SBUs Mat vid fetma

Mat vid fetma.

SBUs rapport från 2013-09-23

 

Äntligen har den kommit, SBUs rapport om mat vid fetma.

http://sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Mat_vid_fetma_218-2013.pdf

 

Fortfarande är det helt klart att SBUs grundkunskaper inom fysiologi, biokemi och endokrinologi helt saknas inom projektgruppen eftersom man bara stödjer sig på forskningsresultat. Dessa forskningsresultat är sällan annat än snedvridna observations- eller epidemiologiska studier som uppfyller forskningsbidragsgivariens önskemål.

 

Det är därför som genomgångar av forskningsresultat sällan visar på att studierna har starkt vetenskapligt underlag.

 

I SBUs sammanfattning skriver man ett antal vinklade påståenden.

 

”SBU:s slutsatser

Syftet med denna rapport var att systematiskt sammanställa den vetenskapliga litteraturen om råd om mat till, eller faktiskt intag av mat hos personer med fetma.”

 

Här erkänner SBU att man ska sammanställa den vetenskapliga litteraturen men sedan underlåter man att göra det. Man glömmer all litteratur före 1980, ett klassiskt SBU-trick för att dölja sanningen och som användes i SBUs rapport Mat vid diabetes av 2010.

 

Sidan 17-18 Här vinklar man informationen om hur man går ned i vikt och hur man behåller den lägre vikten. Man blandar ihop strikt lågkolhydratkost om <20 E% kolhydrater med ”lågkolhydratkost” om <40 E% kolhydrater.

 

Det är stor skillnad på mindre än 20 E% och mer än 20 E% kolhydrater ur metabol synpunkt. Detta är visat ett stort antal gånger förr i världen men SBU verkar undvika att beakta denna gamla kunskap

 

I Insjuknande i diabetes finns information om att söta drycker ökar risken för diabetes men lågfettskost minskar inte risken för diabetes.

Varför tar man inte upp att en lågkolhydratkost minskar risken för diabetes och minskar medicinfröbrukningen hos dem som redan fått sin diabetes.

 

Sidan 60 Fetma förekomst. Graferna sträcker sig från 1986, inte tidigare år, exempelvis från 1950. Man döljer därmed sanningen att viktökningen tog fart i mitten av 1980-talet.

 

Sidan 56 Sedan förra SBU-rapporten från 2002 påstår man att forskningen om kost har utvecklats avsevärt.

Men man glömmer all den forskning som har utförts före mitten av förra seklet. All denna kunskap utraderades på grund av andra världskrigets okunskap i tyska i USA. Här finns massor med kunskap som SBU avstått att ta reda på.

 

Sidan 63, mekanismer bakom fetma. Här fantiserar SBU om energiintaget i stället för att kunna sin endokrinologi och veta att överskott på kolhydrater omvandlas till fett samtidigt som fettförbränning hämmas eftersom kolhydraterna måste normaliseras för att individen ska slippa dö av akut glukosförgiftning.

 

SBU saknar insikt i att en lågkolhydratkost är enda alternativet vid viktminskning. Alla viktminskningskoster går ut på att minska mängden kolhydrater. Den dörren slogs upp på vid gavel av Socialstyrelsen den 16 januari 2008.

 

Nu försöker SBU att glänta på den redan öppna dörren. Men det är väl ett par miljoner av invånarna i Sverige som använder sig av denna goda metod att må bra och minska i vikt, slippa en mängd sjukdomar, diabetes, övervikt med flera, som orsakas av för mycket giftiga kolhydrater i kosten.

 

Se på SLVs normalkost med 50 E% kolhydrater och 800 kcal, svältkost.

Det blir 100 g kolhydrater per dag.

 

Se på en kost med 16 E% kolhydrater och 2 500 kcal, brukar kallas LCHF

Det blir 100 g kolhydrater per dag.

 

Båda grupperna går ned lika mycket i vikt, båda grupperna kan äta sin kost till de dör.

 

Svältgruppen klarar sig några månader innan personen dör av svält. Men man kan undgå döden genom att kroppen tvingar en att äta mer igen. Brukar kallas jo-jo-bantning.

LCHF klarar sig i många decennier eftersom alla makro- och mikronutrienter finns i maten

 

SBU skriver åter vinklad information på sidan 75:

”ordinerades av sin läkare en diet där han skulle undvika ”fettbildare”, dvs fett, olja, grädde, smör, bröd, potatis, ris, socker m m.”

 

Enligt Bantings egen bok fick han låta bli bröd, smör, mjölk, socker, öl och potatis [1]. Men det står inget om fett, olja eller grädde, det synes vara ett vinklat tillägg av SBU.

 

Definitionen av makronutrientsammansättning är ganska inkonsekvent och bluddrigt skrivet.

 

Det står på sidorna 107-110 riktigt bluddrigt. Jag försöker här bena upp vad som står. Men det är knepigt Se längre ned under extrainformation.

 

Sammanfattningsvis så får SBUs rapport Mat vid fetma helt underkänt.

 

I det militära fick man ordern:

GÖR OM!

GÖR RÄTT!

