Allmänt, Augias stall, Covid-19, Grundlagsbrott Covid-19, Läkartidningen, Läkemedelsverket, Vaccin, lag

Ta kontroll över lag

Läkartidningen har en artikel om krav på vaccinbevis

Föreskrifter om vaccinationspass får gälla butiker och restauranger

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/01/foreskrifter-om-vaccinationspass-far-galla-butiker-och-restauranger/

Så jag kunde inte låta bli att kommentera LTs artikel.

Mina misstankar om att kommentaren kommer att refuseras är näst intill gränsande till visshet men tiden får utvisa om jag har fel.

Svaret kommer den 6 januari.

Jag kan nu uppdatera och finner att min kommentar inte kan återfinnas i Läkartidningen den 8 januari

Men annan kommentar har publiceratsden 6 januari 2022

Alarmismens dödskamp?

Här är min kommentar:

 

föreskrifter om vaccinationsbevis är grundlagsbrott

Det är underbart att den svenska staten verkligen följer den svenska regeringsformens (RF) 1 kapitel 1 § 3 st, 9 §, 2 kapitlet 6, 12, 19 §§, 12 kapitlet 10 § då det verkligen gäller vid utvisning av personer dömda till utvisning ur riket. Dessa dömda personer vägrar Covid-19-testning med hänvisning till lag och kan då inte utvisas då flygbolag och andra kräver testning innan utvisning.
Likaså följer våra myndigheter slaviskt RF 2 kapitlet 5 och 6 §§ samt EKMR och EURS där ingen kan tvingas till ett medicinskt ingrepp. Precis som den svenska grundlagen, EU-rätten och FN:s konvention om mänskliga rättigheter stipulerar.
Men då måste våra myndigheter också följa den svenska grundlagen och EU-rätten på alla andra områden.
Att få Folkhälsomyndigheten (FHM) att beordra restauranger och andra att sluta diskriminera kunder är lätt.
Det krävs bara att någon anmäler FHM till åklagare för misstänkt diskriminering enligt RF 2 kapitlet 12 §, brott mot Diskrimineringslagen, brott mot Offentlighets- och Sekretesslag (OSL) och Brottsbalken 20 kapitlet 3 § då FHM synes kräva sekretessbelagda medicinska uppgifter som negativt RT‑PCR-test, vaccinbevis, (och andra av myndighet eller person önskade sekretessbelagda medicinska uppgifter som mediciner, antal aborter, någon oönskad sjukdom) för att affärer, restauranger och andra ska fritt få ta emot kunder.
Begär att åklagare skyndsamt utreder dessa misstänkta grundlags- och andra brott och att närmaste tingsrätt tar sig an fallet lika skyndsamt så kan diskrimineringen baserad på sekretessbelagd information skyndsamt upphävas då FHM:s beslut saknar stöd i lag och samtliga kan vara kunder överallt.
Trots ökande RT-PCR+ tester saknas en ökning av antalet dödsfall och nya på IVA. Det är fortfarande 2022-01-04 mindre än 10 nya IVA-inläggningar och mindre än 10 dagliga dödsfall (7 dagars medelvärde) alltsedan 27 maj respektive 20 maj 2021 enligt FHM:s egna siffror.

Björn Hammarskjöld

Assisterande ptofessor i pediatrik vid Strömstad Akademi, Hemmet
Jäv: Tillräcklig lagkunskap för att behålla våra mänskliga rättigheter

Edit

 

#1 - - Camilla:

Tack för din information! Om du skickar nyhetsbrev vill jag gärna vara med och få.