Centern och GMO

Jag har skrivit om GMO på Centerns Facebookdebattforum Politisk.centerdebatt

https://www.facebook.com/groups/politisk.centerdebatt/

Bo, de GMO-grödor som finns saknas naturligt även i Sverige. GMO måste betraktas som nya arter.

Till detta kommer risken för horisontell spridning från foder innehållande GMO. Fodrets DNA tas upp av kons bakterier som då kan börja producera resistensfaktorn.

Jag vill inte dricka mjölk kontaminerad med insektsgift som neonikotinoider.

Även de pasteuriserade bakterier som finns kvar i mjölken innehåller intakt DNA med resistensfaktorn. Dessa döda bakteriers DNA inklusive resistensfaktor kan tas upp av mina bakterier i tarmen. Det innebär att om resistensfaktorn är neonikotinoid så producerar min egna bakterier neonikotinoid som tas upp och sprider sig i min kropp.

 

Jag vill inte ära kött kontaminerat med neonikotinoider på grund av att kon har tvingats äta GMO-föda

 

Så alla borde hålla sig borta från GMO. Men alla politiker säger:

Vi litar på myndigheterna! Dess myndigheter som Livsmedelsverket som helt saknar medicinsk kompetens och bara verkar gå i ILSIs strypkoppel

 

Det är normaltillstånd bland bakterier att överföra DNA mellan bakterier. Redan på mikrobiologikursen vid Stockholms Universitet 1968 hade vi normallaborationer där det visades hur DNA kan överföras från E.coli till salmonella. Och försöken lyckades var gång
Då jag jobbade i USA med HIV 1988-9 använde vi skyttelvektorer för att kunna stoppa i en valfri gen i ett bakterievirus för att sedan selektera fram de bakterier som innehöll den önskade genen. Sedan odlades större mängder bakterier, plockade fram DNA och sedan gick det att infektera apnjureceller i vävnadskultur med DNAt och cellerna producerade stora mängder av HIVs höljprotein. 

Så horisontell spridning av DNA är en teknik känd sedan länge, både naturligt mellan bakterier, även av olika sorter, och mellan bakterier och värddjur.

Många gånger används antibiotikaresistens som selektionsmetod för att få fram GMO. Då spelar det ingen roll att läkare skriver ut mindre antibiotika, det är som en droppe i havet mot de mängder antibiotikaresistens som sprids via GMO. 

Resistensfaktorn hos bakterier är en liten snutt DNA som först brukar gå över till den andra bakterien, bakteriens normala DNA tar mycket längre tid att gå över. Betänk att en bakterie normalt är 0,001 mm lång men innehåller omkring 1 mm DNA i varje bakterie. Människans varje cell innehåller omkring 2 meter DNA och den totala mängden DNA hos en människa räcker omkring 250 000 varv runt jorden om man kunde lägga alla DND-trådarna efter varandra.

Det är därför som GMO är skadligt för både naturen och oss.


Det är därför vare sig vi eller kon ska äta GMO-innehållande föda.

 

Man kan stoppa in i princip vad för gen som helst men man stoppar in inte bara den önskade genen, man stoppar in annat också precis bredvid den önskade genen och det är resistensfaktorn som måste till för att hålla GMO under armarna. Utan resistensfaktor har GMO ingen chans på sikt (några generationer), GMO utkonkurreras av vildtypen som växer något fortare på grund av mindre mängd DNA

Till det kommer att omkring 90 % av DNAt är det som inte kodar för ett protein, det är bara 10 % av DNAt som vi kan ha "nytta" av. I det så kallade "skräp"-DNAt måste det finnas något som krävs för att organismen ska överleva, annars skulle vi ha slängt bort ”skräpet”. 

Alla gener jobbar inte alltid så det måste finnas styrfunktioner inom DNAt. Jag brukar likna "skräp"-DNAt vid att där finns blåkopian av ritningen till att du ser ut och fungerar som du gör, samma med mig eller en häst.

Hur kan ett föl stå upp och dia inom en timme efter födseln? DNA-kodning (hard wire kodning) i "skräp"-DNAt

Titta på HIVs höljproteinkod. Den lilla DNA-snutten kodar för tre olika proteiner, HIVs höljprotein, TAT och REV på samma DNA-kod men olika läsramar (ACGTA.. är en snutt DNA. ACG (ta) = läsram 1, (a) CGT (a) = läsram 2 och (ac) GTA = läsram 3 (litet överkurs))

Lägg sedan till epigenetik och allt blir ännu mer komplext. 

Och vi har ingen susning om vad vi egentligen gör med GMO.

Så håll GMO borta från vår natur och oss, Sri Lanka gör helt rätt. De kommer att överleva mer än 200 år men vi kommer inte att göra det om vår mat är GMO-kontaminerad

 

För att finna sin gen på plats behövs resistensfaktorn precis bredvid den önskade genen på samma DNA-tråd, annars kan man inte återfinna den bland alla vildtyperna.

Den andra orsaken brukar kallas pengar för man kan patentera GMO men inte vanlig växtförädling. 
Läs gärna mitt inlägg litet högre upp återigen. Där bör svaren på dina "enkla försök". Men ställ gärna frågor, detta område är komplicerat, det har tagit mig ganska många år att inhämta kunskapen dels via litteratur och dels via ganska mycket labbjobb under årens lopp

 

Bo, du skriver:
"För att sortera ut Roundup Ready har man använt sig av Roundup, och på det sättet sluppit köpa utsädet utan bara behövt investera i bekämpningsmedlet.)"

Det är då Monsanto kommer med sina hejdukar och med rätta påstår att du har stulit deras patenterade GMO. Eller bevisa var du fått glyfosatgenen ifrån.

 

Bo, hänvisar du till detta okunniga och bakåtsträvande VoF med anonyma och okunniga deltagare anser jag att du slår långt under bältet.

Du hävdar med tordönsstämma "Konspirationsteorier och dumheter!". Det är härskarbeteende som tas till när man saknar argument och inser att man har fel

Jag finner att Centerpartiet synes sakna tillräcklig kompetens om GMO för att fatta ett annat beslut än att följa försiktighetsprincipen och därmed avvisa all användning av samtliga former av GMO.

