RESTRIKTIONER UPPHÖÖR!

WHO begär i sitt beslut av 2022-01-19 att alla länder tar bort alla reserestriktioner eftersom de bidrar till ekonomisk och social stress. Reserestriktionerna visades vara verkningslösa för att stoppa Omicronvarianten. 1

I nästa punkt från WHO kräver man att vaccinpass och andra vaccinbevis tas bort. Även dessa restriktioner har visats vara helt verkningslösa.

Smittskyddet i Uppsala har tidigare visat att mindre än 9 % av smittan får man i alla former av samhällsaktivitet som teater, restauranger, kollektivtrafik, fotbollsmatcher, all social aktivitet. Då ska man ta bort alla restriktioner inklusive det okunniga alkoholförbudet på kvällen. Tror myndigheterna att SARS-CoV-2 vaknar upp vid en av myndigheterna fastställd tid och börjar smitta? Det synes uppenbart att politiker och myndighet tydligen får vara hur okunniga som helst och helt sakna vanligt hederligt bondförstånd.

Det verkar som om WHO äntligen har läst den gamla artiken från 2006 att alla restriktioner är verkningslösa utom att man tvättar händerna och är hemma eller på sjukhus då man är sjuk. Gammalt hederligt bondförstånd med andra ord 2.

Då är det dags att även våra politiker och myndigheter börjar läsa modern litteratur som Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic Influenza från 2006.

Behöver våra politiker och myndigheter en snabbutbildning i InfluensaLika Infektioners (ILI) förebyggande och behandling samt kunskap om viktiga lagar om den enskilde medborgarens rättigheter så kan jag och flera med mig gärna ställa upp som konsult med mycket kort varsel.

Då är det dags att ta bort alla restriktioner över huvud taget då dessa restriktioner förstör vår ekonomi och sociala struktur och samhällsfunktion även enligt WHO, våra grundlagar och EU-rätten. Restriktionerna strider mot våra lagar och får inte förekomma.

Vi har en sjukvård som hela tiden har hållit ILI stången tack vare bra sjukvårdspersonal som anpassat vården efter behov. Till det kommer att vi numera har tillgång till bra behandlingsprotokoll som, när de används, låter de ganska få allvarliga fall som hamnar på IVA överleva i mer 90 % högre grad, i dagsläget hamnar mindre än 10 nya per dag på IVA enligt Svenska IntensivvårdsRegistret (SIR)

Nu är det upp till våra myndigheter och politiker.

Har vi troget följt WHOs propå om pandemi måste vi också följa WHOs krav på att restriktionerna ska upphör NU. Går att jämföra med vår grundlags krav på likhet inför lag, saklighet och opartiskhet. (RF 1:9)

I det militära uttrycker man sig kort och koncist vid ordergivning.

Då blir ordern med skyndsam giltighet:

RESTRIKTIONER UPPHÖÖR! (Ordern uttalas med tydlighet och en liten paus mellan orden och extra eftertryck på sista stavelsen)

Östervåla 2022-01-24

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

 

Referenser:

1     https://www.who.int/news/item/19-01-2022-statement-on-the-tenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic

  • MODIFIED: Lift or ease international traffic bans as they do not provide added value and continue to contribute to the economic and social stress experienced by States Parties. The failure of travel restrictions introduced after the detection and reporting of Omicron variant to limit international spread of Omicron demonstrates the ineffectiveness of such measures over time.Travel measures (e.g. masking, testing, isolation/quarantine, and vaccination) should be based on risk assessments and avoid placing the financial burden on international travellers in accordance with Article 40 of the IHR.  WHO advice for international traffic in relation to the SARS-CoV-2 Omicron variant 

2     Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic Influenza
THOMAS V. INGLESBY, JENNIFER B. NUZZO, TARA O’TOOLE, and D. A. HENDERSON
Artikel är från 2006