Statistikkollaps i Läkartidningen

Kommentar i Läkartidningen som väntar på moderering. Inskickad 2013-04-26. Kompletterad 2013-04-29

Läkartidningen nr 17-18 2013 sid 882-5 Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2013/04/Riskfaktorer-for-hjartkarlsjukdom/ 

 

Intressant artikel om diabetes och blodtryck.

 

I tabellen i Figur 2 syns tydligt att patienter med sockersjuka har minsta riskkvoten (0,90) för hjärt-kärlsjukdom vid ett systoliskt blodtryck mellan 135-139 mm Hg.

 

Sedan finner jag att man delar upp patienterna i ojämna grupper.

 

Den första gruppen består av 452 patienter med blodtryck mellan 100-115 mm Hg.
Intervall 15 mm Hg

 

Nästa grupp består av 651 patienter med ett blodtryck på 15-119 mm Hg. Här har givetvis Nyckfelstrisse varit framme och tappat bort den första siffran som borde vara 1 så att blodtrycket skulle vara 115-119.
Intervall 5 mm Hg

 

Nästa grupp består av 4 878 patienter med 120-129 mm Hg.
Intervall 10 mm Hg

 

Den fjärde gruppen består av 4 722 patienter med trycket 130-134 mm Hg.
Intervall 5 mm Hg

 

Den femte gruppen består av 5 173 patienter med 135-139 i blodtryck.
Intervall 5 mm Hg

 

Den sjätte gruppen består av 19 165 patienter med mer än 139 mm Hg.
Intervall mer än 50 mm Hg

 

Man lägger förvånansvärt nog ihop alla med ett högre blodtryck än 139 i en stor hög utan att fortsätta den variabla uppdelningen av patienter i olika stora grupper med blodtryck inom gruppen om 5-15 mm Hg.

 

Detta är en besynnerlig uppdelning av patienterna stridande mot gamla hederliga statistiska grundregler.

 

Det går alltså att avgöra att patienter med sockersjuka bör ha ett blodtryck om 135-139 mm Hg eftersom det ger den minsta risken för hjärtsjuka. Men hur ser de följande 5 mm Hg intervallen ut?

 

Kurvan i Figur 2 talar för att patienter med sockersjuka bör ha ett systoliskt blodtryck i intervallet 120-150 mm Hg för en oförändrad risk för hjärt-kärlsjukdom. Men det går inte att utläsa av artikeln.

 

Sammanfattningsvis: Denna artikel ger stöd för att patienter med sockersjuka kan ha ett blodtryck mellan 120 och 150 mm Hg. Dagens rekommendation om att patienter med sockersjuka ska ha ett blodtryck under 130 mm Hg synes vara felaktig.

 

Denna artikel får underkänt på grund av att registerdata misshandlas på ett förskräckligt dåligt sätt.

 

Som det ser ut saknar artikeln oberoende granskning. Läkartidningen hade tidigare en stämpel som visade vilka artiklar som var granskade av oberoende kollegor. 

 

 

P.S.

Har inte kommit in ännu 2013-04-29 varför jag skrev en ny kommentar:

Figur 2 visar att blodtrycket hos patienter med sockersjuka kan ha ett systoliskt blodtryck på mellan 120-150 mm Hg med samma risk för CVD.
Så rekommendationen att patienter med sockersjuka ska ha ett blodtryck lägre än 130 mm Hg synes vara felaktig.
Minskar man sedan mängden kolhydrater i maten till mindre än 25 g per dag så minskar blodtryck och läkemedelsbehov.

Läs mer på http://kostkunskap.blogg.se/2013/april/statistikkollaps-i-lakartidningen.html

D.S.

Kommentera här: