Allmänt, Augias stall, Hälsa, Vitamin D3 Läkemedelsverket, Vitamin D3, statistik

Hur många dör av av vaccinet mot Covid-19?

Publicerad 2021-03-30, uppdaterad 2021-11-15 Läkemedelsverket har dagliga uppdateringar för Covid-19 med hur många som har vaccineras och hur många biverkningsrapporter som skickas in och hur många som har dött i samband med vaccination. Jag har också tittat på det amerikanska biverkningsregistret ...
Visa fler inlägg