Allmänt, Article in English, GMO, Hälsa GMO, Läkemedelsverket

Remissvar till Läkemedelsverket rörande GMO

Läkemedelsverket (Swedish MPA, Public consultation on clinical testing of Genetically Modified Organism) registrator@mpa.se Diarienummer 5.1-2017-97435 Remissvar rörande Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter den 11 januari 2018 Den aktuella prövningen avser ...
Visa fler inlägg