Nu finns Kostkunskap på Facebook

Eftersom det glädjande nog har ramlat in en mängd nya vänförfrågningar på min Faceboksida har jag beslutat att dela upp min FB på en för mig, familjen och ”närmaste vänner” och en ny för alla andra. ”Alla andra” är välkomna till https://www.facebook.com/kostkunskap.bjorn Vänligen Björn
Visa fler inlägg