Antibiotikaresistens, STRAMA och GMO

Nu har Läkartidningen tagit upp att vi måste vara stramare vid antibiotikaförskrivning för att inte få mer multiresistenta bakterier.Men STRAMA tittat bara på humansidan och glömmer animaliesidan och dessutom vägrar man att se vad GMO-grödor kan ställa till ...
Visa fler inlägg