Att Eskil sedan vägrat besvara mitt öppna brev talar bara om att Eskil uppenbarligen med glädje har frångått försiktighetsprincipen.
http://www.kostdemokrati.se/.../2014/03/david-suzuki-gmo.jpg

 

Kostdemokrati | "Folkhälsouniversitet" om kost, hälsa, miljö och demokrati. Bloggen om...

www.kostdemokrati.se

 

Staffan och Mats det är visat på 1970-talet att om man minskar kraftfodermängden så minskar inte mjölkmängden hos korna.
Vi har inhemska proteinkällor som ärt och raps som odlas i Sverige, vi behöver inte importera kraftfoder till höga kostnader. Det viktigaste för våra betande kolhydrater-till-protein- och-fettomvandlare är att de får tillräckligt med grovfoder.

Jag har räknat på konverteringen av hö till Dartmoorponny. Det går åt ungefär 4 ton hö för att producera omkring 200 kg ponny från föl till tvååring.Det går alltså åt omkring 15 kg hö för att producera 1 kg Dartmoorponny. Det är ganska bra konvertering av icke odlingsbar mark (hagar och skog) till högvärdigt kött och animaliskt fett. Omvandlingsfaktorn duger även för högproducerande höåkrar. Ni som är experter vet utbytet av spannmål/m2 ligger på omkring 0,4 kg med en proteinmängd om 40 g lågvärdigt protein (det krävs vanligtvis 5-10 gånger mer vegetabiliskt protein för att få tillräckligt av de essentiella aminosyrorna jämfört med animaliskt protein) . 1 kg Dartmoorponny kräver omkring 20 m2 betesmark av sämre jordbrukskvalitet och ger omkring 200 g högvärdigt animaliskt protein eller 10 g/m2. Så Dartmoorponnyn är alltså minst lika bra att producera protein som spannmål.

Sedan bör vi nog stimulera och stötta ett mera småskaligt jordbruk för att öka självförsörjningsgraden om mindre än 50 % tillbaka till den självförsörjning vi hade för 70 år sedan, 100 %. Samtidigt bör alla myndigheter lära sig hur man ställer krav på den offentligt serverade maten för att vi alla ska må bra och få en etiskt försvarbar djurskötsel (som redan finns på många håll i Sverige)

 

Det går fortare än man tror att förändra. Det krävs bara litet samarbete mellan grödoodlare och djurodlare att producera tillräckligt med ärt och raps. Ärt har fördelen att även binda luftens kväve till nitrater. Djurodlarna kan bli av med den miljöfarliga gödseln genom att sprida på åkrarna i stället för att gödseln skickas på deponi (det förekommer!) 

Gräsbetarna är självgående automatgödslare på samma sätt som bufflarna på den amerikanska prärien byggde mer än 2 m tjockt mullager tills den vite mannen sköt av alla bufflar och odlade bort mer än en meter mullager på mindre än 100 år. 

Kan vi sedan se till att LRF stödjer sina medlemmar i stället för storindustrin genom att fortsätta att hävda att svenskt foder ska vara GMO-fritt. De (få) ledande företrädare för LRF jag pratat med synes sakna tillräcklig kunskap om GMO och dess effekter på miljön. 

Så det är väl som vanligt någon Ledande OpinionsBildare (LOB) som tycker utan någon större kunskap. Läs mer om LOBbare här 
http://kostkunskap.blogg.se/2013/june/de-kallas-lobbare.html 

Sedan sitter alla andra som Tage Danielsson så träffande beskrev om riksdagsledamöterna:
"De tiger och samtRycker"

Eller som det så fint visades i filmen Crocodile Dundee, hur man tar sig fram genom en fårskock, man kliver på ryggarna av fårskocken som kollektivt bär upp LOBbaren, förlåt, fåraherden, så den kan ta sig vart som helst i fårskocken och dirigera fårskocken varthän fåraherden än vill.

 

Råkar man titta på Gentekniknämnden så finner man att Staffan Danielsson sitter som Centerns representant i gentekniknämnden

http://www.genteknik.se/.../staffan_danielsson_mindre.jpghttp://www.genteknik.se/sv/ledamoter 

Jag förväntar mig att Staffan i fortsättningen ska hävda den av (C) proklamerade försiktighetsprincipen i GMO-frågan även i Gentekniknämnden. 
Läs mer om GMO och vilka partier som får rött kort i GMO-frågan och ska röstas ut från EU-parlamentet 
http://www.kostdemokrati.se/.../vi-kan-inte-ha-eu.../ 

Men kan (C) visa att man verkligen kan och ska följa den av (C) omhuldade försiktighetsprincipen och förbjuda GMO i alla livsmedelskedjans länkar så kan även (C) få grönt kort.

Det är upp till bevis!


Naturvetarnas Duellen

Tidningen Naturvetarna hade en duell på nätet om GMO

http://www.naturvetarna.se/Om-oss/Medlemsartiklar/DUELLEN-Gar-GMO-och-ekologisk-mat-att-forena--/
 
Här kommer mina svar till Naturvetarna

1. Är GMO lösningen för det ekologiska lantbruket?
Svar: Nej.

2. Vilka är miljöfördelarna med GMO?
Svar: GMO saknar helt miljöfördelar eftersom GMO-gröda måste hållas under armarna med hjälp av resistensfaktorer. Utan resistens tar vildtypen över, visat i många försök.

3. Finns det några risker?
Svar: GMO sprider sina gener inklusive resistensfaktorer horisonellt till andra, friska grödor inklusive ogräs. GMO sprider sina gener inklusive resistensfaktorer horisonellt till andra arter som bakterier som sprider vidare till djuren som kan sprida vidare till människa. Horisontella spridningsförsök gjorde jag på kursen i Mikrobiologi 1968 och det gick utmärkt.

Monsanto har redan själva visat på horisontell spridning eftersom Monsanto anklagar grannar till GMO-åkrar för att ha odlat GMO utan att ha köpt utsäde då man finner att 10 % av grannåkern har GMO-gröda. Det beror på att Monsanto saknar pli på sina pollenkorn, de kan driva långa sträckor med vinden om man inte innesluter GMO-åkrarna i ett undertryckshus med slussar, sträng hygien med dusch av all personal och allt som transporteras ut från undertryckshuset måste rökbehandlas för att inga pollenkorn ska slippa ut.

Insektsresistenta grödor som kräver pollinering dödar sina pollinerare. Så då finns det snart inga pollinerare kvar så GMO-grödan ger inom några år inga skördar alls.

