Det kom en kommentar om mat i skolan

Pierre Hanell skrev en kommentar här:

 http://kostkunskap.blogg.se/2013/june/begaran-om-mat-till-skolelev-och-patienter.html 

Mitt svar blir en egen krönika som jag skriver här

 

Dessa antioxidanter har i de flesta fall visats sakna effekt. Den absolut bästa antioxidanten i våra celler är Coenzym Q10 (CoQ10). Äter man antioxidanter så minskar egenproduktionen av kroppens egna antioxidanter. Så det är i de flesta fall värdelöst att äta frukter med antioxidanter eftersom mängden fruktos i frukt begränsar intaget till högst en lagom frukt om dagen.

 

Att injicera kött med vatten och kemikalier är oredlighet och kan bara stoppas genom att vi själva begär kött utan vatten ch kemikalier Livsmedelsverket är annars den myndighet som skulle upprätthålla redligheten inom livsmedelssektorn. Ensilage/hösilage är gräs med lätt syrning och mer vatten än hö. Men alla former av gräs innehåller alltid tillräckligt mycket salter och vitaminer eftersom kon äter stora mängder gräs i alla dess former. Allt överskott av salter utsöndras omedelbart via njurarna för att alltid upprätthålla homeostasen, reglerområdet, i kroppen.

 

Att bönderna ger majs och soja och annat kraftfoder är helt onödigt och ger ökade kostnader för djuruppfödaren jämfört med att ge gräs och baljväxter. Kraftfoderfödda kor producerar inte mer mjölk än kor utan kraftfoder, visat på 70-talet.

 

Animaliska proteiner innehåller tillräckligt med de omkrng 10 essentiella aminosyrorna som man inte kan producera själv. Vegetabiliskt protein saknar nästan alltid lysin i tillräcklig mängd, alternativet är att ge 5-10 gånger mer protein. Se på naturbeteskött där det räcker med 250 g kött per dag medan det krävs ungefär 5-10 gånger mer bönor för att få tillräckligt med lysin. Med tanke på att WWF har påstått att ett kg bönor och ett kg kött ger lika stora miljöavtryck så krävs det alltså 5-10 kg bönor för att ersätta ett kg kött.

 

Klart att ungdomarna lider av energibrist då de får socker i stället för fett som energikälla. Om de finge tillräckligt med fett i kosten (det vill säga mellan 500 och 600 g animaliskt fett per dag om de tränar som eliten) så behöver de inte äta mer än max 100 g kolhydrater och 250 g kött per dag. Sedan rekommenderar RF ungdomarna att äta kolhydrater som energikälla i stället för att äta fett. Kolla på Vasaloppet, där har man ½ kg glykogen i lever och muskler hur mycket man än kolhydratladdar. Allt överskott på kolhydrater omvandlas till fett. Den mängd glukos som finns i blodet hos en 70 kg människa är omkring 2,5 g, räcker 1/100 timme eller 36 sekunder då du anstränger dig maximalt (1 000 kcal/h). Halvkilot glykogen räcker till Evertsberg, ungefär halvvägs. För att ta dig i mål behöver du dricka ”bara” 5 L blåbärssoppa. . . .

 

Om man i stället låter bli kolhydrater och äter fett i stället så kan man åka hela Vasaloppet om 9 mil på 440 g fett och ha kvar allt sitt glykogen i kroppen. Den mängd fett en normal 70 kg person bär på är omkring 15 kg, det räcker att anstränga sig maximalt (1 000 kcal/h) oavbrutet i knappt sex dygn. Jämför med kolhydratdriftens maximala 2 h.

 

Med tillräckligt med fett och högst 100 g kolhydrater i maten så slipper ungdomarna offra muskelmassa för att få tillräckligt med energi.

 

Vi har ätit mer kött förr i världen då man var jägare. Se på samer och eskimåer på traditionell kost, de åt bara kött, fisk, fågel, eventuellt mjölk. I säsong kunde de äta bär och ägg. En del kolhydrater har de fått i sig genom att äta bytesdjurens tarminnehåll. Men västerländska civilisationssjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar saknade de.

Samma är visat vid mitten av förrförra seklet, alla kolonialläkare fann att urbefolkningen var i stort sjukdomsfri så länge de åt sin traditionella kost medan de som börjat äta västerländsk kost drabbades av civilisationssjukdomar på samma sätt som den vita befolkningen i samma koloni.

