Allmänt, Augias stall, Covid-19, Grundlagsbrott, Sjukvård, Vitamin D3 Covid-19, Läkemedelsverket, Sjukvård, Vaccin

Folkhälsomyndighetens samtliga rekommendationer har nu fallit

Jag läste artikeln i Dagens Samhälle om att Ronneby och andra kommuner i Blekinge söker tillstånd hos Folkhälsomyndigheten (FHM) att minska hemkarantänstiden från 10 dagar till 5 dagar.

https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/sjukvard/blekinges-kommuner-gar-ihop-vill-ha-undantag-fran-karantansregler/

Dessa Folkhälsomyndighetens  restriktioner saknar stöd i lag och vetenskap.

Läser man vetenskaplig artikel från 2006 så finner man följande sammanfattning

Erfarenheten har visat att samhället fungerar bäst när samhällets normala sociala funktioner/strukturer störs minimalt.

Då behövs ett starkt ledarskap inom politiken och folkhälsomyndigheter för att säkerställa att befolkningen lugnas och försäkras att tillräckliga medicinska resurser finns tillgängliga.

Den första vågen av pandemin visade att våra sjukvårdsresurser var tillräckliga genom att sjukvården tog över befälet och på egen hand utan politiker löste de kapacitetsproblem som uppkom. Tyvärr begränsades sjukvårdens möjligheter till tidig behandling på grund av politikers och myndigheters utfärdade behandlingsbegränsningar. Inte ens vitamin D3 fick användas.

Alltså kan var och en inklusive kommuner i Blekinge låta bli att följa de restriktioner som saknar stöd i lag.

Offentliga myndigheter och personer är till och med förbjudna enligt vår grundlag att följa dessa av Folkmyndigheten på order av regeringen utfärdade olagliga restriktioner.

De enda som kan få allvarliga sanktioner är restaurangägare med alkoholutskänkningstillstånd där Länsstyrelsen/kommunen kan dra in alkoholutskänkningstillståndet.

Men även dessa sanktioner och restriktioner saknar stöd i lag är dessutom stridande mot vår Regeringsform 2 kapitlet 1-12 §§ och EU-rätten.

Pandemilagen (2021:4) har lyckligtvis inte aktiverats då den strider mot regeringsformen och skulle enligt RF 2:19 inte få stiftas av riksdagen.

Men våra valda riksdagsledamöter har till synes utan egen tankeförmåga och kunskap röstat igenom en grundlagsstridig lag.

Sedan har samma våra valda riksdagsledamöter till synes utan egen tankeförmåga och kunskap röstat igenom inte bara en utan flera gånger en förlängning av samma grundlagsstridiga lag.

En riksdagsledamot som brutit grundlag på detta flagranta sätt skulle omedelbart avgå med den scharlakansröda skammens stora rodnad över hela kroppen.

Om nu någon skulle få en sanktion för att bryta mot de restriktioner som saknar stöd i lag får enligt vår egen regeringsforms 11 kapitel 14 § och 12 kapitlet 10 § inte användas om den ändå "råkat" stiftas av en riksdag vars ledamöter synes sakna egen tankeförmåga och grundläggande kunskaper om vår egen Regeringsform.

Den 20 januari 2022 meddelade FHM att vissa samhällsviktiga funktioner skulle undantas från karantänsreglerna.

Då har samtlig restriktioner fallit på grund av att FHM ägnar sig åt diskriminering genom att ha olika regler för olika samhällsgrupper vilket är förbjudet enligt lag och grundlag.

Så det är bara att rekommendera alla som är i någon form av karantän eller andra illegala begränsningar att återgå till hur det var före 2020.

Detta beror på att en frisk person kan inte smitta någon i sin omgivning, injicerad eller oinjicerad gör ingen skillnad.. Ingen restriktion behövs, .hålla en god handhygien med tvål och vatten och sedan jobba som vanligt. Vanligt sunt bondförstånd.

Då som nu gäller att man bör vara hemma eller på sjukhus om man är sjuk, injicerad eller oinjicerad. Sjuk person kan eventuellt smitta men det är okänt i hur stor grad.

Vissa grupper kan inte diskrimineras, då blir det brott mot RF 2:12.

Så vad FHM än beslutar för rekommendationer så saknas stöd i lag. 

Nu kommer information på radion vid KvartifemEkot att frisk person som enligt FHM ska vara hemma då det är en sjuk person i hemmet inte får smittbärarpenneing utan tvingas till arbetet.

Slutsats: Folkhälsomyndighetens samtliga rekommendationer har nu fallit! De saknar stöd i lag och ska därför inte följas då de helt saknar stöd i lag och vetenskap.

Vi ska omedelbart återgå till hur det var före 2020. Allt annat är grundlagsbrott . Ta bort vaccinpass, reserestriktioner och alla andra restriktioner, de har aldrig fungerat tidigare och inte heller nu.

Östervåla 2022-01-21

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

Referens

1. Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic Influenza
THOMAS V. INGLESBY, JENNIFER B. NUZZO, TARA O’TOOLE, and D. A. HENDERSON
Artikel är från 2006

 

 

#1 - - Anonym:

Hej! Har du gjort denna åklagaranmälan som cirkulerar på t ex Facebook http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/18/aklagaranmalan-av-lakemedelsverket-till-aklagarkammaren-i-uppsala-av-ass-professor-lakare-och-doktor-bjorn-hammarskjold-2022-01-18/

Hälsningar Mona Ingvarsson

Svar: Jamenvisst.Jag har begärt att Läkemedelsverket ska leveranskontrollera de medicinska preparaten för att skydda oss från förfalskade medicinska preparat. När läkemedelsverket vägrar har jag överklagat deras beslut till förvaltningsrätten och eftersom det går l å n g s a m t i förvaltningsrätten gör jag en åklagaranmälan i stället.
Vänligen
Björn
Björn Hammarskjöld

#2 - - Mona:

Hej!

Tack för positivt svar! Du skulle inte kunna publicera den på t ex Newsvoice för att förhindra spekulationer?

Hälsningar Mona

Svar: Skickat till Newsvoice
Björn Hammarskjöld