesta fall innehåller bensenderivat. Bensen är sedan länge känt för sin cancerframkallande förmåga och de australier som skyddar sig mest mot solen har den högsta cancerfrekvensen.

Även andra hudcancerformer saknar signifikant positiv association med solbestrålning [Kricker A, et al, Sun exposure and non-melanocytic skin cancer. Cancer Causes and Controls 1994; 5: 367-392]

Det finns studier som visar att behovet av vitamin D3 är minst 4 000 IE eller 100 µg dagligen. Se exempelvis [Faustino R. Pérez-López, et al "Vitamin D and postmenopausal health". Maturitas, 71, 83-88, Jan 2012.]

Sedan har vi Brohult och Jonssons försök med 100.000 IE D-vitamin per dag. [Brohult J, Jonson B. Effects of large doses of calciferol on patients with rheumatoid arthritis. A doubleblind clinical trial. Scand J Rheumatol. 1973;2(4):173-6.]

Det blir 2.500 µg/dag i ett års tid utan toxiska effekter.

Vidare har vi Livsmedelsverkets rekommendation om 400 IE/dag till barn under 2 år. Litet mellanstadiets matematik skadar inte. Så ger vi en nyföding om 2,8 kg den rekommenderade dosen 400 IE/dag så blir det följande ekvation:

400 IE/2,8 kg*70 kg= 10.000 IE/dag till vuxen.

Man har i Östtyskland under flera decennier gett alla barn under 18 månaders ålder 600.000 IE vitamin D var tredje månad. Hos ett 7 kg stort barn motsvarar detta 60.000 IE D-vitamin per dag hos en vuxen om 70 kg.

För 65 år sedan visste man bättre än vad man verkar veta nu.

“Until further experimental evidence, adequate and incontrovertible, is made available, I submit that we should play for safety. In a climate like that of England every pregnant woman should be given a supplement of vitamin D in doses of not less than 10,000 IU per day in the first 7 months, and 20,000 IU (per day) during the 8th and 9th months.”

[OBERMER E. Vitamin-D requirements in pregnancy. Br Med J. 1947 Dec 6;2(4535):927].

Det finns även modern forskning som ger samma information:

[Hollis BW, Johnson D, Hulsey TC, Ebeling M, Wagner CL. Vitamin D supplementation during pregnancy: double-blind, randomized clinical trial of safety and effectiveness. J Bone Miner Res. 2011 Oct;26(10):2341-57. doi: 10.1002/jbmr.463]

Vi har ingen evidensbrist rörande D-vitamin. Vi behöver i storleksordningen minst 5.000 IE/dygn antingen från solen (som även ger oss bioenergi) och/eller tillskott i form av animaliskt vitamin D3.

Det som saknas är kunskap och logik hos våra beslutsfattare.

Men får befolkningen tillräckligt mycket vitamin D3 via solen och via tillräckligt med kosttillskott så minskar behovet av både sjukvård och läkemedel. Så jag förstår att läkemedelsindustrin motarbetar den ökade kunskapen om D-vitamin.

Björn Hammarskjöld
F.d. Överläkare i pediatrik
.

- ◊ -

Appendix

Exempel på kraftfull D3 vitamin, där lämplig dos är en kapsel per vecka.
50.000 IU (=IE) per kapsel, kan beställas här … Apple Health Foods - USA.

”Vi har D-vitaminbrist i befolkningen”

”Vi får cancer av solskyddet (som innehåller
cancerframkallande ingredienser)”

”En kapsel à 50.000 IE per vecka
motsvarar drygt 7.000 IE per dag”

”Rekommenderad dos är 4.000 – 8.000 IE
per dag för vuxen”

”Liten risk för överdosering: 100.000 IE per dag
under ett år uppvisade ingen toxisk effekt”

”Vi har ingen evidensbrist rörande D-vitamin. Det som
saknas är kunskap och logik hos våra beslutsfattare.”

”Jag förstår att läkemedelsindustrin verkar motarbeta
den ökade allmänna kunskapen om D-vitamin.

Livsmedelsverket och LCHF 2

Svaret jag fick, efter tvenne påstötningar, var följande:

Hej!