4. Varför är forskningen inriktad på herbicidresistenta grödor när man vill bort från kemikalierna?
Svar: Samma logik (kortsiktig ekonomisk vinning) som att ta fram insektsresistenta GMO.

5. Sverige satsa på forskning som utvecklar nya grödor som klarar sig utan kemikalier?
Svar: Detta synes vara den enda framkomliga vägen! Glöm inte att naturen har utvecklat arterna under årmiljoner och skoningslöst selekterat fram arter som passar just där grödan växer.
Nu kommer människan med sin hybris och tror att hon kan göra jobbet bättre än naturens tålmodiga arbete.

Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi
Molekylärbiolog som har arbetat med GMO inom HIV-forskningen

Det kom en kommentar om mat i skolan

Pierre Hanell skrev en kommentar här:

 http://kostkunskap.blogg.se/2013/june/begaran-om-mat-till-skolelev-och-patienter.html 

Mitt svar blir en egen krönika som jag skriver här

 

Dessa antioxidanter har i de flesta fall visats sakna effekt. Den absolut bästa antioxidanten i våra celler är Coenzym Q10 (CoQ10). Äter man antioxidanter så minskar egenproduktionen av kroppens egna antioxidanter. Så det är i de flesta fall värdelöst att äta frukter med antioxidanter eftersom mängden fruktos i frukt begränsar intaget till högst en lagom frukt om dagen.

 

Att injicera kött med vatten och kemikalier är oredlighet och kan bara stoppas genom att vi själva begär kött utan vatten ch kemikalier Livsmedelsverket är annars den myndighet som skulle upprätthålla redligheten inom livsmedelssektorn. Ensilage/hösilage är gräs med lätt syrning och mer vatten än hö. Men alla former av gräs innehåller alltid tillräckligt mycket salter och vitaminer eftersom kon äter stora mängder gräs i alla dess former. Allt överskott av salter utsöndras omedelbart via njurarna för att alltid upprätthålla homeostasen, reglerområdet, i kroppen.

 

Att bönderna ger majs och soja och annat kraftfoder är helt onödigt och ger ökade kostnader för djuruppfödaren jämfört med att ge gräs och baljväxter. Kraftfoderfödda kor producerar inte mer mjölk än kor utan kraftfoder, visat på 70-talet.

 

Animaliska proteiner innehåller tillräckligt med de omkrng 10 essentiella aminosyrorna som man inte kan producera själv. Vegetabiliskt protein saknar nästan alltid lysin i tillräcklig mängd, alternativet är att ge 5-10 gånger mer protein. Se på naturbeteskött där det räcker med 250 g kött per dag medan det krävs ungefär 5-10 gånger mer bönor för att få tillräckligt med lysin. Med tanke på att WWF har påstått att ett kg bönor och ett kg kött ger lika stora miljöavtryck så krävs det alltså 5-10 kg bönor för att ersätta ett kg kött.

 

Klart att ungdomarna lider av energibrist då de får socker i stället för fett som energikälla. Om de finge tillräckligt med fett i kosten (det vill säga mellan 500 och 600 g animaliskt fett per dag om de tränar som eliten) så behöver de inte äta mer än max 100 g kolhydrater och 250 g kött per dag. Sedan rekommenderar RF ungdomarna att äta kolhydrater som energikälla i stället för att äta fett. Kolla på Vasaloppet, där har man ½ kg glykogen i lever och muskler hur mycket man än kolhydratladdar. Allt överskott på kolhydrater omvandlas till fett. Den mängd glukos som finns i blodet hos en 70 kg människa är omkring 2,5 g, räcker 1/100 timme eller 36 sekunder då du anstränger dig maximalt (1 000 kcal/h). Halvkilot glykogen räcker till Evertsberg, ungefär halvvägs. För att ta dig i mål behöver du dricka ”bara” 5 L blåbärssoppa. . . .

 

Om man i stället låter bli kolhydrater och äter fett i stället så kan man åka hela Vasaloppet om 9 mil på 440 g fett och ha kvar allt sitt glykogen i kroppen. Den mängd fett en normal 70 kg person bär på är omkring 15 kg, det räcker att anstränga sig maximalt (1 000 kcal/h) oavbrutet i knappt sex dygn. Jämför med kolhydratdriftens maximala 2 h.

 

Med tillräckligt med fett och högst 100 g kolhydrater i maten så slipper ungdomarna offra muskelmassa för att få tillräckligt med energi.

 

Vi har ätit mer kött förr i världen då man var jägare. Se på samer och eskimåer på traditionell kost, de åt bara kött, fisk, fågel, eventuellt mjölk. I säsong kunde de äta bär och ägg. En del kolhydrater har de fått i sig genom att äta bytesdjurens tarminnehåll. Men västerländska civilisationssjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar saknade de.

Samma är visat vid mitten av förrförra seklet, alla kolonialläkare fann att urbefolkningen var i stort sjukdomsfri så länge de åt sin traditionella kost medan de som börjat äta västerländsk kost drabbades av civilisationssjukdomar på samma sätt som den vita befolkningen i samma koloni.

 

Även sockersjuka, ADHD, allergier med mera brukar bli bra på kolhydratfattig kost.

 

Vi vet att glukos (som man mäta med glukosmätare) kan människan ta hand om och överleva tack vare insulin. Men glukos kan kandera proteiner och få proteinets funktion förstörd. Fruktsocker (som man inte kan mäta med glukosmätare) är 5-10 gånger giftigare än glukos, har en helt annan metabolism via omvandling till fett i levern. Överskott på fruktos (mer än 10 g fruktos per dag) är orsaken till icke alkoholorsakad leverförfettning.

 

Sammanfattningsvis så är vår artegna kost bestående av animaliskt protein, animaliskt fett (raps- oliv- och kokoolja duger men övriga är direkt farliga för oss) samt max 100 g kolhydrater varav högst 10 g får vara fruktos.

 

Då mår vi människor som bäst, slipper de flesta civilisationssjukdomar.

 


Salt

Normal mängd salt som man äter ligger på 15-25 g salt per dag. I alla fall om man ska tro på klinkemlab som redovisar 150-300 mmol salt i 24 h urinprov. 150-300 mmol = 9-18 g salt (NaCl), sedan svettas man ut omkring 5 g salt per dag (+ mer om man blir svettig) och avföringen ger ytterligare saltförluster om 1-4 g per dag.
Det blir då 15-25 g salt per dag i förluster. Det ger ett lågt och bra blodtryck.

