Zikavirus och myggvirus

Zikavirus och gentransfer mellan insekter med hjälp av insektsvirus Nu har man visat att virus kan ta upp värdcells-DNA från mygga och transportera det till nästa mygga, även till annan myggart. http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1005838 Så detta ställer till det ...
Visa fler inlägg