Klimatbluffen och HC Andersen

Är det ingen som kan räkna längre?

Fakta: Det finns 0,4 g CO2/cm2 över hela jorden (varje cm2 har 1 kg luft ovanför sig som innehåller 400 PPM eller 0,04 procent. (1 kg * 400 / 1 000 000 = 0,0004 kg eller 0,4 g CO2/cm2)

Då finns det finns 4 000 ton CO2 ovanför varje kvadratkilometer (km2) av Jordens yta

Jordens totala area är 510 100 000 km2 (Wikipedia)

Totalmängden CO2 är då 510 100 000*4 000 = 2 040 400 miljoner ton CO2 i Jordens atmosfär

Kina påstås ha "glömt" att redovisa 600 miljoner ton CO2.  Det är den mängd CO2 som redan finns över 150 000 km2

150 000/510 100 000=0,000294 eller 0,29 promille av Jordens totala CO2-mängd i atmosfären.

Så Kinas "extra" utsläpp om 600 miljoner ton CO2 kan höja CO2 i atmosfären med hela 0,12 PPM då atmosfären innehåller 400 PPM. 

Totala utsläppet av CO2 lär vara 7 000 miljoner ton CO2 per år.

Det blir en total ökning av CO2 över hela jorden med 0,34 % eller 1,4 PPM av 400 PPM. Mätfelet är betydligt större än 0,34 % och mätvärdet varierar 20 % över året.

Koldioxiden är helt oskyldig till den globala uppvärmningen om 0,8 ºC på 150 år.

Havet har inte stigit med  en sjättedel av två meter eller 300 mm under de första 15 åren av detta århundrade. Det har stigit med högst 10 mm på en sjättedel av århundrandet.

SMHI redovisar i sjövädersrapporten troget att havsnivån är stadigt densamma med smärre avvikelser från dag till dag beroende på lufttryck och tidvatten.

SMHI erkänner att vattenånga är en mycket större klimatgas än alla andra tillsammans.Vattenångan finns i mer än tio gånger högre koncentration än koldioxid. Vattenånga absorberar mer än fem gånger mer energi än motsvarande mängd koldioxid.

Men man redovisar inga siffror, det skulle skada deras trovärdighet.

Stiger temperaturen så ökar avdunstningen av vattenånga som stiger uppåt och kondenseras till moln på himlen. Molnen reflekterar solljuset ut i rymden och temperaturen under molnen minskar och mängden avdunstande vattenånga minskar som leder till att molnen skingras och temperaturen ökar igen. 

Se bara vad som händer om du ligger och solar på sommaren. Det är varmt och skönt. Sedan kommer ett elakt cumulusmoln och skuggar solen och du börjar frysa tills molnet har blåst bort och solen åter skiner på dig.

Detta är ett klassiskt exempel på ett självstabilt system med negativ återkoppling.

Koldioxid kondenseras inte till fast form som vattenånga gör på himlen. Kondenserad vattenånga reflekterar solljuset så ju mer moln desto svalare Jord. Så SMHI har helt rätt, vattenånga med moln har mer än 95 % av den totala "klimateffekten", koldioxid är helt betydelselöst.

Slutsats: Ska människan försöka sänka temperaturen på Jorden ska hon flyga ännu mer eftersom flyget ger kondensstrimmor på himlen som reflekterar solvärmen ut i rymden och sänker Jordens temperatur.

Genom ökad temperatur ökar växternas tillväxthastighet med 10 % per grads temperaturökning (van't Hoffs lag) och ger ökad avkastning i jodrbruket. Men då behövs högre koldioxidkoncentration som man har i växthus.

Vår boskap ger gödsel och kött i ett evigt kretslopp och kan föda hela Jordens befolkning medan vegetabilier utan boskap kräver konstgödsel baserad på fossila kolkällor och betydligt större arealer än idag.

Så hela klimatbluffen är ett vackert exempel på att forskare söker pengar för att forska på ett bedrägeri och myndigheter funnit ett sätt att skrämma folket till underkastelse och ökad beskattning (koldioxid går att mäta per person medan vattenånga är omätbart) att ingen verkar vilja försöka genomskåda bedrägeriet.

 Hela klimatbedrägeriet påminner alltför mycket om H.C. Andresens saga ”Kejsarens nya kläder”.

Men ingen verkar ha förstånd nog att genomskåda klimatbluffen eftersom ingen verkar ifrågasätta IPCC och de politiker och forskare som hungrar efter MAKT och PENGAR.

