Remissvar till Läkemedelsverket rörande GMO

Läkemedelsverket

registrator@mpa.se

 Diarienummer 5.1-2017-97435

Remissvar rörande

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 11 januari 2018

Den aktuella prövningen avser studieläkemedlet CPK850 som består av en rekombinant adeno-associerad virus 8 (AAV8)-vektor som innehåller den humana RLBP1-genen.

 https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Klinisk-provning-med-genmodifierad-organism---tillfalle-att-lamna-synpunkter1/

 

After reading the application there are some questions that are not answered in the application

 

Page 4 middle section states:

3. Geographical distribution of the organism (a) Indigenous to, or otherwise established in, the country where the notification is made:

         Yes                      (X) No (.)      Not known (.)

(b) Indigenous to, or otherwise established in, other EC countries:

         (i) Yes                 (X)

If yes, indicate the type of ecosystem in which it is found:

         Atlantic              (X)

         Mediteranean     (X)

         Boreal Alpine     (X)

         Continental        (X)

         Macaronesian    (X)

                                    (X)

 

         (ii)    No                                  (.)

         (iii)    Not known                     (.)

 

 

(c) Is it frequently used in the country where the notification is made? Yes (.) No (X)

 

Qustions:

 1. What region is not included below Macronesianin the text of p 4 above?

 

 1. How is the AAV8 recombinant vector propagated/replicated?
  It is stated that the vector is not capable of replication. Then how is the vector replicated/propagated?
  On p 8 it states: Transfection of HEK293 cells with three different plasmids carrying the various components needed to produce the vector. Residual plasmid DNA is then removed by Benzonase treatment and downstream processing.
  This is a too short description of how the vector is replicated/produced. The efficiency of this three vector approach seems to be a complicated and uncertain way to produce the complex vector. There are at least three plasmid DNA sequences that should be concatenated in the right direction and in the right order. There are 3! ways to put the pieces together when there is equal concentrations of each piece. Then the pieces can be concatenated in variable right or wrong orientations. This means a yield of 1/4!= 1/24th of the vectors is the correct one. 23 out of 24 are a false vector that can not be used.
  How do they retrieve the right vector? Please give a clear and full description of the procedure including how to produce and pack the DNA in the viral capsid. Otherwise what is the carrier and cell transmembrane transporter of the vector DNA? Please give a clear and full description of the procedure.
  How much of the HEK293 cell DNA or RNA is a contaminant of the Plasmid DNA? Please give a clear and full description of the amounts of contaminating DNA and RNA in actual values in M (moles/L with appropriate prefix).

 

 1. How is the AAV8 recombinant vector selected without antibiotic or other resistant factor(s)?
  Please give a clear and full description of the procedure.

 

 1. How many base pairs outside the vector gene(s) are included in the expression cassette?
  Any extra base pairs may give rise to scRNA and snRNA that can interfere with the normal cell regulation, see e.g. http://bioscience.jbpub.com/cells/MBIO5245.aspx
  Please give a full DNA sequence of the expression cassette with the position of the different genes clearly marked from BP to BP. Are there any splice donor/acceptor sites in the sequence?

 

 1. How many base pairs are included outside the expression cassette?
  Any extra base pairs may give rise to scRNA and snRNA that can interfere with the normal cell regulation, see e.g. http://bioscience.jbpub.com/cells/MBIO5245.aspx Please give a full DNA sequence outside of the expression cassette with the position of the different genes clearly marked from BP to BP and reading frame(s).

 

Page 6

 1. The text states: Wild-type AAVs and AAV-based gene therapy vectors have the ability to form extrachromosomal concatemers that remain episomal for extended periods of time.
  How long is extended periods of time? Seconds, hours, weeks, years? Please specify.   

 

Page 12

 1. The application states:
  Receiving environment for the shed vector particles is most likely waste water and ambient temperature.             
  How can ambient temperature be a recipient of shed vector particles? Please specify.

 

Summary

This application is way too insufficient to be accepted. There is no description how the plasmid is produced, there is no information on scRNA and snRNA contamination, nor any information on HEK293 cell DNA and RNA contamination.

 

How does the vector infect the retinal target cells as AAV 8 has higher affinity to liver cells than retinal cells? The vector has to pass through at least one cell membrane that is usually impenetrable for most molecules and particles.

 

There are no scientific literature sources to all the allegations made in the application.
Every statement and procedure must be confirmed by published scientific literature posts. Otherwise the allegations are just some kind of unproven hypothesises.