Vårt älskade Livsmedelsverk hävdar att man ska äta mindre än 6 g salt per dag för att sänka blodtrycket.

Hur går det till?

Man filtrerar ut mellan 1 000 och 2 000 g salt i glomeruli, filtrationsurtustningen i njurarna. Sedan återabsorberar man 99+ % i tubuli i njurarna med hjälp av flera olika mekanismer för att kissa ut 9-18 g salt per dag. Men då måste man äte lika mycket salt som man har i förluster.

Mindre än 5 g salt per dag gör att de blodtryckshöjande hormonerna aldosteron, angiotensin och renin behövs i mer än tre gånger den normala nivån vid tillräckligt stort saltintag. Detta ger en blodtryckshöjning som kompenseras av att blodvolymen minskar för att försöka få upp salthalten i blodet. Så det är volymsminskningen som Livsmedelsverket förlitar sig på. Men risken att dö i saltbrist med flera sjukdomar ökar.

Sedan har man visat att det är omöjligt att öka salthalten i blodet över 145 mmol/L (om man inte är kraftigt uttorkad på grund av vätskebrist) Så blodtrycket stiger inte på grund av att man äter salt, det till och med sjunker eftersom det då inte behövs så mycket blodtyckshöjande och saltsparande hormoner.

Vidare finns det visat att patienter med sockersjuka får mindre insulinresitens om de äter MERA salt.

Så njut av livet, ät tillräckligt med salt och sänk blodtrycket.

Lägger man sedan till en kost från det gamla franska köket och den svenska husmanskosten med litet kolhydrater så behöver inte kroppen samla på sig vatten på grund av att glukos binder vatten som binder salt. Salt binder inte vatten i kroppen, allt överskott av salt upp emot 100 g per dag kan man kissa ut om man dricker lagom med vatten.

Tvätta 70 % av händerna

Här kommer en kria om Landstinget Dalarnas hygienmål som har diskuterats på landstingsstyrelsens möte den 10 februari 2014 i Falun.
 
Landstinget Dalarnas styrelses majoritet (S, V och MP) har beslutat att landstingets personal ska följa nationella hygienmål till 70 %.

 

Så då behöver personalen bara tvätta händerna inför och efter mötet med patienterna sju gånger av tio.

 

Oppositionen reserverade sig givetvis mot majoritetens beslut.

 

Dalarnas sjukvårdsparti och Alliansen har nämligen läst Socialstyrelsens föreskrifter om hygien som gäller sedan sju år (SOSFS 2007:19 (M)).

 

I Socialstyrelsens författning (=tvingande föreskrift) står det helt klart att personalen ska tvätta händerna före och efter patientkontakt.

 

Men i Landstinget Dalarna har den politiska majoriteten målet att 70 % av händerna ska tvättas.

 

Jag tycker det är ett sjukt men symtomatiskt lagbrott från landstingsledningen.

 

Björn Hammarskjöld

Dalarnas sjukvårdsparti


Enkel fråga till Mora kommunstyrelse.

Mora kommun har en gemensam nämnd för kostsamverkan mellan Mora kommun och Landstinget Dalarna som tecknat avtal med landstingets kostenhet för att säkerställa att våra äldre och patienterna på Mora lasarett får mat.

 

Vi i Morapartiet vill gratulera landstingets Kostenhet till utmärkelsen som vinnare av tävlingen ”Bästa sjukhusmaten” i tidningen Sjukhusläkaren tävlingen om Sveriges bästa sjukhuskost.

 

Vi i Morapartiet har, med hjälp av Dalarnas sjukvårdsparti, sedan tre år i kostnämnden hävdat att kostnämndens kunder svälter på grund av att de erbjuds mat med för litet total energi (endast 360 kcal/portion, Livsmedelsverkets rekommendation är 625-875 kcal för kvinnor och 800-1 120 kcal för män per portion) och för låg energitäthet (omkring 1 kcal/g mat när de behöver mer än 2-3 kcal/g mat).

 

Den vinnande matsedeln från landstingets Kostenhet innehåller 720 kcal per portion. Den portionen är dubbelt så stor som den portion som erbjuds Moras svältande äldre och Landstinget Dalarnas svältande patienter på Mora lasarett.

 

Denna Landstinget Dalarnas Kostenhets fina utmärkelse har på ett avslöjande sätt synliggjort att Mora kommuns äldre erbjuds en undermålig svältkost om halvportioner med otillräcklig energitäthet.

 

Vår fråga är:

 

 • När kommer Mora kommuns äldre att erbjudas en fullvärdig och smaklig kost som ur energisynpunkt ger våra äldre tillräckligt med energi (mer än 700 kcal per mål) och samtidigt tillräckligt hög energitäthet om mer än 2-3 kcal/g?

 

Mora den 8 februari 2014

 

 

 

Björn Hammarskjöld

Kommunfullmäktigeledamot

Morapartiet


Vitamin D3 startdos

Det kommer in fler och fler rapporter att de allra flesta av oss nordbor har brist på vitamin D3. Det kan ge en mängd sjukdomar som benskörhet, hypotyreos, depression, ökad infektionsbenägenhet och mycket annat. Det finns åtminstone ett par tusen reaktioner i kroppen som är beroende av vitamin D3.

 

Det har tidigare visats att den fysiologiska nivån av vitamin D3 är minst 125 nmol/L. Under den nivån har mammors bröstmjölk för låg koncentration av vitamin D3 för att det ammade barnet ska få något vitamin D3 via bröstmjölken.

 

Våra gamla klinkemlab har som ”optimal” nivå 75-250 nmol/L baserat på mätningar av ”normalbefolkning”, inte på fysiologiska kunskaper.

 

Nu finns det sedan 2010 vetenskapligt bevisade möjlighet att snabbt få upp koncentrationen av vitamin D3 inom tre dagar [1].

 

Här visade man att friska unga hade en nivå av vitamin D3 på 40 nmol/L, det är en tredjedel av den lägsta fysiologiska nivån av vitamin D3.

 

När de fick 600 000 IE vitamin D3 så steg nivån av vitamin D3 till knappt 200 nmol/L då man tog nytt prov efter tre dagar.

