Totalitärt förbud

Brev till Nordiska rådet!s Gränshindersrådet Tack för er rapport av 2020-10-20. Jag är synnerligen oroad av att de nordiska länderna synes ha infört reserestriktioner i strid med EURS artikel 45. Nationerna inom EU har undertecknat traktat att följa Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter ...
Visa fler inlägg