Livsmedelsverket delar inte dina åsikter om LCHF och kan därför inte ändra våra frågor och svar om LCHF utifrån dina förslag. Vad gäller referenser som stödjer det vi skriver i frågor och svar så finns dessa såklart på andra ställen på vår webbplats, men för att underlätta för dig och andra kommer vi även att lägga in referenser i anslutning till texten med frågor och svar om LCHF.

Vänliga hälsningar

Irene Mattisson
Biträdande avdelningschef

Dagen efter lades tre referenser in på SLV:s sida till tre organisationers startsidor (?!).

Min replik som skickades 21 mars lyder enligt följande:

Bästa Livsmedelsverket och dess generaldirektör!

Jag tackar för det brev som Irene Mattisson skrev den 19 mars 2012 som svar å mitt brev av den 28 februari 2012 och som påmints om tvenne gånger.

Jag vill påpeka att vi pratar inte om åsikter, vi diskuterar vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller kost.

Livsmedelsverkets svar saknar relevans och stringens och utgör inte heller något beslut som kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Livsmedelsverket har lovat att lägga ut referenser till sina åsikter och påståenden.

De hänvisningar som Livsmedelsverket har lagt ut 2012-03-20 efter Livsmedelsverkets åsikter om LCHF är till tre organisationers hemsidor. Det är synnerligen svårt att från dessa hemsidor finna vilken vetenskaplig grund Livsmedelsverkets åsikter baseras på.

Dessa hänvisningar är inte vetenskapliga referenser som stödjer Livsmedelsverkets påståenden.

Den version som jag skickat till Livsmedelsverket är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte åsikter, och har 15 vetenskapliga referenser samt en juridisk referens.

En av de organisationer som Livsmedelsverket hänvisar till är EFSA. Den länken leder till EFSA:s startsida. Det verkar tyda på en stor arrogans från Livsmedelsverkets sida att inte ge korrekta och specifika länkar till sina vetenskapliga referenser.

Där har jag kontrollerat DoI (jävsdeklarationerna) i den slumpmässigt valda gruppen NUTRI Claims/Sub-Working Group 4: Weight, Satiety, Physical Performance.

Den gruppen innehåller 6 medlemmar. Tre av dem ingår i ILSI (en sanslöst korrumperad organisation med livsmedelindustrin som medlemmar), tre av dem innehar sammanlagt 8 poster inom BNF, DNF, SNF (Swedish Nutrition Foundation) och andra rådgivande organ, två av dem innehar av livsmedelsindustrin betalda professurer, fem av dem har kopplingar till minst 26 olika företag inom livsmedelsbranschen.

Har man skrivit ett avlatsbrev så får man syndernas förlåtelse. Men man är lika jävig för det i allmänhetens ögon.

Samma sak med WHO. Den länken leder till WHO:s startsida. Det verkar tyda på en stor arrogans från Livsmedelsverkets sida att inte ge korrekta och specifika länkar till sina vetenskapliga referenser. Livsmedelsverket verkar att ha minst ett par ledamöter (Becker och Annika Sohlström) vid WHO-mötet den 27-30 mars 2012 i Genève.

Samma sak med World Cancer Research Fund International. Den länken leder till WCRFI:s startsida. Det verkar tyda på en stor arrogans från Livsmedelsverkets sida att inte ge korrekta och specifika länkar till sina vetenskapliga referenser.

WCRFI är ökänd för att komma ut med statistiska uppgifter som är vilseledande. Se på rött kött som vid granskning befanns vara helt ofarligt och gammal hederlig fysiologi, biokemi och endokrinologi finner rött kött med fett vara essentiellt och ofarligt till skillnad från kolhydrater.

Jag finner att Livsmedelsverket än så länge (2012-03-21 kl 12:45) saknar vetenskapliga referenser till sina åsikter om LCHF-kosten.

Jag vill åter en gång påminna om Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 1 kapitlet 9 §.

Det verkar som om Livsmedelsverket konsekvent bryter mot denna grundlagsparagraf genom att uppgifterna på Livsmedelsverkets hemsida saknar krävd saklighet och opartiskhet genom att inte kunna uppge vetenskapliga referenser till sina uppgifter som måste betraktas som åsikter, utan vetenskapligt stöd, tills motsatsen har bevisats.

Jag begär att Livsmedelsverket publicerar sakliga och opartiska rekommendationer med tillräckliga vetenskapliga referenser på sin hemsida senast den 1 april 2012.

Vänligen

Björn Hammarskjöld