Allmänt, Augias stall, Livsmedelsverket, Vitamin D3 Kostråd, Livsmedelsverket, Vitamin D3

Vitamin D3 och myndighets lagbrott

Hej Livsmedelsverket, dess generaldirektör samt selekterade regeringsledamöter. Det synes som om Livsmedelsverkets tjänsteperson Ingela Hallberg bryter mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen då hon hävdar att Livsmedelsverket kräver mer än en enstaka artikel för att förändra kostråden. Hon synes bryta ...
Visa fler inlägg