Björn Hammarskjöld 
Assisterande Professor i BARNmedicin vid Strömstad Akademi 
F.d. överläkare i BARNmedicin 
Filosofie licentiat i biokemi 
Låghastighetsaerodynamiker (BARNsligt intresserad av modellflyg)

Uppdatering 2015-12-17
Kurvan nedan visar IPCC:s predikterade kurva över koldioxiden.
Om IPCC:s hypotes är rätt ska temperaturen helt följa mängden koldioxid.


Green curve, UAH (University of Alabama, Huntsville), blue is Hadley Center 
Climate Research Unit. Both temperature curves are smoothed.
Black line is unsmoothed CO2 measured at Manua Loa Observatory, Hawaii.
Graph from Dr. Clive Best

Då temperaturen ligger still sedan 2000 och inte stiger är det det finala beviset
att IPCC:s hypotes är falsifierad

Från http://www.mikesmithenterprisesblog.com/2011/06/explanation-of-popular-global-warming.html 

 

#1 - - Erik Edlund:

Hur många minns Al Gore med filmen An Inconvenient Truth från 2006? Han gjorde skrämmande förutsägelser om hur mycket havsytan stiger om stora ismassor smälter bort. Då hette det Global Warming men har nu bytt till Climate Change för att fånga in alla upplevelser mellan torka och nederbörd, värme och köld.

När högljudda "klimatexperter" börjar sälja av sina havsnära fastigheter till underpris är det kanske läge att acceptera att de har rätt.

Var har Al Gore m.fl. alarmister investerat i fastigheter efter sekelskiftet?

Mvh / Erik Edlund

#2 - - Rolf Kristiansson:

Jag läser just nu Fred Hoyles, Det svarta molnet som jag köpte 1964.
Där vågar våra "myndigheter" inte berätta om sanningen när vår sol förmörkas av ett moln. Nu förstår jag att Fred har rätt och allt är en fråga om att göra kortsiktiga förtjänster.
Hälsningar Rolf Kristiansson

#3 - - Henrik Jansson:

Hej Björn.
Du har fått med en hel del räknafel och faktafel i ditt inlägg.
Du försöker räkna ut mängden koldioxid i atmosfären med hjälp av den ganska välkända siffran 400 ppm, istället för att läsa dig till vad mängden faktiskt är. Jag gjorde samma räknefel som dig en gång men upptäckte ganska snart att det var fel då det inte stämde med andra siffror. Anledningen till att det blir fel är att av någon ologisk anledning (fråga mig inte varför) så anges mängden koldioxid i volym-ppm istället för vikt-ppm som du har räknat på. Mängden koldioxid blir därför snarare 3000 mdr ton istället för 2000.
Du har också fel om utsläppen som du anger till 7 mdr ton koldioxid. Siffran är lite gammal, nu är den över 8 mdr ton, men det är inte räknat i koldioxid, utan i mängd fossilt kol. Omräknat till koldioxid blir det alltså omkring 30 mdr ton/år.

Svar: Hej!Tack för uppgifterna!Men vilka källor har du?Kvaliteten på logiken hos IPCC har därmed visat att IPCC saknar kunskapsbaserad logik.Om det är 7 eller 8 Gt ger inget större fel. Om det är 8 eller 29 Gt antropogen CO2 ger fortfarande ingen större mängd bland 3 000 Gt CO2 som finns i atmosfären, det är fortfarande bara knappt 1 % av den totala mängden CO2. Sedan vet man att Jorden binder mer CO2 i hav och på land än den antropogena produktionen. Men fortfarande, även SMHI erkänner att koldioxiden saknar betydelse jämfört med vatten i gas-, dropp- och isform i atmosfären.I samband med 9/11 lades all flygtrafik ned med följd att alla kondensstrimmor efter flygplanen försvann och Jordens temperatur ökade med 0,3ºC på grund av ökad solinstrålning dagtid trots något ökad värmeutstrålning nattetid.
Varför kondensstrimmorna verkar hänga kvar längre beror på att moderna jetmotorer ger mindre men flera sotpartiklar som inte kan värmas upp lika snabbt som större partiklar.
Björn Hammarskjöld

#4 - - Henrik Jansson:

Källor... siffrorna på mängden kol i olika former på planeten kan man hitta lite varstans, men kanske inte så lättillgängligt på nätet att länka till, då det oftast finns i stora pdf-filer. Men om du tittar på sen här bilden, om länken funkar så får du en ganska bra uppfattning om mängderna:
https://duckduckgo.com/?t=lm&q=carbon+cycle&iax=1&ia=images&iai=http%3A%2F%2Fpmel.noaa.gov%2Fco2%2Ffiles%2Fcarbon_cycle.jpg
(Bilden är några år gammal så nu är utsläppen över 8, inte 7 som på bilden)
Sen är jag heller inte så förtjust i IPCC alltid, men man kan hitta ganska mycket fakta där, som exempelvis hur mycket kol som finns på olika ställen och hur det har ändrats.
En tabell där visar att mängden kol (år 2011) i atmosfären hade ökat med 240 mdr ton sedan år 1750, och att utsläppstakten nu är över 8 mdr ton/år och att den har ökat med 1 miljard ton kol/ år vart tionede år de senaste årtiondena.
Mängden kol i havet har ökat med 155 mdr ton, de fossila utsläppen sedan år 1750 fram till 2011 var 365 mdr ton. Mängden bunden i biomassa har minskat med 30 mdr ton, men där är trenden iallafall den rätta nu då biomassa binder något mer än den släpper ut nu.
Den normala mängden kol i atmosfären är 590 mdr ton, och tillskottet år 2011 var alltså 240 = 830, + 8mdr ton/ år i några år till sen dess så den borde vara runt 850-860 nu. ( Eftersom havet suger åt sig en del fortfarande så stiger halten i atmosfären inte lika mycket som utsläppen)
Av praktiska skäl är det bättre att du inte räknar i mängd koldioxid, utan bara håller dig till kol, eftersom det blir lättare att räkna på kolflödet då. Om den naturliga mängden var 590 mdr ton, och den nu är över 800 mdr ton, och vi nu släpper ut 8 mdr ton/år, så menar du på att 8 mott 800 inte är så mycket. Men det är ju faktiskt 1%/år. På 10 år blir det 10% osv.
Med den här takten kommer vi att släppa ut lika mycket under de kommande 30 åren som halten i atmosfären hittils har ökat.
Du har fel om att jorden binder in mer än våra utsläpp. Koldioxidhalten ökar ju varje år på grund av våra fossila utsläpp. Och det som binds in i havet är ingen lösning på problemet, det är bara en flytt av problemet. Där orsakar det försurning istället. Dessutom kan inte havet binda in mer kol i all evighet. Och när temperaturen blir varmare så minskar vattnets förmåga att hålla koldioxid. Då börjar vattnet att istället släppa ifrån sig koldioxid som har tagits upp.
Vattenånga, ja den påverkar också klimatet, och mer än koldioxiden, det är riktigt, men det har den alltid gjort. Det är koldioxiden som har ökat på grund av vår förbränning av fossila bränslen. Att sedan vattenångans växthuseffekt är större än koldioxiden är helt ointressant i sammanhanget, eftersom en så förhållandevis liten påverkan som ökad mängd koldioxid har ändå påverkar klimatet mycket. Bara 1% ändring av växthuseffekten är en ganska stor påverkan.
Det du säger att SMHI erkänner att koldioxiden saknar betydelse jämfört med vatten stämmer inte.


Svar: Hej!Tack för info.Men fortfarande, kol och koldioxid är ett ickeproblem då koldioxiden är en bråkdel av vattenångas klimateffekt. Vattenångan gör att atmosfären blir en självstabiliserande temperaturregulator med negativ återkoppling.Att IPCC valt koldioxid som klimatgas beror på att man kan mäta utsläppen och därmed kunna beskatta den. Som vanligt är det bara att följa pengarna. IPCC är beroende av nya friska pengar för att underhålla bluffen. Vattenångan kan du inte beskatta så då är det lättare att skrämma oss till underkastelse med koldioxid än med vattenånga.Koldioxiden är en bluff, har inget med klimatstabiliteten att göra. Kolla bara att CO2 har ökat från 0,03% för 150 år sedan med en linjär uppgång till 0,04 % idag (med stora årstidsvariationer och bara på en punkt på Jorden, Hawaii). Temperaturen har ökat mellan 1900 och 1940, minskade därefter (vi var på väg mot en ny istid under 1960-talet) fram till omkring 1980 varefter temperaturen steg fram till omkring 2000. Härefter har temperaturen varit konstant.Så en linjär CO2-stegring under 150 år har haft temperatursvängningar både uppåt och nedåt de senaste dryga århundradet. Hur i hela friden kan då CO2 påverka temperaturen eftersom sifferserierna inte samvarierar?Så glöm helt CO2, den gasen saknar status som klimatgas eftersom det finns så mycket mer vattenånga än CO2 som dessutom inte kondenseras till flytande och fast tillstånd i atmosfären som vattenångan. Kondenserad vattenånga i flytande eller fast form reflekterar solljuset och därmed värmen rakt ut i den kalla rymden och därmed får vi ingen uppvärmning av Jorden. Du kan kolla på Venus där planeten är omgiven av moln (därför är Venus det tredje ljusstarkaste objektet på himlen) och Venus temperatur i marknivå ligger på omkring 400ºC (om jag kommer ihåg rätt). Där kan man tala om klimateffekt. Solvärmen går in och kommer inte ut på grund av alla molnen, Venus bana ligger betydligt närmare solen med ökad temperatur som följd.
Björn Hammarskjöld

