Allmänt, Augias stall, Hälsa, Livsmedelsverket, Sjukvård, Vitamin D3 Livsmedelsverket, Sjukvård, Vaccin, statistik

Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2

Jag har skrivit till Folkhälsomyndigheten om rtRT-PCR
Ärendenr: 05709-2020 hos Folkhälsomyndigheten
 
Vi kan fira jul som vanligt om Folkhälsomyndigheten gör vad de ska.

En artikel om rtRT-PCR-testet publicerad av Corman, Drosten et al den 23 januari 2020 i Eurosurveillance ligger till grund för all testning av SARS-CoV-2 och Covid-19 [1].

Den artikeln skickades in för publicering 2020-01-23 och publicerades ett dygn senare. Någon peer-review kan knappast ha gjorts på högst ett dygn.

Nu har en peer-review publicerats av Borger och Kämmerer tillsammans med 20 andra oberoende vetenskapare i International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) [2].

I denna peer-review-rapport framkommes så grava felaktigheter i Corman-Drostens artikel att hela problemet med rtRT-PCT-testet för SARS-CoV-2 och Covid-2 invaliderar testet.

Artikeln av Borger-Kämmerer finner att Eurosurveillance saknar möjlighet att underlåta att dra tillbaka Corman-Drosten-artikeln på grund av mycket stora metodologiska och vetenskapliga problem.

Till detta kommer flera författares i Corman-Drostenartikeln underlåtelse att redovisa samtliga jäv (Conflict of Interest, CoI).

ICSLS har begärt att Eurosurveillance kommer till slutsatsen att det finns ingen annan möjlighet än att dra tillbaka artikeln av Corman-Drosten [3] .

Detta innebär att resultaten av de rtRT-PCR-tester som gjorts enligt Corman-Drosten är minst sagt otillförlitliga och hela systemet med rtRT-PCR för SARS-CoV-2 faller och får inte användas kliniskt.

Slutsats: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

Då kan vi följa våra grundlagsfästa fri- och rättigheter igen. Fri rörlighet, yttrandefrihet med mera [5]

Då kan vi öppna samhället igen, helt och fullt.

Och vi kommer att må mycket bättre, ekonomin har då en möjlighet att förbättras, arbetslösheten går ner igen, människorna mår bättre. Den befarade svälten i världen som med nuvarande begränsningar kommer att öka för hundratals miljoner människor kan begränsas.

Så nu faller det på Folkhälsomyndigheten, som har goda kontakter med EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), att erkänna att hela coronapandemin var ett stort lurendrejeri för att enskilda skulle tjäna pengar på människornas rädsla att dö i en vanlig säsongsförkylning. Fortfarande saknas en total överdödlighet från 1 januari 2020 till och med vecka 45. Läs mer på https://kostkunskap.blogg.se/2020/november/regeringen-vill-bryta-grundlag.html

Om Folkhälsomyndigheten, som en oberoende svensk myndighet, vågar följa vetenskapen återstår att se.

Jag är medveten om att det finns enormt stora ekonomiska intressen bakom coronapandemifalsariet som med lätthet kan påverka myndigheter.

Ett annat stort problem är att kunna lugna alla som är livrädda att dö i Covid-19 blir en svår uppgift för alla våra myndigheter och även för den enskilde.

Man kan, för att kraftigt minska samhällets kostnader och den enskildes lidande för förkylningar inklusive Covid-19 [4], följa Livsmedelsverkets rekommendationer om vitamin D3 för nyfödda barn. Nyfödingar och barn upp till ett års ålder är sällan förkylda. Nyfödingar ska enligt Livsmedelsverket ha 10 mikrogram (400 IE) vitamin D3 från dag 1 och dagligen därefter. En vuxen om 75 kg ska då ha 250 mikrogram (10 000 IE) vitamin D3, 25 gånger mer än en nyföding om 3 kg.

Då behövs inget vaccin mot SARS-CoV-2 heller. Men det kommer vaccinindustrin att motsätta sig å det våldsammaste, de är ju redan lovade mer än 1 100 miljarder kronor i vaccininkomster om alla på Jorden måste ta en vaccindos. Och det lär behövas minst 2 doser. . . . . .

Östervåla 2020-12-02

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971)
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition

 

Referenser:

1. Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian.
Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

2. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra(, Michael Yeadon , Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmerer
Corman-Drosten review report. Curated by an International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) Submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020. https://cormandrostenreview.com/report/

3. Retraction request letter to Eurosurveillance editorial board https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/

4.https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/
https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-d-deficiency-symptoms
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23242238/

5. https://kostkunskap.blogg.se/2020/july/where-did-our-freedom-go.html

 

 

 

#1 - - Helena:

Fantastiskt att du berättar detta så vi kan sprida detta vidare.
Du är bäst!

#2 - - Erika:

Lurendrejeri, har du besökt någon avdelning dör det finns Covid-patienter? Det är inte som en vanlig säsongsinfluensa...............skrämmande

Svar: Hej Erika!Har du behandlat Covid-19 patienter med D3 och askorbinsyra som föreslogs i Läkartidningen i maj respektive april?
Vi vet sen SARS-epidemin i början på 00-talet att D3 fungerar, vi vet nu att den som har tillräckligt med D3 (mer än 125 nM) slipper förkylningar inklusive Covid-19.
Varför har barn under 1 års ålder i stort sett inga infektioner medan vuxna får infektioner tydande på D3-brist?
För att Livsmedelsverket anger att nyfödda på 3 kg ska ha D3 i dosen 400 IE per dag.. Vi ger inte spädbarn en vuxendos läkemedel medan vuxna som väger 25 gånger mer ska ha en spädbarnsdos D3.
Vuxna ska ha 25*400 IE = 10 000 IE . Var finns logiken? Glöm inte att Trump fick bland annat vitamin D3 då han hade Covid-19.
Så det gäller att ge patienterna rätt behandling och då överlever de. Med tillräcklig dos av D3 så insjuknar de inte ens. Vår svenska sjukvård använder inte den kunskap om vitaminer som finns. Till och med publicerad i Läkartidningen och används inte. Varför tillåts människor att dö på grund av medicinpersonalens okunnighet? Se kommentarerna i Läkartidningen
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-vitamin-vid-covid-19/ och
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/
Björn Hammarskjöld

#3 - - Rolf H:

Hej,

Förmodligen från BigPharma.

Har ni sett detta
As a result, we rate the claim that the creator of PCR tests said they do not work for Covid-19: FALSE.

Läs på: https://www.thejournal.ie/kary-mullis-pcr-testing-factcheck-debunk-hse-5271830-Nov2020/?fbclid=IwAR2UkUmV3AJRQa21icUesk1TYlkUSkVlK1L4JX7QCclowag7pTG6DZBmU7g