Allmänt, Augias stall, Covid-19, Sjukvård Covid-19, Läkartidningen, statistik

Testningen har inte minskat dödligheten

Läkartidningen har fått en kommentar.

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/01/vad-vill-samhallet-egentligen-uppna-med-nya-begransningar/

Vi får se om den tas in.

Uppdaterad 2022-01-14

Kommentaren togs in! Kors i taket! Tack snälla Läkartidningen!

Fast bilden längst ner har de inte kunnat publicera

Tack Pia Malmquist, för en balanserad åsikt.
Vi har tills nu haft mindre än 10 dödsfall med Covid-19 (7 dagars rullande medelvärde) alltsedan slutet på maj 2021. Samma med nya fall på IVA. Vissa dagar under sommaren har det varit ned till noll både dödsfall och nya IVA-fall.
Nu har antalet positiva rtRT-PCR-tester skenat till omkring 18 000 per dag när man tagit omkring 50 000 tester per dag.
Sedan vecka 35, 2021, då InfluensaLika Infektionssäsongen (ILI) nummer 3 i pandemin börjar, har vi i Sverige fram till och med vecka 52 tagit sammanlagt 3,8 miljoner tester varav 0,231 miljoner tester varit positiva, i genomsnitt 6,3 % positiva tester.
Då staten ger 1 500 SEK för varje test till regionerna så har dessa 18 veckor kostat 5 686 miljoner SEK för att finna att under samma tid har det dött 658 personer (5,2 personer per dag) och på IVA har det lagts in 558 personer (4,4 per dag).
Dessa tester har inte på något sätt minskat dödligheten eller antalet på IVA-fall. Det enda dessa tester har gjort är att skicka hem personal utan symtom men med ett troligtvis falskt positivt rtRT-PCR-test varför regioner har gått upp i stabsläge på grund av personalbrist.
Detta har tagit 317 000 timmar om varje test tar 5 minuter med tid för att kontrollera identitet, testa, fixa allt administrativt arbete innan nästa person kan testas.
Det blir nästan 8 000 personveckor eller 440 personer i genomsnitt som varje vecka behöver ägna sig åt provtagning. Vid toppbelastning är det över 700 högt kvalificerade sjukvårdspersonal som tas ifrån den aktiva vården av patienter.
Bara testningen kostar då omkring 10-20 miljarder per år. Det räcker för att driva 200-500 vårdcentraler per år då en VC kostar omkring 40 MSEK per år. Det blir 10-25 VC i varje region som skulle kunna byggas och drivas för motsvarande pengar som testerna kostar.

Björn Hammarskjöld, Assisterande ptofessor i pediatrik vid Strömstad Akademi, Hemma

Edit

januari 13, 2022 17:4