#5 - - Paula:

Hej Björn ! Vad tycker du om att vissa länder gör atomsprängningar i havet, men dessas påverkan på -jordplattor,-klimat,-och även ökade jordbävningar och naturkatastrofer. Jag tycker att man tyvärr tänker för småskaligt vad som påverkar. Det finns även stora industrier som spottar ut hela tiden en massa skit i luften än vad kossorna "fiser", som man pratar här i Sverige. Tycker man borde satsa mer på att göra något åt dessa "stora" först,än börja leta små-nål i höstacken. Hälsn./Paula

Svar: Paula, jag håller med om att vi måste hushåll med Jordens resurser.Men koldioxiden påverkar inte Jordens temperatur i och med att CO2 och temperatur inte följs åt i parallella kurvor.
Fysikens lagar gäller och CO2-halten är på tok för låg för att påverka klimatet.
Björn Hammarskjöld

#6 - - Henrik Jansson:

Ditt resonemang är inte logiskt, och dessutom har du fel i sak. Bara för att koldioxid ger mindre växthuseffekt än vattenånga så innebär inte det att koldioxid inte ger någon växthuseffekt alls. Koldioxid är en växthusgas, och det är den vi har ökat, och därför har vi ökat växthuseffekten.
Varför skulle temperaturuppgången vara linjär??? Och varför skulle den följa koldioxidhalten exakt??? Klimatet har alltid haft naturliga variationer, och självklart kommer det alltid att vara så. Men koldioxiden är en av de faktorer som ökar på växthuseffekten och därför har växthuseffekten ökat.
Vattenångan påverkar också klimatet, och temperaturen påverkar också mängden vattenånga, men det är inte så att detta är en självreglerande mekanism som stabiliserar klimatet helt och hållet.
Dessutom tycks du helt strunta i att havet tar upp koldioxid. Det är också ett stort problem som du inte kan komma ifrån.


Svar: Om temperaturförändrinen inte är helt parallell med koldioxidkoncentrationen så är koldioxiden inte orsaken till temperaturen (eller tvärtom)Om koldioxiden påverkar klimatet mycket mindre än vattenånga i olika faser kan man helt bortse från koldioxiden.
Björn Hammarskjöld

#7 - - Kåre Solhjell:

Mengden vanndamp i atmosfæren henger direkte sammen med temperaturen. Økes temperaturen så øker mengden vanndamp i atmosfæren, og motsatt. Temperaturen bestemmer altså mengden vanndamp atmosfæren kan inneholde. Så når noe annet skaper temperaturøkning, i dette tilfelle økt CO2-innhold, så øker mengden vanndamp og forsterker dermed temperaturøkningen. Effekten er målt til ca at når CO2 gir oss 1% økning i temperatur, så bidrar vanndamp med 1% til. Les gjerne mer om det på denne siden: http://www.skepticalscience.com/water-vapor-greenhouse-gas.htm

Angående manglende parallelle kurver mellom koldioxidkoncentrationen og temperaturuppgången, så er det viktig å huske på at mye av den ekstra tilførte energien går i havet. Der er temperaturkurven jevnt stigende og parallell med koldioxidkoncentrationen. Global oppvarming gjelder altså ikke bare en økning av temperaturen i luften, man må regne med hav og jord også. Les gjerne mer om det her: http://www.skepticalscience.com/Where-is-global-warming-going.html

Svar: Hej Kåre!Tyvärr så synes du inte ha läst vad jag skrivit.
Sedan stämmer inte dina teorier, hur kan energin gå ned i havet utan att värma upp luften? Vi mäter bara lufttemperaturen eller ska vi räkna hela jordens temperaturförändring inklusive kärnan? Här har vi inte en susning om något längre. Det du pratar om saknar överensstämmelse med fysikens lagar och stämmer inte med observerade data.
Björn Hammarskjöld