 

I recommend that the present application will be rejected as there is insufficient information and some errors and omissions that indicates an inferior level of sufficient knowledge for the investigators to be able to accomplish the intended trial.

 

 

Mora 2018-01-15

 

 

Björn Hammarskjöld
Assistant professor in Pediatrics
Ph.D in Biochemistry
Independent Senior Molecular Biologist
bjorn@hammarskjold.nu

 

 

”Utan resurser blir det bara tomma löften”:

Jag skrev en kommentar till Läkartidningens artikel 

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/12/Utan-resurser-blir-det-bara-tomma-loften/

Ännu värre försämring

2017-12-15 18:35

Detta förslag från regeringen innebär att vårdgarantin försämras ytterligare. Idag måste man kontakta sjuksköterska som enligt lag måste ge en tid till läkare inom sju dagar. 

Allt annat är lagbrott. Men tyvärr saknas sanktionsmöjligheter för brott mot administrativa lagar sedan 1975 då det personliga tjänstemannaansvaret togs bort av Annika Strandhälls föregångare.

Det nya förslaget tar bort möjligheten att träffa läkare över huvud taget då det är vårdgivaren, det vill säga landstinget, inte de enskilda vårdarbetarna som beslutar om patienten ska få träffa läkare.

Det är fortfarande patienten som känner sin kropp bäst och vilka behov som patienten har.

Fortfarande gäller 6 kapitlet 1 § Patientsäkerhetslagen där vården ska ges efter överenskommelse med patienten. Men även denna lag bryter vårdgivarna och de enskilda vårdarbetarna alltför ofta mot. 

För att få vården att fungera måste man minska antalet patienter som söker vård. Det finns kunskaper om hur man minskar antalet patientbesök med omkring fem patientbesök per primärvårdsläkare och dag. Men vården verkar vägra att använda sig av de gamla vetenskapliga kunskaperna från tidigare millennier som synes ha förträngts av modern läkemedelsstyrd ”forskning”. 

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Landstinget Dalarna

 

Jag fick en kommentar som intresserade mig

2017-12-19 00:26

@Björn H: Det låter mycket intressant, vilka studier menar du? Om du skickar referenser så läser jag dem gärna!

Torbjörn Westerlund, st-läkare, Sandens hc

 

Så jag skickade in kommentaren nedan och den kom in efter något dygn. I väntan på att den skulle komma in skrev jag en något utvidgad kommentar till Torbjörn Westerlund och det är den versionen som återfinns nedan.

 

@Torbjörn W

Du frågar om referenser. Här kommer en del och det finns mer om du vill.

Det räcker med att läsa en gammal hederlig bok i fysiologi från tidigare millennier där det framgår att vi filtrerar ut 1-2 kg salt (NaCl) per dag i glomeruli och hämtar tillbaka mer än 99 % av natriumjonerna i tubuli.  Det är flera olika mekanismer som gör denna reabsorption möjlig. Den sista skvätten Na+ reabsorberas med hjälp av aldosteron och angiotensin II, blodtryckshöjande hormoner.

Äter man mindre än 5 g salt per dag är nivån av BT-höjande hormoner minst trefaldigt förhöjda vilket ger ett förhöjt blodtryck som uppmärksammas av primärvården som då sätter patienten på blodtrycksmediciner som även blockerar natriumåterupptaget i tubuli vilket leder till ännu mer blodtryckshöjande hormoner för att säkra återupptaget av Na+. Härvid genereras minst tre läkarbesök per primärvårdsläkare och arbetsdag då det enligt Socialstyrelsens statistik finns 2,5 miljoner svenskar på blodtrycksmediciner. Bara i Dalarna finns det omkring 75 000 som står på blodtrycksmediciner.

Genom att äta en normal mängd salt om 20-60 g salt per dag normaliseras blodtrycket och  primärvården behöver inte kontrollera 3 blodtryckspatienter per dag. Läs mer här:

http://kostkunskap.blogg.se/2013/february/comments-to-the-public-consultation-on-salt-in-nnr5.html

http://kostkunskap.blogg.se/2015/march/nytt-svar-till-livsmedelsverket.html

Och det finns mer att läsa på bloggen.

Lägger man sedan till att sluta äta kolesterolsänkande statiner så slipper primärvården minst 1 patient till per dag. Det är 932 166 patienter som helt i onödan hämtat ut statiner 2016.  I Dalarna var det 34 127 och i Norrbotten var det 28 645 som stod på statiner 2016

http://kostkunskap.blogg.se/2016/june/sluta-at-statiner.html

Till sist finns det 453 741 patienter med sockersjuka som använder sockersjukeläkemedel IATC A10) enligt Socialstyrelsens statistik.

