Centern och GMO

Jag har skrivit om GMO på Centerns Facebookdebattforum Politisk.centerdebatt

https://www.facebook.com/groups/politisk.centerdebatt/

Bo, de GMO-grödor som finns saknas naturligt även i Sverige. GMO måste betraktas som nya arter.

Till detta kommer risken för horisontell spridning från foder innehållande GMO. Fodrets DNA tas upp av kons bakterier som då kan börja producera resistensfaktorn.

Jag vill inte dricka mjölk kontaminerad med insektsgift som neonikotinoider.

Även de pasteuriserade bakterier som finns kvar i mjölken innehåller intakt DNA med resistensfaktorn. Dessa döda bakteriers DNA inklusive resistensfaktor kan tas upp av mina bakterier i tarmen. Det innebär att om resistensfaktorn är neonikotinoid så producerar min egna bakterier neonikotinoid som tas upp och sprider sig i min kropp.

 

Jag vill inte ära kött kontaminerat med neonikotinoider på grund av att kon har tvingats äta GMO-föda

 

Så alla borde hålla sig borta från GMO. Men alla politiker säger:

Vi litar på myndigheterna! Dess myndigheter som Livsmedelsverket som helt saknar medicinsk kompetens och bara verkar gå i ILSIs strypkoppel

 

Det är normaltillstånd bland bakterier att överföra DNA mellan bakterier. Redan på mikrobiologikursen vid Stockholms Universitet 1968 hade vi normallaborationer där det visades hur DNA kan överföras från E.coli till salmonella. Och försöken lyckades var gång
Då jag jobbade i USA med HIV 1988-9 använde vi skyttelvektorer för att kunna stoppa i en valfri gen i ett bakterievirus för att sedan selektera fram de bakterier som innehöll den önskade genen. Sedan odlades större mängder bakterier, plockade fram DNA och sedan gick det att infektera apnjureceller i vävnadskultur med DNAt och cellerna producerade stora mängder av HIVs höljprotein. 

Så horisontell spridning av DNA är en teknik känd sedan länge, både naturligt mellan bakterier, även av olika sorter, och mellan bakterier och värddjur.

Många gånger används antibiotikaresistens som selektionsmetod för att få fram GMO. Då spelar det ingen roll att läkare skriver ut mindre antibiotika, det är som en droppe i havet mot de mängder antibiotikaresistens som sprids via GMO. 

Resistensfaktorn hos bakterier är en liten snutt DNA som först brukar gå över till den andra bakterien, bakteriens normala DNA tar mycket längre tid att gå över. Betänk att en bakterie normalt är 0,001 mm lång men innehåller omkring 1 mm DNA i varje bakterie. Människans varje cell innehåller omkring 2 meter DNA och den totala mängden DNA hos en människa räcker omkring 250 000 varv runt jorden om man kunde lägga alla DND-trådarna efter varandra.

Det är därför som GMO är skadligt för både naturen och oss.


Det är därför vare sig vi eller kon ska äta GMO-innehållande föda.

 

Man kan stoppa in i princip vad för gen som helst men man stoppar in inte bara den önskade genen, man stoppar in annat också precis bredvid den önskade genen och det är resistensfaktorn som måste till för att hålla GMO under armarna. Utan resistensfaktor har GMO ingen chans på sikt (några generationer), GMO utkonkurreras av vildtypen som växer något fortare på grund av mindre mängd DNA

Till det kommer att omkring 90 % av DNAt är det som inte kodar för ett protein, det är bara 10 % av DNAt som vi kan ha "nytta" av. I det så kallade "skräp"-DNAt måste det finnas något som krävs för att organismen ska överleva, annars skulle vi ha slängt bort ”skräpet”. 

Alla gener jobbar inte alltid så det måste finnas styrfunktioner inom DNAt. Jag brukar likna "skräp"-DNAt vid att där finns blåkopian av ritningen till att du ser ut och fungerar som du gör, samma med mig eller en häst.

Hur kan ett föl stå upp och dia inom en timme efter födseln? DNA-kodning (hard wire kodning) i "skräp"-DNAt

Titta på HIVs höljproteinkod. Den lilla DNA-snutten kodar för tre olika proteiner, HIVs höljprotein, TAT och REV på samma DNA-kod men olika läsramar (ACGTA.. är en snutt DNA. ACG (ta) = läsram 1, (a) CGT (a) = läsram 2 och (ac) GTA = läsram 3 (litet överkurs))

Lägg sedan till epigenetik och allt blir ännu mer komplext. 

Och vi har ingen susning om vad vi egentligen gör med GMO.

Så håll GMO borta från vår natur och oss, Sri Lanka gör helt rätt. De kommer att överleva mer än 200 år men vi kommer inte att göra det om vår mat är GMO-kontaminerad

 

För att finna sin gen på plats behövs resistensfaktorn precis bredvid den önskade genen på samma DNA-tråd, annars kan man inte återfinna den bland alla vildtyperna.

Den andra orsaken brukar kallas pengar för man kan patentera GMO men inte vanlig växtförädling. 
Läs gärna mitt inlägg litet högre upp återigen. Där bör svaren på dina "enkla försök". Men ställ gärna frågor, detta område är komplicerat, det har tagit mig ganska många år att inhämta kunskapen dels via litteratur och dels via ganska mycket labbjobb under årens lopp

 

Bo, du skriver:
"För att sortera ut Roundup Ready har man använt sig av Roundup, och på det sättet sluppit köpa utsädet utan bara behövt investera i bekämpningsmedlet.)"

