Enkel fråga till Mora kommunstyrelse.

Mora kommun har en gemensam nämnd för kostsamverkan mellan Mora kommun och Landstinget Dalarna som tecknat avtal med landstingets kostenhet för att säkerställa att våra äldre och patienterna på Mora lasarett får mat.

 

Vi i Morapartiet vill gratulera landstingets Kostenhet till utmärkelsen som vinnare av tävlingen ”Bästa sjukhusmaten” i tidningen Sjukhusläkaren tävlingen om Sveriges bästa sjukhuskost.

 

Vi i Morapartiet har, med hjälp av Dalarnas sjukvårdsparti, sedan tre år i kostnämnden hävdat att kostnämndens kunder svälter på grund av att de erbjuds mat med för litet total energi (endast 360 kcal/portion, Livsmedelsverkets rekommendation är 625-875 kcal för kvinnor och 800-1 120 kcal för män per portion) och för låg energitäthet (omkring 1 kcal/g mat när de behöver mer än 2-3 kcal/g mat).

 

Den vinnande matsedeln från landstingets Kostenhet innehåller 720 kcal per portion. Den portionen är dubbelt så stor som den portion som erbjuds Moras svältande äldre och Landstinget Dalarnas svältande patienter på Mora lasarett.

 

Denna Landstinget Dalarnas Kostenhets fina utmärkelse har på ett avslöjande sätt synliggjort att Mora kommuns äldre erbjuds en undermålig svältkost om halvportioner med otillräcklig energitäthet.

 

Vår fråga är:

 

  • När kommer Mora kommuns äldre att erbjudas en fullvärdig och smaklig kost som ur energisynpunkt ger våra äldre tillräckligt med energi (mer än 700 kcal per mål) och samtidigt tillräckligt hög energitäthet om mer än 2-3 kcal/g?

 

Mora den 8 februari 2014

 

 

 

Björn Hammarskjöld

Kommunfullmäktigeledamot

Morapartiet

Kommentera här: