Patienter svälter tack vare dietisters (bristande) räkneförmåga

Det är alltid lika intressant att räkna.
Som ledamot i Nämnden för kostsamverkan i Mora så har jag sedan två år klagat på att patienterna svälter. Så vi fick en genomgång av en dietist senast. Hon levererade snygga siffror. Men gossen Ruda i nämnden summerade siffrorna och påvisade än en gång att patienterna svälter i vården.
 
Ser vi på maten som serveras i Mora på lasarett och äldreboende så har en dietist räknat ut att patienterna ska ha 2 200 kcal och A-kost (Allmän kost på sjukhus).

Sedan redovisar hon att frukost ger 300 kcal, lunch 440 kcal liksom middag och sedan två mellanmål och ett kvällsmål med vardera 200 kcal.
 
Summerar jag detta så blir det 1780 kcal per dag. Det är 420 kcal eller 25 % mindre än den beställda mängden mat per dag. Livsmedelsverkets rekommendationer för friska är 2 500 för kvinnor och 3 200 kcal för män. Sjuka har oftast ett betydligt större energibehov, mer än 10 000 kcal/dag.
 
Inte undra på att man svälter på äldreboende och inom sjukvården.
 
Jamen E-kost då? E står för energi- och proteinförstärkt kost.
Det enda som skiljer A-kost från E-kost är att E-kosten innehåller mindre kolhydrater och total mängd energi än A-kosten. Procentuellt är det mer protein och fett men den absoluta mängden energi är 10 % ännu lägre än A-kosten.
 
Jag säger som Stora Stygga Vargen: " BAH!, Tredubbelt BAH!" när han missade de tre små grisarna för femtioelfte gången.

Dessa koster är baserade på Livsmedelsverkets ESS-grupps förslag från 1993 och 2003. ESS-gruppens rapporter är indragna av Livsmedelsverket under hösten 2011. Så Expertgruppens för Samordnad Sjukhuskost (ESS) förslag kan och får inte ligga till grund för några kostförslag.
 
Då kvarstår endast Socialstyrelsens beslut från den 16 januari 2008. En lågkolhydratkost.

Oregerlige människan

Jag älskar GB Shaw!
 

The reasonable man adapts himself to his environment while the unreasonable man adapts his environment to himself.
All progress is therefore dependent upon the unreasonable man.
- George Bernard Shaw

Kostchef överprövar läkares intyg

Jag fick en fråga om att en kostchef begär ut sekretessbelagd patientinformation för att överpröva en läkares medicinska kunskaper och bedömningar.

 

Så mitt svar blev

 

Men vad tänker kostchefen göra med sekretessbelagd information som läkaren enligt sekretesslagen och Hälso- och sjukvårdslagen är förhindrad att delge kreti och pleti? Inte ens kollegor eller annan vårdpersonal har rätt att ta del av patientens sjukhistoria utan att anmälas för journalintrång.

Tänker verkligen kostchefen överpröva läkarens medicinska kunskaper och läkarens medicinska bedömning?

 

Jag anser att detta är ett stort problem att kostchefer och andra byråkrattor med, som det verkar total okunnighet, bara tänker ens tanken att kunna/vilja/våga överpröva en läkare och det utlåtande denne har skrivit i sin egenskap av medicinskt sakkunnig myndighetsperson.

 

När jag är på mitt elaka humör brukar jag kräva att barnet ska ha vegankost (det är baserat på trosuppfattning och därmed helt OK utan läkarintyg!) eller halalmat (det är baserat på trosuppfattning och därmed helt OK utan läkarintyg!) med tillägg av kött, fisk, ägg och animaliskt fett och att man sedan kräver att alla vegetabiliska produkter inklusive vegetabiliska oljor tas bort.

Ska man gå på trosuppfattning så lär LCHF enligt vissa också tillhöra ett trossamfund, och då kan man hänvisa till att LCHF-kost är trosbaserat (det är baserat på trosuppfattning och därmed helt OK utan läkarintyg!). Så om kostchefen inte anser att LCHF-kost är trosbaserad och därmed OK utan läkarintyg? Då måste ju LCHF-kost vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet och därmed enligt gällande direktiv från Socialstyrelsen från 2008. Fantastiskt! Hur ska kostchefen lösa detta lilla problem?

 

Enkelt! Låt föräldrarna bestämma, det brukar bli rätt.

 

Det är också viktigt att hävda att läkarens medicinska bedömning inte får ifrågasättas av lekmän.

Kom ihåg att läkaren har en lång utbildning och sedan ett långt arbetsliv med mycken klinisk kunskap. Den djupa kunskap i fysiologi, biokemi, endokrinologi och näringslära som läkaren har inhämtat visar att animalisk mat är den livsnödvändiga mat som vi människor är utvecklade att äta, vi äter kolhydrater bara i nödfalll eftersom de är giftiga i större mängd än 3 gram glukos i blodet och letala i större mängd än 15-25 gram glukos i blodet.

 

Till och med Livsmedelsverket hävdar att protein och fett är livsnödvändigt. Vi måste äta protein och fett och dessutom av animaliskt ursprung eftersom vegetabiliska proteiner saknar vissa essentiella aminosyror och vegetabiliskt fett saknar långkedjiga animaliska fetter.

 

Inte ens Livsmedelsverket hävdar att kolhydrater är livsnödvändiga medan Livsmedelsverket också hävdar att kolhydrater endast späder ut de livsnödvändiga animaliska proteinerna och fetterna och ger en grav undernäring, också detta korrekt information. Livsmedelsverket har benämnt kolhydrater som "tomma kalorier" på åtminstone tio olika sidor på sin hemsida.

 

Livsmedelsverkets propaganda att man ska äta mer omega-6-fetter är i strid med den vetenskap som finns. Livsmedelsverkets Irene Mattisson var andreförfattare i en vetenskaplig artikel 2002 där det visades att omega-6 var det enda fett som var skadligt, gav ökad risk för bröstcancer. (Wirfält, Mattisson et al, Cancer Causes Control 2002 Googla för korrekt titel)

 

Ska man gå den formella vägen är faktiskt Livsmedelsverkets hemsida och råd en guldgruva att ösa ur.

 

Ta exempelvis Livsmedelsverkets Råd för spädbarn och småbarn Personalhandbok http://www.slv.se/upload/dokument/remisser/Remisser_2011/rad_spadbarn_smabarn/Personalhandbok_slutversion_remiss.pdf gå till sidan 19 där det står:

Föräldrarna bestämmer vad som ska serveras och barnet om, och hur mycket, det vill äta av den mat som serveras.”

 

Med andra ord är föräldrarnas önskan skolans lag, gäller alla skolor, även i X-stad.

 

Sedan är det viktigt att hänvisa till Regeringsformen 1 kapitlet 9 § där det krävs att myndighet (=kommunal verksamhet) arbetar med att alla är lika inför lagen och att myndigheten ska iaktta saklighet och opartiskhet. Och grundlagen är överordnad all annan lag och skall följas av myndigheter.

 

Vill du ha mer info?

Läs mer på denna blogg, här finns mycket mer info.