 

En månad senare hade nivån sjunkit till 160 nmol/L och efter två månader hade nivån sjunkit till 107 nmol/L, under den fysiologiska nivån om 125 nmol/L.

 

Nivåerna av kalcium, fosfat och magnesium hölls normala oavsett nivå av vitamin D3.

 

Nivån av paratyroideahormon (PTH), som reglerar bentätheten i skelettet, sjönk från 6 pmol/L till omkring 4,4 pmol/L och den nivån höll i sig i minst tre månader.

 

Med andra ord det finns nu en bra och utvärderad metod att snabbt höja nivån av vitamin D3: Ät 600 000 IE (15 000 µg) som engångsdos och inom tre dagar har man uppnått mer än fysiologisk dos av vitamin D3. Underhåll sedan den nivån med att äta 50 000 IE (125 µg) vitamin D3 per vecka.

 

Men hur får man fatt på vitamin D3 i denna mängd?

 

Enklast från USA, sök på nätet eller använd denna länk:

http://www.applehealthfoods.net/shop/product_view.asp?id=1390292&StoreID=9468956e574944268dfc4c72b33a1b61&private_product=1

 

Kostar 25 USD för 180 kapslar om 50 000 IE vitamin D3 + frakt ca 10 USD. Det blir drygt en krona per vecka.

 

Sedan gäller ”Lustoptimering”[1] Cipriani et al Effect of a Single Oral Dose of 600,000 IU of Cholecalciferol on Serum Calciotropic Hormones in Young Subjects with Vitamin D Deficiency: A Prospective Intervention Study.J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jul 21 http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/jc.2010-0502


Socialstyrelsen och frivillig vård

Jag läste i Läkartidningen att ”Lagändring krävs för att läkare ska få arbeta ideellt”
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/01/Lagandring-kravs-for-att-lakare-ska-fa-arbeta-ideellt/?success=true#comment

Socialstyrelsens juridiska tolkning innebär att frivilliga sjukvårdsinsatser måste bedrivas av sjukvårdshuvudman, journalföras och andra restriktioner för legitimerad personal.

En kommentar skickades till LT.
Men den refuserades som vanligt trots att sex andra kommentarer kommit in.

Så jag publicerar här i stället.

Förunderligt.

Att det måste till en lagändring för att ändra Socialstyrelsens bedömning från 2011 av vad som gäller för legitimerad personal vid frivilliga insatser. Den kan inte återfinnas på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen synes av okunnighet och obetänksamhet som vanligt ha gjort en smärre övertolkning av lagen. Någon remissbehandling av bedömningen synes ej ha skett.

Då går det också att göra en ny tolkning med friare kriterier eftersom Socialstyrelsen nu har uppmärksammats på sin smärre övertolkning.

I annat fall torde det vara helt omöjligt för legitimerad personal att på sin fritid vara som den barmhärtige samariten och hjälpa sin nästa oavsett vad som än händer, naturkatastrof, trafikolycka eller omplåstring av sårskada.

Jag måste avlägsna mig från all tänkbar skada eller vård hos andra för att inte bestraffas av Socialstyrelsen. Jag får inte ens hjälpa mig själv om jag får en liten sårskada som behöver plåster.

Jag fick lära mig i det militära att om man gjorde fel fick man ordern

"GÖR OM!
GÖR RÄTT!"

Så jag tycker Socialstyrelsens chef omedelbart ger samma order till sina underhuggare, tillsätt en brett sammansatt grupp kloka personer och lös problemet. Glöm inte remissbehandling också av gruppens arbete.

Vår sjukvårdsminister får inte ge ordern på grund av då påstått ministerstyre. Fast man kan ju (som vanligt) alltid skicka en politisk regeringstjänsteman till Lars-Erik Holms närmare tjänsteman för att ”diskutera” saken.

Skolmat till mitt barn

Här kommer den senaste versionen av blanketten för att ditt barn ska få riktig mat i skolan.
 
Så det är bara att kopiera ned en PDF-fil från Dropbox ( https://www.dropbox.com/sh/0daal8izkf3zegf/p_7Ypeghc2 
 och skriva ut dem, fylla i och skicka till skolan för efterföljande.
 
God fortsättning på det nya året!
 
Önskar vänligen
Björn Hammarskjöld
 
 
 

Dagens Medicins Post EASD-konferens

EASD eller European Association for the Study of Diabetes hade sin årliga konferens i Barcelona sista veckan i september 2013.

 

Dagens medicin och Svensk förening för diabetologi (SFD) anordnade ett postseminarium (eftersnack) i Bonnierhuset den 9 oktober.

 

Det var ett femtiotal personer med på konferensen. Programmet finns här:

http://www.dagensmedicin.se/seminarier/postkonferens-easd-diabetes-2013/

 

Här kommer min utvärdering av konferensen. Utvärderingen är inskickad till Dagens Medicin.

 

Mona Landin-Olsson höll ett ganska fantasilöst föredrag om Typ 1-diabetes – prediktion och prevention.

 

Hon tog upp frågan om prediktion med genetiska tester. Tyvärr har dessa tester en dålig specificitet, man hittar inte de som riskerar att få diabetes typ 1.

 

Min kommentar blir att det är helt klart att genetiska tester inte kan fungera på grund av allmänt bristande kunskaper inom epigenetik. Det är ju epigenetiken som styr genetiken som styr kroppen.

 

Vidare framkom det aldrig att en lågkolhydratkost är den absolut bästa preventionen, visat sedan årtusenden tillbaka. Men det verkar vara så att våra endokrinologer synes vara helt renons på grundläggande kunskaper i fysiologi, biokemi och endokrinologi.

 

Nästa talare var Björn Eliasson: Nya diabetesläkemedel – en uppdatering

 

Detta inlägg kunde man nog ha sluppit, det var inget nytt utan i stort sett enbart läkemedelsreklam.

 

Magnus Löndahl: Diabetesnefropati - ny kunskap om prevention och behandling

 

Inte heller här fanns några nyheter. Det var i stort sett enbart läkemedelsreklam.

Men föredragshållaren verkade ha glömt den millenniegamla kunskapen om nutritionens betydelse vid neftopati.