Det är då Monsanto kommer med sina hejdukar och med rätta påstår att du har stulit deras patenterade GMO. Eller bevisa var du fått glyfosatgenen ifrån.

 

Bo, hänvisar du till detta okunniga och bakåtsträvande VoF med anonyma och okunniga deltagare anser jag att du slår långt under bältet.

Du hävdar med tordönsstämma "Konspirationsteorier och dumheter!". Det är härskarbeteende som tas till när man saknar argument och inser att man har fel

Jag finner att Centerpartiet synes sakna tillräcklig kompetens om GMO för att fatta ett annat beslut än att följa försiktighetsprincipen och därmed avvisa all användning av samtliga former av GMO.

Att Eskil sedan vägrat besvara mitt öppna brev talar bara om att Eskil uppenbarligen med glädje har frångått försiktighetsprincipen.
http://www.kostdemokrati.se/.../2014/03/david-suzuki-gmo.jpg

 

Kostdemokrati | "Folkhälsouniversitet" om kost, hälsa, miljö och demokrati. Bloggen om...

www.kostdemokrati.se

 

Staffan och Mats det är visat på 1970-talet att om man minskar kraftfodermängden så minskar inte mjölkmängden hos korna.
Vi har inhemska proteinkällor som ärt och raps som odlas i Sverige, vi behöver inte importera kraftfoder till höga kostnader. Det viktigaste för våra betande kolhydrater-till-protein- och-fettomvandlare är att de får tillräckligt med grovfoder.

Jag har räknat på konverteringen av hö till Dartmoorponny. Det går åt ungefär 4 ton hö för att producera omkring 200 kg ponny från föl till tvååring.Det går alltså åt omkring 15 kg hö för att producera 1 kg Dartmoorponny. Det är ganska bra konvertering av icke odlingsbar mark (hagar och skog) till högvärdigt kött och animaliskt fett. Omvandlingsfaktorn duger även för högproducerande höåkrar. Ni som är experter vet utbytet av spannmål/m2 ligger på omkring 0,4 kg med en proteinmängd om 40 g lågvärdigt protein (det krävs vanligtvis 5-10 gånger mer vegetabiliskt protein för att få tillräckligt av de essentiella aminosyrorna jämfört med animaliskt protein) . 1 kg Dartmoorponny kräver omkring 20 m2 betesmark av sämre jordbrukskvalitet och ger omkring 200 g högvärdigt animaliskt protein eller 10 g/m2. Så Dartmoorponnyn är alltså minst lika bra att producera protein som spannmål.

Sedan bör vi nog stimulera och stötta ett mera småskaligt jordbruk för att öka självförsörjningsgraden om mindre än 50 % tillbaka till den självförsörjning vi hade för 70 år sedan, 100 %. Samtidigt bör alla myndigheter lära sig hur man ställer krav på den offentligt serverade maten för att vi alla ska må bra och få en etiskt försvarbar djurskötsel (som redan finns på många håll i Sverige)

 

Det går fortare än man tror att förändra. Det krävs bara litet samarbete mellan grödoodlare och djurodlare att producera tillräckligt med ärt och raps. Ärt har fördelen att även binda luftens kväve till nitrater. Djurodlarna kan bli av med den miljöfarliga gödseln genom att sprida på åkrarna i stället för att gödseln skickas på deponi (det förekommer!) 

Gräsbetarna är självgående automatgödslare på samma sätt som bufflarna på den amerikanska prärien byggde mer än 2 m tjockt mullager tills den vite mannen sköt av alla bufflar och odlade bort mer än en meter mullager på mindre än 100 år. 

Kan vi sedan se till att LRF stödjer sina medlemmar i stället för storindustrin genom att fortsätta att hävda att svenskt foder ska vara GMO-fritt. De (få) ledande företrädare för LRF jag pratat med synes sakna tillräcklig kunskap om GMO och dess effekter på miljön. 

Så det är väl som vanligt någon Ledande OpinionsBildare (LOB) som tycker utan någon större kunskap. Läs mer om LOBbare här 
http://kostkunskap.blogg.se/2013/june/de-kallas-lobbare.html 

Sedan sitter alla andra som Tage Danielsson så träffande beskrev om riksdagsledamöterna:
"De tiger och samtRycker"

Eller som det så fint visades i filmen Crocodile Dundee, hur man tar sig fram genom en fårskock, man kliver på ryggarna av fårskocken som kollektivt bär upp LOBbaren, förlåt, fåraherden, så den kan ta sig vart som helst i fårskocken och dirigera fårskocken varthän fåraherden än vill.

 

Råkar man titta på Gentekniknämnden så finner man att Staffan Danielsson sitter som Centerns representant i gentekniknämnden

http://www.genteknik.se/.../staffan_danielsson_mindre.jpghttp://www.genteknik.se/sv/ledamoter 

Jag förväntar mig att Staffan i fortsättningen ska hävda den av (C) proklamerade försiktighetsprincipen i GMO-frågan även i Gentekniknämnden. 
Läs mer om GMO och vilka partier som får rött kort i GMO-frågan och ska röstas ut från EU-parlamentet 
http://www.kostdemokrati.se/.../vi-kan-inte-ha-eu.../ 

Men kan (C) visa att man verkligen kan och ska följa den av (C) omhuldade försiktighetsprincipen och förbjuda GMO i alla livsmedelskedjans länkar så kan även (C) få grönt kort.

Det är upp till bevis!