 

Läs mer

http://kostkunskap.blogg.se/2013/april/nnr5-chapter-energy.html

 

Extrainformation.:

Makronutrient                      E%

Lågfett                                    <30

Standardinnehåll fett             30-45

Extrem lågfettskost               10

Högfettskost                          >45

I lågfettskost är protein         10-30

Kolhydrat i lågfettkost           40-60

Högfettkost protein               30-35

Högfettkost kolhydrater        <25

 

Måttlig lågkolhydratkost        <40

Strikt lågkolhydratkost          <20

Måttlig lågkolhydratkost fett                   35-40

Strikt lågkolhydratkost fett                    45-50

Måttlig lågkolhydratkost protein            20-25

Strikt lågkolhydratkost protein              30-35

Standardinnehåll av kolhydrater           40-55

Högkolhydratkost                                   >55

Standard kolhydrater fett                       25-35

Högkolhydratkost fett                             25-35

Standard kolhydrater protein                10-25

Högkolhydrat protein                              10-25

 

Standardinnehåll av protein                  10-15

Högt innehåll av protein                         >15

 

Tabell

Kost                                        Protein      Fett           Kolhydrater

Strikt lågkolhydrat                 10-20        >60           <20

Måttlig lågkolhydrat               10-20        >40           <40

Högkolhydratkost                  10-20        >25           >55

Strikt lågfettkost                    30              <30           >40

Lågfettkost                             10-20        <30           >50

Standardfettkost                    10-20        30-45        35-60

Standardproteinkost             10-15        25-40        50-60

Högproteinkost                      >15           >25           50-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] W Banting A letter on corpulence sidan

 

 http://archive.supermarketguru.com/Downloads/Banting.pdf

Befängd dietist och papegojatidning

Detta är helt befängt.

 

Dietist påstår i Svenska Dagbladet att ” För mycket salt avlagras också i kärlväggarna så att dessa blir mindre elastiska och därmed pumpar fram blodet sämre. ”

 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ex-dietist-pa-scan-charkvaror-oversaltas-for-hallbarhet_8511006.svd

 

Njurarna ser till att det aldrig kan vara högre saltkoncentration i blodet än 0,85 % eller 145 mml/L Läs mer här:

http://kostkunskap.blogg.se/2012/november/nnr5-och-salt-inte-bra.html

http://kostkunskap.blogg.se/2012/may/livsmedelsverkets-rad-om-salt-leder-till-dod.html

 

Den saltkoncentration som finns i hela blodvolymen hos en 70 kg person är normalt mellan 0,80-0,85 procent. Den koncentrationen är alltid löst i vatten, det kan inte avlagras något salt i kärlväggarna, det är fysiologiskt, kemiskt och fysiskt omöjligt. 358 g salt löser sig per L vatten, det är 35,8 % salt i lösningen. Man kan testa själv. Lös 1 kryddmått (1 g) salt i 1 dL vatten och koka sedan ihop vattnet tills det börjar bildas kristaller. Då är det 2,1 mL kvar av de 100 mL som fanns från början.

 

Salt i blodet kan aldrig falla ut och göra blodkärlen stela.

 

Övriga hälsopåståenden i artikeln är lika felaktiga.

 

”Hon påpekar att högt blodtryck och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar bara är en effekt. För mycket salt avlagras också i kärlväggarna så att dessa blir mindre elastiska och därmed pumpar fram blodet sämre. För mycket salt sätts också i samband med njursjukdomar, benskörhet, Alzheimers sjukdom, övervikt, diabetes och magsår.”

 

Beklagligt att SvD över huvud taget tar in en så befängt vilseledande artikel.

Öppet brev till jordbruksministern

Bäste Eskil!

Som gammal biokemist som har arbetat som molekylärbiolog med genmodifiering i form av att producera HIVs höljprotein i slutet på 1980-talet finner jag alltmer konkreta data.

Redan 1969, när jag läste mikrobiologi vid Stockholms Universitet, gjorde vi på kursen försök med överföring av DNA från en bakterieart till en annan. Det gick alldeles utmärkt att överföra en antibiotikaresistensgen från en bakterieart (E. coli, vanlig tarmbakterie) till en anna bakterieart (salmonella, en annan och sjukdomsframkallande tarmbakterie).

Redan detta försök visade på att bakterier inte bara delade sig (vertikal spridning av genetiskt material) utan även att bakterier har möjlighet att sprida sintt genetiska material från en art till en annan (horisontell spridning)

När kor äter genetiskt modifierad gröda kan växternas resistensfaktorer tas upp av kons bakterier som då kan börja producera resistensfaktorn. Denna resistensfaktor kan tas upp av kons matsmältningsapparat och sedan via blodet spridas till hela kon.

När man som köttätare äter kons kött får man i sig dessa resistensfaktorer som kan tas upp även av vår matsmältningsapparat. Man riskerar att få alltmer ökande mängder av resistensfaktorn i kroppen.

Säkerheten har aldrig kontrollerats.

Jag finner det något störande att Sverige synes sakna ett aktivt motstånd mot GMO. Detta GMO som riskerar att utplåna mänskligheter samtidigt som vi får alltmer resistenta ogräs och skadeinsekter.

Läs mer här på min blogg:

http://kostkunskap.blogg.se/category/gmo.html

Jag begär att Sverige i samarbete med Polen och Ungern förbjuder import av genmodifierad föda för både djur och människor.

Vänligen
Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende vetenskapsman i näringslära