 

Det är visat ganska nyligen att patienten bör rekommenderas en lågkolhydratkost med ökade mängder salter och vatten. Den gamla fysiologin, biokemin och endokrinologin visar helt klart att njurarna slipper kanderas av sockret och slipper arbeta så hårt med att återuppta salter och vatten om patienten äter en saltrik lågkolhydratkost.

 

Magnus Ekelund: Insulinbehandling - nya insikter

Åter inget nytt, i stort sett enbart läkemedelsreklam

Det är besynnerligt att man fortsätter att behandla patienter med sockersjuka på det sätt som aldrig har visats fungera.

 

Man tar inte till vara all denna nutritionskunskap som finns sedan millennier utan verkar mer eller mindre tvinga patienter med sockersjuka att äta mer socker för att öka medicinförbrukningen eller om det är tvärtom.

 

Det är som att rekommendera en patient med jordnötsallergi att äta mer jordnötter eftersom vi har tillgång till adrenalin och kortison för att rädda patienter med potentiellt dödlig jordnötsallergi.

 

Carl-Johan Östgren: Behandling av typ 2-diabetes - hur tar vi tillvara ny kunskap och forskning

 

Östgren redovisade bara nya läkemedel förutom att han drog några slutsatser från SBUs rapport Mat vid fetma.

 

Ö hänvisade till att Medelhafskosten stod sig men nämnde inte ett ord om att en lågkolhydratkost är bäst.

 

Medelhafskosten ingick i SBUs rapport från 2010 Mat vid diabetes där man påpekade att Livsmedelsverkets samtliga koster vilade på synnerligen bräcklig grund.

 

Med andra ord saknades helt vetenskap bakom kostråden. Livsmedelsverkets kostråd saknar utvärdering med avseende på långtidssäkerhet. Korttidssäkerheten (<36 år) visar dock på allvarliga komplikationer med ökande frekvens glutenintolerans, IBS, sockersjuka, övervikt för att bara nämna några diagnoser som ökat kraftigt efter 1977. Det är också symtomatiskt att SBU i sina rapporter aktivt synes underlåta att ta med grundläggande kunskaper inom fysiologi, biokemi, endokrinologi från tidigare än innevarande sekel. 

 

Däremot är en LCHF-kost utvärderad på lång sikt (beskriven vetenskapligt redan 1732) och med generationers erfarenhet i många kulturer. Både samer och eskimåer på traditionell LCHF-kost saknar i stort helt de västerländska sjukdomarna som sockersjuka och övervikt.

 

Sammanfattningsvis verkade detta post-EASD-seminarium vara fast i alla samma gamla hjulspår från senaste delen av förra seklet. Så egentligen var detta seminarium helt onödigt.

 

Det saknas visioner, kunskaper och utvecklingsmöjligheter för att utveckla metoder inom befintlig kunskap för att minska sockersjukeepidemin. Det är ett faktum att kunskapen alltid har funnits men den verkar finnas utanför akademierna.

 

Sedan frågar Dagens medicin:

Har du förslag på fler seminarier som du tycker att vi ska arrangera?

Så mina förslag blir givetvis:

 1. Det vore super om Dagens Medicin kunde arrangera symposier inom grundläggande fysiologi, biokemi och endokrinologi.

  Det synes finnas ett enormt kunskapsunderskott inom dessa discipliner inom inte bara sockersjukologin utan även inom kardiologi, nefrologi för att inte tala om nutritionsområdet.
 2. Ett fantastiskt område att belysa vore Svälten i vården

  Här finns massor att göra helt i enlighet med Socialstyrelsens önskemål sedan flera decennier.

  SoS har flera gånger funnit att patienterna svälter i vården och gett ut nya direktiv som sedan inte följs av vården.

 

Jag ställer gärna upp som expert

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Oberoende Senior Vetenskapsman i Nutrition (OSVN)

Filosofie licientiat i biokemi

F.d. överläkare i pediatrik

Sekreterare i DiOS


SBUs Mat vid fetma

Mat vid fetma.

SBUs rapport från 2013-09-23

 

Äntligen har den kommit, SBUs rapport om mat vid fetma.

http://sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Mat_vid_fetma_218-2013.pdf

 

Fortfarande är det helt klart att SBUs grundkunskaper inom fysiologi, biokemi och endokrinologi helt saknas inom projektgruppen eftersom man bara stödjer sig på forskningsresultat. Dessa forskningsresultat är sällan annat än snedvridna observations- eller epidemiologiska studier som uppfyller forskningsbidragsgivariens önskemål.

 

Det är därför som genomgångar av forskningsresultat sällan visar på att studierna har starkt vetenskapligt underlag.

 

I SBUs sammanfattning skriver man ett antal vinklade påståenden.

 

”SBU:s slutsatser

Syftet med denna rapport var att systematiskt sammanställa den vetenskapliga litteraturen om råd om mat till, eller faktiskt intag av mat hos personer med fetma.”

 

Här erkänner SBU att man ska sammanställa den vetenskapliga litteraturen men sedan underlåter man att göra det. Man glömmer all litteratur före 1980, ett klassiskt SBU-trick för att dölja sanningen och som användes i SBUs rapport Mat vid diabetes av 2010.

 

Sidan 17-18 Här vinklar man informationen om hur man går ned i vikt och hur man behåller den lägre vikten. Man blandar ihop strikt lågkolhydratkost om <20 E% kolhydrater med ”lågkolhydratkost” om <40 E% kolhydrater.

 

Det är stor skillnad på mindre än 20 E% och mer än 20 E% kolhydrater ur metabol synpunkt. Detta är visat ett stort antal gånger förr i världen men SBU verkar undvika att beakta denna gamla kunskap

 

I Insjuknande i diabetes finns information om att söta drycker ökar risken för diabetes men lågfettskost minskar inte risken för diabetes.

Varför tar man inte upp att en lågkolhydratkost minskar risken för diabetes och minskar medicinfröbrukningen hos dem som redan fått sin diabetes.

 

Sidan 60 Fetma förekomst. Graferna sträcker sig från 1986, inte tidigare år, exempelvis från 1950. Man döljer därmed sanningen att viktökningen tog fart i mitten av 1980-talet.

 

Sidan 56 Sedan förra SBU-rapporten från 2002 påstår man att forskningen om kost har utvecklats avsevärt.

Men man glömmer all den forskning som har utförts före mitten av förra seklet. All denna kunskap utraderades på grund av andra världskrigets okunskap i tyska i USA. Här finns massor med kunskap som SBU avstått att ta reda på.

 

Sidan 63, mekanismer bakom fetma. Här fantiserar SBU om energiintaget i stället för att kunna sin endokrinologi och veta att överskott på kolhydrater omvandlas till fett samtidigt som fettförbränning hämmas eftersom kolhydraterna måste normaliseras för att individen ska slippa dö av akut glukosförgiftning.

 

SBU saknar insikt i att en lågkolhydratkost är enda alternativet vid viktminskning. Alla viktminskningskoster går ut på att minska mängden kolhydrater. Den dörren slogs upp på vid gavel av Socialstyrelsen den 16 januari 2008.

 

Nu försöker SBU att glänta på den redan öppna dörren. Men det är väl ett par miljoner av invånarna i Sverige som använder sig av denna goda metod att må bra och minska i vikt, slippa en mängd sjukdomar, diabetes, övervikt med flera, som orsakas av för mycket giftiga kolhydrater i kosten.

 

Se på SLVs normalkost med 50 E% kolhydrater och 800 kcal, svältkost.

Det blir 100 g kolhydrater per dag.

 

Se på en kost med 16 E% kolhydrater och 2 500 kcal, brukar kallas LCHF

Det blir 100 g kolhydrater per dag.

 

Båda grupperna går ned lika mycket i vikt, båda grupperna kan äta sin kost till de dör.

 

Svältgruppen klarar sig några månader innan personen dör av svält. Men man kan undgå döden genom att kroppen tvingar en att äta mer igen. Brukar kallas jo-jo-bantning.

LCHF klarar sig i många decennier eftersom alla makro- och mikronutrienter finns i maten

 

SBU skriver åter vinklad information på sidan 75:

”ordinerades av sin läkare en diet där han skulle undvika ”fettbildare”, dvs fett, olja, grädde, smör, bröd, potatis, ris, socker m m.”

 

Enligt Bantings egen bok fick han låta bli bröd, smör, mjölk, socker, öl och potatis [1]. Men det står inget om fett, olja eller grädde, det synes vara ett vinklat tillägg av SBU.

 

Definitionen av makronutrientsammansättning är ganska inkonsekvent och bluddrigt skrivet.

 

Det står på sidorna 107-110 riktigt bluddrigt. Jag försöker här bena upp vad som står. Men det är knepigt Se längre ned under extrainformation.

 

Sammanfattningsvis så får SBUs rapport Mat vid fetma helt underkänt.

 

I det militära fick man ordern:

GÖR OM!

GÖR RÄTT!

 

Läs mer

http://kostkunskap.blogg.se/2013/april/nnr5-chapter-energy.html

 

Extrainformation.:

Makronutrient                      E%

Lågfett                                    <30

Standardinnehåll fett             30-45

Extrem lågfettskost               10

Högfettskost                          >45

I lågfettskost är protein         10-30

Kolhydrat i lågfettkost           40-60

Högfettkost protein               30-35

Högfettkost kolhydrater        <25

 

Måttlig lågkolhydratkost        <40

Strikt lågkolhydratkost          <20

Måttlig lågkolhydratkost fett                   35-40

Strikt lågkolhydratkost fett                    45-50

Måttlig lågkolhydratkost protein            20-25

Strikt lågkolhydratkost protein              30-35

Standardinnehåll av kolhydrater           40-55

Högkolhydratkost                                   >55

Standard kolhydrater fett                       25-35

Högkolhydratkost fett                             25-35

Standard kolhydrater protein                10-25

Högkolhydrat protein                              10-25

 

Standardinnehåll av protein                  10-15

Högt innehåll av protein                         >15

 

Tabell

Kost                                        Protein      Fett           Kolhydrater

Strikt lågkolhydrat                 10-20        >60           <20

Måttlig lågkolhydrat               10-20        >40           <40

Högkolhydratkost                  10-20        >25           >55

Strikt lågfettkost                    30              <30           >40

Lågfettkost                             10-20        <30           >50

Standardfettkost                    10-20        30-45        35-60

Standardproteinkost             10-15        25-40        50-60

Högproteinkost                      >15           >25           50-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] W Banting A letter on corpulence sidan

 

 http://archive.supermarketguru.com/Downloads/Banting.pdf


Befängd dietist och papegojatidning

Detta är helt befängt.

 

Dietist påstår i Svenska Dagbladet att ” För mycket salt avlagras också i kärlväggarna så att dessa blir mindre elastiska och därmed pumpar fram blodet sämre. ”

 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ex-dietist-pa-scan-charkvaror-oversaltas-for-hallbarhet_8511006.svd

 

Njurarna ser till att det aldrig kan vara högre saltkoncentration i blodet än 0,85 % eller 145 mml/L Läs mer här:

http://kostkunskap.blogg.se/2012/november/nnr5-och-salt-inte-bra.html

http://kostkunskap.blogg.se/2012/may/livsmedelsverkets-rad-om-salt-leder-till-dod.html

 

Den saltkoncentration som finns i hela blodvolymen hos en 70 kg person är normalt mellan 0,80-0,85 procent. Den koncentrationen är alltid löst i vatten, det kan inte avlagras något salt i kärlväggarna, det är fysiologiskt, kemiskt och fysiskt omöjligt. 358 g salt löser sig per L vatten, det är 38,5 % salt i lösningen. Man kan testa själv. Lös 1 kryddmått (1 g) salt i 1 dL vatten och koka sedan ihop vattnet tills det börjar bildas kristaller. Då är det 2,1 mL kvar av de 100 mL som fanns från början.

 

Salt i blodet kan aldrig falla ut och göra blodkärlen stela.

 

Övriga hälsopåståenden i artikeln är lika felaktiga.

 

”Hon påpekar att högt blodtryck och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar bara är en effekt. För mycket salt avlagras också i kärlväggarna så att dessa blir mindre elastiska och därmed pumpar fram blodet sämre. För mycket salt sätts också i samband med njursjukdomar, benskörhet, Alzheimers sjukdom, övervikt, diabetes och magsår.”

 

Beklagligt att SvD över huvud taget tar in en så befängt vilseledande artikel.


Öppet brev till jordbruksministern

Bäste Eskil!

Som gammal biokemist som har arbetat som molekylärbiolog med genmodifiering i form av att producera HIVs höljprotein i slutet på 1980-talet finner jag alltmer konkreta data.

