Allmänt, Augias stall, Digital kontroll, Hälsa Narras, Vilseledande reklam

Mikroplasternas ursprung

Fantastiskt att det äntligen kommer fram, det som pågått i mer än 70 år.

Geoeneneering.

Läs Dr Mercolas artikel från den 19 juli 2023 som hänvisar till

Congressionally Mandated Research Plan and an Initial Research Governance Framework Related to Solar Radiation Modification June 2023 .

Se videon med US Presidential Candidate Robert F. Kennedy, Jr. and Dane Wigington. https://www.youtube.com/watch?v=bqSkbHKSnjI

Den videon är avslöjande

Här beskrivs vad som har erkänts av våra världsledare, att man i USA har ägnat sig åt ändring av klimatet, så kallad GeoEngeneering, i mer än 70 års tid.

Man sprayar ut framför allt aluminium som nanopartiklar då aluminium reflekterar ljuset från solen ut tillbaka i rymden mycket bra. Då kallnar Jorden. Men man låter bli att tänka på vad som konsekvenserna blir.

Konsekvenserna är allvarliga, se bara vad som hänt med Jordens atmosfärs temperatur vid stora vulkanutbrott som Tambora och Krakatau på 1800-talet, mer nedan.

Aluminium är ett nervgiftigt grundämne som före andra världskriget har legat svåråtkomligt bundet till silikater, kisel, som är mycket svårlösliga. Det har inte funnits mycket aluminium fritt i atmosfären och på jordytan. Flygplansindustrin har sedan 1940-talet krävt stora mängder aluminium och även i annan industri har man använt aluminium och det har varit modernt med kokkärl av aluminium. Nu hoppas jag att ingen har kvar kokkärl av aluminium och låt bli teflonklädda stekpannor, det finns utmärkta av gjutjärn, rostfritt stål och även keramik.

Mänskligheten har i modern tid utsatts för mycket större mängder aluminium än vi är utvecklade att tåla med hälsorisker inklusive Alzheimer och andra neurodegenerativa sjukdomar som följd.

Mercolas artikel räknade upp ett antal ämnen.

Lab tests conducted by GeoengineeringWatch also shows the presence of barium, strontium, titanium, manganese, polymer fibers, surfactant chemicals, and graphene in these particulate trails, as well as in rain.

Där fastnade jag för två ord bland alla de ämnen som främst USA synes använda i sin geoengeneering av din och min, vår, atmosfär. Den atmosfär som möjliggör liv på Jorden. Utan atmosfär kan vi inte leva, jämför med Mars.

De ord som sticker ut för mig är polymer fibers

Med andra ord: Plast. Närmare bestämt mikroplast eftersom det i chemtrails sprids bara mikro- och nanopartiklar.

Här har vi förklaringen till att vi återfinner mikroplaster i havet och i jorden, glaciärer,

Se Vetenskapsradions artikel Mikroplast kan spridas i atmosfären - spår hittade i glaciär. Publicerat onsdag 5 maj 2021 kl 09.57 https://sverigesradio.se/artikel/mikroplast-funnet-i-vatnajokul

Hur har annars mikroplaster kunnat klättra uppför Vatnajökull? Mikroplasterna saknar ben men kan transporteras upp på hög höjd av flygplan och sedan långsamt falla ned genom en allt tätare atmosfär för att till slut landa på Vatnajökull eller Antarktis eller i din mat.

Så det är någon som försöker narra oss igen.

Vi sprider inte mikroplaster, det gör våra politiker som tvingar oss att betala en idiotisk plastpåseskatt för att minska mängden mikroplaster i havet som våra politiker till synes medvetet, överlagt och uppsåtligt tillåter spridning av!

 

Och så narras vi att tro att det är vårt fel som släpper ut mikroplaster.

 

Och så narras vi att tro att det är vårt fel som släpper ut CO2.

 

Narrativet från myndigheterna är som vanligt, det påstås att det är den enskilda människan som förstör vår Jord när det i verkligheten är dessa misstänkta dårar till oligarker och maktmissbrukande politiker som vill få Jorden och mänskligheten att gå under.

Ordet Narrativ kan översättas som manus, manuskript, saga, historia, att narras.

Träffar du på ordet narrativ vet du att någon myndighet(sperson) narras för dig. Det är bra med självförklarande ord.

Hur dessa misstänkta dårartill oligarker och maktmissbrukande narrar till politiker själva ska överleva när Jorden kallnar och går mot en ny period av mörker, precis som Jorden gick igenom vid vulkanen Krakataus utbrott 1883.

Från Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Krakataus_utbrott_1883#Klimatp%C3%A5verkan

Klimatpåverkan

Under året efter utbrottet föll genomsnittstemperaturerna i världen med upp till 1,2 °C.[2] Vädermönster fortsatte att vara kaotiska i åratal, och temperaturer återgick inte till det normala förrän 1888. Utbrottet införde ovanligt stora mängder svaveldioxidgas (SO2) i stratosfären; dessa färdades senare med höga vindar utöver jorden. Detta ledde till en global ökning av svavelsyrlighet i cirrusmoln på hög höjd, som i sin tur ökade molnens reflektivitet (albedo). Följden blev att instrålande solljus reflekterades bort i högre grad än vanligt, och hela jorden kyldes ner tills svavlet föll till marken i form av surt regn.

Än värre var det 1815 med vulkanen Tambora i Indonesien som gav följder

(Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Tambora#F%C3%B6ljder ):

År 1816, året efter utbrottet, blev känt som "året utan sommar", och drabbade stora delar av världen med svår missväxt. Skördar slog fel, boskap dog och många människor avled till följd av sjukdomar och missväxt. En slags "torr" dimma observerades på våren och sommaren i nordöstra USA. Varken solljus, vind eller regn kunde tränga igenom dimman. Den globala temperaturen föll med 0,4–0,7 °C. Frost rapporterades från Connecticut den 4 juli. En snöstorm drabbade nordöstra USA den 6 juni. I staden Québec var snödjupet trettio centimeter mellan den 6 och 10 juli. I Storbritannien förkortades växtsäsongen med drygt tre månader, I New England i 100 dagar.[1] 1816 var det näst kallaste året på norra halvklotet efter 1601, som berodde på vulkanen Huaynaputinas utbrott 1600.

Även Sverige drabbades 1816 och framåt enligt Wikipedia

Vittnesmålen från Sverige är åtskilliga och av mycket hög vetenskaplig kvalitet. De kan framför allt spåras i provinsialläkarnas årsberättelser, där inte bara människors hälsotillstånd, utan även de mer långsiktiga och indirekta återverkningarna av utbrottet på Tambora kan följas. Provinsialläkarna berättar sällan om ett år helt utan sommar, snarare om tvära kast i väderleken med sommardagar med frost och snö som lika hastigt kunde övergå till extrem hetta och torka. De besvärliga klimatförhållandena upphörde inte 1816. Vid pingsttid 1819 skadades säden så allvarligt av frost, inte minst i de sydvästra landsdelarna, att den endast dög till djurfoder. Samma år rådde svår hetta och torka under perioden augusti-oktober. I augusti 1820 hade stora delar av Västsverige minusgrader i augusti vilket fick en förödande återverkan för de så viktiga trädgårdsväxterna.

Men det var, ur hälsosynpunkt, inte minusgraderna som utgjorde det största hotet mot människors välbefinnande, utan den mycket nyckfulla tillgången på rent dricksvatten. Orent vatten kunde leda till svårartade mag- och tarminfektioner, som dysenteri, gulsot och tyfoidfeber (nervfeber) och eftersom brunnarna inte sällan låg i närheten av gödselstackar och lador var risken för kontamination avsevärd

Vi har kunskapen om vad som händer när temperaturen sjunker, vi får missväxt. Människor och djur får inget att äta och svälter ihjäl, precis som narrativet från de misstänkta oligarkerna och våra politiker förutspår.

Sedan vet vi att det inte är CO2 som styr temperaturen på Jorden, det är molnen på himlen.

Enligt SMHI är metan den näst största klimatgasen om man bortser från vattenånga. Hur i hela friden kan man bortse från vattenångans minst 95-procentiga temperaturstabiliserande effekt? Läs mer om Klimatbluffen här: https://kostkunskap.blogg.se/2015/november/klimatbluffen-och-hc-andersen.html

https://kostkunskap.blogg.se/2015/march/fjorton-forskare-saknar-kunskap.html

Att det är molnen på himlen som styr klimatet visas också av den av de maktfullkomliga genomförda geoengeneering som nu har krupit fram ur gömslena.

Men dessa misstänkta dårar saknar uppenbarligen all kunskap om vad 5 Mt (fem megaton, fem miljoner ton, fem miljarder kilogram) aluminium i nanoform som sprids per år gör med vår natur och med oss.

Om jag har räknat rätt så blir 5 Mt aluminium omkring 20 milligram (mg) per kvadratmeter på hela jordens yta om 510 Mkm² (miljoner kvadratkilometer), både vatten och land. Hur många aluminiumatomer blir det per m²?

Det blir omkring 400 000 000 000 000 000 000 (4*1020) alumiiumatomer per (som gammal biokemist vet jag vad en mol är)….

Det räcker med att få i sig en miljondel av en kvadratmeter jord,en kvadratmillimeter, för att varje cell i hela ens kropp ska få en Aluminiumatom per cell.

Detta är inte oskadliga mängder för vare sig växter eller djur och våra kor får i sig detta via gräset de äter. Vi som topppredator äter kor och får i oss delar av det som narrarna tvingar kon äta.

Men kon jobbar på att minimera risken för sig själv varför mycket, men inte allt, utsöndras tillbaka till naturen innan vi äter små delar av kon.

Det är värre för vegetarianer då de äter betydligt större mängder vegetabilier och får själva rena sin kropp från giftiga ämnen.

Vad kan vi göra? För det kan vi!

Prata med din riksdagsperson! Den är lättåtkomlig via Riksdagens telefonväxel 08-786 40 00

På Riksdagens hemsida https://www.riksdagen.se/sv/kontakt-och-besok/kontakt/ kan du få mer info om just din(a) riksdagsrepresentanter.

Ringer det mer än fem-tio personer och är snälla och vänliga och bestämda så brukar de ge sig kvickt. Påpeka att vi har val 2026 och att jag kommer att välja ledamöter som inte narras.

Protestera hos myndigheterna på liknande sätt som våra samer har lyckats med i Vidsel https://map.geoengineeringmonitor.org/srm/scopex-swedish-space-corporation

Ju fler som protesterar desto bättre är det för dig och mig.

Östervåla den 19 juli 2023

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

 

What Are They Spraying Into the Atmosphere?

Källa:https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2023/07/19/climate-engineering.aspx

One of the key ingredients in these particulate trails is nanosized aluminum, which is neurotoxic to animals and humans. Aluminum also kills the root systems of plants and trees, as well as the soil microbiome. It also alters soil pH, which makes it harder for some crops to grow. One of the reasons aluminum is used is because it has high reflectivity, so sunlight bounces off it.

According to Wigington, climate engineers have stated they’re depositing tens of millions of tons of aluminum nanoparticles into the atmosphere annually as part of ongoing solar radiation management programs — “with no consideration for the consequences whatsoever.”

Lab tests conducted by GeoengineeringWatch also shows the presence of barium, strontium, titanium, manganese, polymer fibers, surfactant chemicals, and graphene in these particulate trails, as well as in rain.

While all these ingredients are studied for their effectiveness in geoengineering, no research is being done to ascertain what the health effects might be on populations, vegetation and wildlife below.

Wigington also warns that these aerosol sprays can be used to disperse bioweapons and may have been used for this purpose already. He cites a Washington Post article that noted the U.S. Army conducted 239 open-air germ warfare tests on the U.S. population between 1949 and 1969 alone.7