Lär barn att följa lag

Nu börjar molekylärbiologerna förstå hur spikeproteinet kan skada celler. Det är visat i studier att antikroppssvaret verkar minska efter omkring 6 månader för att det ska behövas en tredje dos. Det finns fler liknande artiklar att spikeproteinet blandar sig i processer i cellkärnan. Den här ...
Visa fler inlägg