 

Även sockersjuka, ADHD, allergier med mera brukar bli bra på kolhydratfattig kost.

 

Vi vet att glukos (som man mäta med glukosmätare) kan människan ta hand om och överleva tack vare insulin. Men glukos kan kandera proteiner och få proteinets funktion förstörd. Fruktsocker (som man inte kan mäta med glukosmätare) är 5-10 gånger giftigare än glukos, har en helt annan metabolism via omvandling till fett i levern. Överskott på fruktos (mer än 10 g fruktos per dag) är orsaken till icke alkoholorsakad leverförfettning.

 

Sammanfattningsvis så är vår artegna kost bestående av animaliskt protein, animaliskt fett (raps- oliv- och kokoolja duger men övriga är direkt farliga för oss) samt max 100 g kolhydrater varav högst 10 g får vara fruktos.

 

Då mår vi människor som bäst, slipper de flesta civilisationssjukdomar.

 

Salt

Normal mängd salt som man äter ligger på 15-25 g salt per dag. I alla fall om man ska tro på klinkemlab som redovisar 150-300 mmol salt i 24 h urinprov. 150-300 mmol = 9-18 g salt (NaCl), sedan svettas man ut omkring 5 g salt per dag (+ mer om man blir svettig) och avföringen ger ytterligare saltförluster om 1-4 g per dag.
Det blir då 15-25 g salt per dag i förluster. Det ger ett lågt och bra blodtryck.

Vårt älskade Livsmedelsverk hävdar att man ska äta mindre än 6 g salt per dag för att sänka blodtrycket.

Hur går det till?

Man filtrerar ut mellan 1 000 och 2 000 g salt i glomeruli, filtrationsurtustningen i njurarna. Sedan återabsorberar man 99+ % i tubuli i njurarna med hjälp av flera olika mekanismer för att kissa ut 9-18 g salt per dag. Men då måste man äte lika mycket salt som man har i förluster.

Mindre än 5 g salt per dag gör att de blodtryckshöjande hormonerna aldosteron, angiotensin och renin behövs i mer än tre gånger den normala nivån vid tillräckligt stort saltintag. Detta ger en blodtryckshöjning som kompenseras av att blodvolymen minskar för att försöka få upp salthalten i blodet. Så det är volymsminskningen som Livsmedelsverket förlitar sig på. Men risken att dö i saltbrist med flera sjukdomar ökar.

Sedan har man visat att det är omöjligt att öka salthalten i blodet över 145 mmol/L (om man inte är kraftigt uttorkad på grund av vätskebrist) Så blodtrycket stiger inte på grund av att man äter salt, det till och med sjunker eftersom det då inte behövs så mycket blodtyckshöjande och saltsparande hormoner.

Vidare finns det visat att patienter med sockersjuka får mindre insulinresitens om de äter MERA salt.

Så njut av livet, ät tillräckligt med salt och sänk blodtrycket.

Lägger man sedan till en kost från det gamla franska köket och den svenska husmanskosten med litet kolhydrater så behöver inte kroppen samla på sig vatten på grund av att glukos binder vatten som binder salt. Salt binder inte vatten i kroppen, allt överskott av salt upp emot 100 g per dag kan man kissa ut om man dricker lagom med vatten.

Tvätta 70 % av händerna

Här kommer en kria om Landstinget Dalarnas hygienmål som har diskuterats på landstingsstyrelsens möte den 10 februari 2014 i Falun.
 
Landstinget Dalarnas styrelses majoritet (S, V och MP) har beslutat att landstingets personal ska följa nationella hygienmål till 70 %.

 

Så då behöver personalen bara tvätta händerna inför och efter mötet med patienterna sju gånger av tio.

 

Oppositionen reserverade sig givetvis mot majoritetens beslut.

 

Dalarnas sjukvårdsparti och Alliansen har nämligen läst Socialstyrelsens föreskrifter om hygien som gäller sedan sju år (SOSFS 2007:19 (M)).

 

I Socialstyrelsens författning (=tvingande föreskrift) står det helt klart att personalen ska tvätta händerna före och efter patientkontakt.

 

Men i Landstinget Dalarna har den politiska majoriteten målet att 70 % av händerna ska tvättas.

 

Jag tycker det är ett sjukt men symtomatiskt lagbrott från landstingsledningen.

 

Björn Hammarskjöld

Dalarnas sjukvårdsparti