Allmänt, Augias stall, Covid-19, Grundlagsbrott Covid-19, Sjukvård, Vaccin

Vi kan resa fritt i EU

Våra riksdagsledamöter klagar offentlgt på att Sverige inte kan utvisa personer som dömts till utvisning.

Orsaken är att den dömda personen vägrar att ta ett covid-test.

Eftersom den som ska utvisas inte kan transporteras på grund av flygbolagens krav på negativt RT-PCR-test eller Covidpass kan den personen inte utvisas.

Det är underbart att den svenska staten verkligen följer den svenska regeringsformens 1 kapitel 1 § 3 st, 9 §, 2 kapitlet 6, 12, 19 §§, 12 kapitlet 10 § då det verkligen gäller.

Likaså följer våra myndigheter slaviskt EKMR och EURS där ingen kan tvingas till ett medicinskt ingrepp.

Precis som den svenska grundlagen, EU-rätten och FN:s konvention om mänskliga rättigheter kräver.

Våra myndigheter måste också följa den svenska grundlagen och EU-rätten på alla andra områden.

Det finns ett mycket enkelt sätt att kunna utvisa en till utvisning dömd person.

För att få flygbolag att sluta diskriminera passagerare behöver våra myndigheter bara anmäla bolagsledningen till åklagare för diskriminering enligt RF 2 kapitlet 2, 3, 5, 6 och 12 § då de synes kräva negativt RT-PCR-test och eventuellt ett vaccinbevis för att frakta passagerare till annan destination.

Begär att åklagare skyndsamt utreder dessa grundlagsbrott och att närmaste tingsrätt tar sig an fallet lika skyndsamt.

Diskrimineringen kan skyndsamt upphävas då den saknar stöd i lag och den som är dömd kan utvisas inom några veckor.

Sedan kan man även transportera den utvisade personen med det svenska flygvapnets TP 84 Hercules. Kan man frakta upp till 91 sittande soldater i transportflygplan kan man även frakta den som utvisas på grund av brott med samma transportmedel, det behövs ingen Airbus A350 med rymlig förstaklass.

Den utvisade är medborgare i landet dit den transporteras och mottagarlandet kan då enligt FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna inte vare sig avvisa eller utvisa personen, den ska enligt FN:s konvention tas om hand av sociala och rättsvårdande myndigheter i sitt hemland.

Problemet löst genom att bara följa svensk lag, EU-rätten och FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Slutsats: Vi kan resa fritt åtminstone inom EU/EES genom att följa vår grundlag och EU-rätten. Det är grundlagsstridigt att kräva provtagning eller vaccinpass eller annan restriktion inför resa eller annan social aktivitet.

Östervåla 2022-01-02

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi