Kostchef överprövar läkares intyg

Jag fick en fråga om att en kostchef begär ut sekretessbelagd patientinformation för att överpröva en läkares medicinska kunskaper och bedömningar.

 

Så mitt svar blev

 

Men vad tänker kostchefen göra med sekretessbelagd information som läkaren enligt sekretesslagen och Hälso- och sjukvårdslagen är förhindrad att delge kreti och pleti? Inte ens kollegor eller annan vårdpersonal har rätt att ta del av patientens sjukhistoria utan att anmälas för journalintrång.

Tänker verkligen kostchefen överpröva läkarens medicinska kunskaper och läkarens medicinska bedömning?

 

Jag anser att detta är ett stort problem att kostchefer och andra byråkrattor med, som det verkar total okunnighet, bara tänker ens tanken att kunna/vilja/våga överpröva en läkare och det utlåtande denne har skrivit i sin egenskap av medicinskt sakkunnig myndighetsperson.

 

När jag är på mitt elaka humör brukar jag kräva att barnet ska ha vegankost (det är baserat på trosuppfattning och därmed helt OK utan läkarintyg!) eller halalmat (det är baserat på trosuppfattning och därmed helt OK utan läkarintyg!) med tillägg av kött, fisk, ägg och animaliskt fett och att man sedan kräver att alla vegetabiliska produkter inklusive vegetabiliska oljor tas bort.

Ska man gå på trosuppfattning så lär LCHF enligt vissa också tillhöra ett trossamfund, och då kan man hänvisa till att LCHF-kost är trosbaserat (det är baserat på trosuppfattning och därmed helt OK utan läkarintyg!). Så om kostchefen inte anser att LCHF-kost är trosbaserad och därmed OK utan läkarintyg? Då måste ju LCHF-kost vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet och därmed enligt gällande direktiv från Socialstyrelsen från 2008. Fantastiskt! Hur ska kostchefen lösa detta lilla problem?

 

Enkelt! Låt föräldrarna bestämma, det brukar bli rätt.

 

Det är också viktigt att hävda att läkarens medicinska bedömning inte får ifrågasättas av lekmän.

Kom ihåg att läkaren har en lång utbildning och sedan ett långt arbetsliv med mycken klinisk kunskap. Den djupa kunskap i fysiologi, biokemi, endokrinologi och näringslära som läkaren har inhämtat visar att animalisk mat är den livsnödvändiga mat som vi människor är utvecklade att äta, vi äter kolhydrater bara i nödfalll eftersom de är giftiga i större mängd än 3 gram glukos i blodet och letala i större mängd än 15-25 gram glukos i blodet.

 

Till och med Livsmedelsverket hävdar att protein och fett är livsnödvändigt. Vi måste äta protein och fett och dessutom av animaliskt ursprung eftersom vegetabiliska proteiner saknar vissa essentiella aminosyror och vegetabiliskt fett saknar långkedjiga animaliska fetter.

 

Inte ens Livsmedelsverket hävdar att kolhydrater är livsnödvändiga medan Livsmedelsverket också hävdar att kolhydrater endast späder ut de livsnödvändiga animaliska proteinerna och fetterna och ger en grav undernäring, också detta korrekt information. Livsmedelsverket har benämnt kolhydrater som "tomma kalorier" på åtminstone tio olika sidor på sin hemsida.

 

Livsmedelsverkets propaganda att man ska äta mer omega-6-fetter är i strid med den vetenskap som finns. Livsmedelsverkets Irene Mattisson var andreförfattare i en vetenskaplig artikel 2002 där det visades att omega-6 var det enda fett som var skadligt, gav ökad risk för bröstcancer. (Wirfält, Mattisson et al, Cancer Causes Control 2002 Googla för korrekt titel)

 

Ska man gå den formella vägen är faktiskt Livsmedelsverkets hemsida och råd en guldgruva att ösa ur.

 

Ta exempelvis Livsmedelsverkets Råd för spädbarn och småbarn Personalhandbok http://www.slv.se/upload/dokument/remisser/Remisser_2011/rad_spadbarn_smabarn/Personalhandbok_slutversion_remiss.pdf gå till sidan 19 där det står:

Föräldrarna bestämmer vad som ska serveras och barnet om, och hur mycket, det vill äta av den mat som serveras.”

 

Med andra ord är föräldrarnas önskan skolans lag, gäller alla skolor, även i X-stad.

 

Sedan är det viktigt att hänvisa till Regeringsformen 1 kapitlet 9 § där det krävs att myndighet (=kommunal verksamhet) arbetar med att alla är lika inför lagen och att myndigheten ska iaktta saklighet och opartiskhet. Och grundlagen är överordnad all annan lag och skall följas av myndigheter.

 

Vill du ha mer info?

Läs mer på denna blogg, här finns mycket mer info.

Kommentera här: