Besöksförbud på åldersrikeboende är tortyr.

Besöksförbud på åldersrikeboende är tortyr. Det är fruktansvärt att införa besöksförbud på åldersrikeboende. Det strider mot vår Regeringsforms andra kapitel 8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att ...
Visa fler inlägg