Redan 1969, när jag läste mikrobiologi vid Stockholms Universitet, gjorde vi på kursen försök med överföring av DNA från en bakterieart till en annan. Det gick alldeles utmärkt att överföra en antibiotikaresistensgen från en bakterieart (E. coli, vanlig tarmbakterie) till en anna bakterieart (salmonella, en annan och sjukdomsframkallande tarmbakterie).

Redan detta försök visade på att bakterier inte bara delade sig (vertikal spridning av genetiskt material) utan även att bakterier har möjlighet att sprida sintt genetiska material från en art till en annan (horisontell spridning)

När kor äter genetiskt modifierad gröda kan växternas resistensfaktorer tas upp av kons bakterier som då kan börja producera resistensfaktorn. Denna resistensfaktor kan tas upp av kons matsmältningsapparat och sedan via blodet spridas till hela kon.

När man som köttätare äter kons kött får man i sig dessa resistensfaktorer som kan tas upp även av vår matsmältningsapparat. Man riskerar att få alltmer ökande mängder av resistensfaktorn i kroppen.

Säkerheten har aldrig kontrollerats.

Jag finner det något störande att Sverige synes sakna ett aktivt motstånd mot GMO. Detta GMO som riskerar att utplåna mänskligheter samtidigt som vi får alltmer resistenta ogräs och skadeinsekter.

Läs mer här på min blogg:

http://kostkunskap.blogg.se/category/gmo.html

Jag begär att Sverige i samarbete med Polen och Ungern förbjuder import av genmodifierad föda för både djur och människor.

Vänligen
Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende vetenskapsman i näringslära

GMO-etiketter i USA

 Jag har läst att man i USA börjar få upp ögonen för GMO i USA.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/09/01/gmo-eradication.aspx

 

 Där får man tala om att en vara är GMO-fri.

 

Och alla mammor, hundägare och alla andra som ser till miljön för framtiden kommer att läsa etiketten och alltid välja GMO-fritt.

 

Glyfosat (Round Up®) är ett vanligt växtgift som dödar de flesta växter och anses brytas ned snabbt. Men växter som sprutas med glyfosat tar up det och det lagras i växten.

 

Monsanto och andra genteknologiföretag som tillverkar GMO-utsäde använder sig av en glyfosatresistensgen som gör att växten blir resistent mot glyfosat, man kan spruta hur mycket som helt och växten dör inte. Men växten tar upp glyfosat och lagrar det.

 

Men alla andra ickeresistenta växter (”ogräs”) dör eller utvecklar med tiden själva en resistens mot glyfosat. Det innebär att bonden tvingas att använda ännu mer glyfosat för att försöka hålla glyfosatresistenta ogräs borta från åkern.

 

Hur får växten en glyfosatresistens? Man kan injicera resistensgenen i växtens frön och sedan låta fröna gro och växa. Då får man en salig blandning av plantor, resistenta eller känsliga för glyfosat. Sedan sprutar man glyfosat och alla känsliga plantor dör och bara den eller de plantor som tagit upp genen som överlever. Sedan är det bara att odla fram tillräckligt med utsäde och börja sälja det. Men alla generationerna måste behandlas med glyfosat för att inte den normala vildtypen ska ta över och GMO-resistensen kastas ut.

 

Ogräs kan pollineras med pollenkorn från GMO-växten och sedan kan växten råka ta upp GMO-genen och införliva i sin egen arvsmassa och lyckas bli resistent. Så detta ogräs har då en klart större överlevnadspotential än allt annat ogräs. Men detta, på egen hand, genmodifierade ogräs har också en större tillväxtpotential än Monsantos egen planta, annars skulle bonden inte behöva spruta bort ogräset.

 

Så Monsanto lyckas få naturen att bli Round Up Ready® på egen hand!

 

Alltså kan man inte använda Monsantos utsäde, det påverkar naturen på ett farligt sätt.

 

Mekanismen för glyfosat är oklar enligt vad jag har läst. Det finns de som hävdar att glyfosat binder kopparjoner (Cu), ett mineralspårämne, och därmed hämmar tillväxten av växter och andra organismer utom däggdjur.

 

Men bakteriers ämnesomsättning med tillverkning av för oss livsnödvändiga aminosyror påverkas av glyfosat. Människor som äter glyfosatbehandlade växter får i sig okända mängder av glyfosat. Och människan har bakterier i sig och på sig som påverkas av glyfosat. Så människan kan vara känslig för glyfosat även om det påstås vara ofarligt för människa.

 

Kul!

 

Det finns bara ett sätt att bli av med GMO.

 

Välj själv att låta bli att äta GMO-innehållande föda.

 

 1. Om det står att varan innehåller GMO, låt bli att köpa!

 

 1. Om det inte står något så kontakta leverantören och fråga om det ingår GMO i produkten eller om produkten har fötts upp på GMO-innehållande föda.

  Kan leverantören inte ge svar, tala om att du inte tänker köpa eftersom leverantören inte kan garantera GMO-frihet.

 

Om nu alla gör detta i affären via våra telefoner så kommer det inte att dröja länge förrän all mat är GMO-fri.

 

Läs mer om GMO här:

http://kostkunskap.blogg.se/2010/november/antibiotikaresistens-strama-och-gmo.html

http://kostkunskap.blogg.se/2012/april/kottfri-mandag-i-dagens-medicin.html

http://kostkunskap.blogg.se/2012/may/gmo-i-honung.html

http://kostkunskap.blogg.se/2012/june/fakta-om-gmo.html

 

 


hyperinsulinism induces tubular sodium reabsorption

World Health Organization. The Global Burden of Disease:

2004 Update. Geneva, Switzerland: World Health

Organization, 2008.

 

World Health Organization. Global Status Report on

Noncommunicable Diseases 2010. Geneva, Switzerland:

World Health Organization, 2011.

 

 

” secondary to the intake of large amounts of grain, fruit, sugar and starch induces tubular sodium reabsorption.”

 

Yes, this is because every glucose molecule is surrounded by 190 water molecules. So then the glucose molecule surrounded by 190 water molecules need another 1.28 Na ions to maintain the sodium concentration of 141 mmol/L. So a high carbohydrate load in the body retains water that retains salt, not the other way around.


RSS 2.0