Könsstympning och grundlagen

Nu har könsstympning av pojkar börjat diskuteras igen. Det är självklart att flickor inte ska könsstympas, vi har en lag mot det. Det är bra. Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor [1] är helt i enlighet med Sveriges grundlag, även kallad Regeringsformen, 2 kapitlet 6 § [2]. Men ...
Visa fler inlägg