Tvätta 70 % av händerna

Här kommer en kria om Landstinget Dalarnas hygienmål som har diskuterats på landstingsstyrelsens möte den 10 februari 2014 i Falun.
 
Landstinget Dalarnas styrelses majoritet (S, V och MP) har beslutat att landstingets personal ska följa nationella hygienmål till 70 %.

 

Så då behöver personalen bara tvätta händerna inför och efter mötet med patienterna sju gånger av tio.

 

Oppositionen reserverade sig givetvis mot majoritetens beslut.

 

Dalarnas sjukvårdsparti och Alliansen har nämligen läst Socialstyrelsens föreskrifter om hygien som gäller sedan sju år (SOSFS 2007:19 (M)).

 

I Socialstyrelsens författning (=tvingande föreskrift) står det helt klart att personalen ska tvätta händerna före och efter patientkontakt.

 

Men i Landstinget Dalarna har den politiska majoriteten målet att 70 % av händerna ska tvättas.

 

Jag tycker det är ett sjukt men symtomatiskt lagbrott från landstingsledningen.

 

Björn Hammarskjöld

Dalarnas sjukvårdsparti

Kommentera här: