Allmänt, Augias stall, Hälsa, Kost, Livsmedelsverket Efsa, Kostråd, Livsmedelsverket

Livsmedelsverket bryter mot lag

Remissvar å Livsmedelsverkets remiss Dnr 2018_02027 Kommentarer till Livsmedelsverkets konsekvensutredning. ”Livsmedelsverket har av regeringen fått i uppdrag att utreda och vid behov införa nationella föreskrifter om maximala dagliga intaget, hädanefter maximivärden, av vitaminer och mineraler i ...
Visa fler inlägg