Genom att låta patienter med sockersjuka slippa äta en överdos (mer än 25 g) av socker=kolhydrater så kommer mer än 70 % av patienterna att helt slippa symtom på och annan behandling av sin sockersjuka. Övriga kan minska sina läkemedelsdoser och det påtvingade ”naturalförloppet)” ganska radikalt, på samma sätt som man behandlade sockersjuka för 100 år sedan.

Se exempelvis 

Julius Lagerholm, Hemmets läkarebok, Fröhléen & co,Stockholm 1921

Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base
Richard D. Feinman Ph.D. a,*, Wendy K. Pogozelski Ph.D. b , Arne Astrup M.D. et al

http://www.nutritionjrnl.com/article/S0899-9007(14)00332-3/pdf

Zoë Harcombe,1 Julien S Baker,1 Stephen Mark Cooper,2 et al  Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis
http://openheart.bmj.com/content/openhrt/2/1/e000196.full.pdf

Pure, white and deadly - how sugar is killing us and what we can do to stop
av 
John Yudkin

 Detta ger ytterligare minst ½ patient till som varje primärvårdsläkare slipper hantera per dag.

 Sammanlagt ger detta en minskning om cirka 5 läkarbesök per dag till varje primärvårdsläkare och dag.

 Sammanlagt skulle vården i Dalarna spara minst 1 000 MSEK per år av en omsättning på 8 GSEK. På nationell nivå skulle besparingen bli omkring 30 000 MSEK per år bara genom att följa den gamla hederliga fysiologin, biokemin och endokrinologin från tidigare millennier och sluta följa läkemedelsindustrins vinstmaximeringspolitik. Men hittills vill inte Landstinget Dalarna ta till sig denna kunskap.

 Det gäller att vara barn i landet där teorierna i Kejsarens nya kläder tillämpas.

 Björn Hammarskjöld
BARNdoktor 

Landstinget skiljer på vård för män och kvinnor

 

Fick in denna debattartikel i Dalarnas tidningar 2017-11-22

66 DEBATT: Landstinget skiljer på vård för män och kvinnor – och anstränger sig mer för männen

http://www.dt.se/dalarna/mora/debatt-landstinget-skiljer-pa-vard-for-man-och-kvinnor-och-anstranger-sig-mer-for-mannen

 64 delningar

"Landstinget Dalarna gör skillnad på sjukvård för män (urologi) och sjukvård för kvinnor (gynekologi och förlossningsvård) trots ledningens otaliga löften om lika vård för kvinnor och män", skriver Björn Hammarskjöld, fullmäktigeledamot, Dalarnas sjukvårdsparti.

 

Det är intressant att Landstinget Dalarna snabbt upphandlar urologkompetens i Mora för att kunna operera de grovtarmscancerfall som man på grund av vårdplatsbrist på kirurgen i Falun inte kan göra. Det tog bara några månader under 2017 för att lösa det lilla problemet.

Sommaren 2009 var Mora BB sommarstängt på grund av att det saknades barnmorskor i Falun under sommaren. När Mora BB sedan skulle öppna igen i augusti 2009 så saknades det plötsligt förlossningsläkare i Mora. Alltså stänger man Mora BB för att ”öppna snarast möjligt igen”.

Ledningen gör under några år ett fåtal tafatta försök att skaffa förlossningsläkare till Mora. Men man misslyckas kapitalt. Man bygger om lokalerna som hyste Mora BB till dagoperationsavdelning. Då har inte majoritetens politiker fattat beslut om nedläggning av Mora BB, de skyller på chefstjänstemännen.

Förslag har flera gånger under årens lopp kommit från Sjukvårdsalliansen att upphandla förlossningskompetens till Mora BB. Men intresset från majoriteten har varit minimalt.

Så går år efter år utan att kvinnosjukvården och förlossningen i Mora får de personella resurser som krävs för att öppna Mora BB igen, ekonomiska resurser saknas inte enligt landstingsledningen.

Det skulle ha gått att upphandla förlossningskompetens i avvaktan på att det kan anställas fast personal.

Slutsats:

Landstinget Dalarna gör skillnad på sjukvård för män (urologi) och sjukvård för kvinnor (gynekologi och förlossningsvård) trots ledningens otaliga löften om lika vård för kvinnor och män.

Björn Hammarskjöld, fullmäktigeledamot, Dalarnas sjukvårdsparti