Allmänt, Augias stall, Covid-19, Sjukvård Covid-19, Läkartidningen, Sjukvård

Har vi glömt att kroppens immunförsvar är enormt duktigt?

Jag läste i Läkartidningen
"
Var femte vårdmedarbetare smittad kort efter den tredje vaccindosen"

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/04/var-femte-vardmedarbetare-smittad-kort-efter-den-tredje-vaccindosen/

Varför är vi förvånade att vårdpersonal blir smittade efter tredje dosen?

Vi vet att SARS-CoV-2 kodar för sammanlagt 29 olika proteiner [1]. En genomgången infektion ger upphov till antikroppar mot alla av de 29 proteinerna.

En dos med modRNA kan ge upphov till ett protein, spikproteinet, som i sin tur kan ge antikroppar mot spikproteinet. Men det ger inga antikroppar mot de övriga 28 proteinerna som kodas för av det kompletta virusgenomet.

Sedan vet vi att spikproteinet kan förstöra B-lymfocyternas DNA-reparationssystem [2] vilket är den troliga orsaken till att antikroppshalten i blodet mot spikproteinet sjunkit kraftigt efter den andra dosen [3].

Det är därför inte förvånande att ”Var femte vårdmedarbetare smittad kort efter den tredje vaccindosen”, de saknar per definition antikroppar mot övriga 28 proteiner som finns i SARS-CoV-2.

Genomgången infektion av SARS-CoV-2 ger långvarig immunitet mot infektionen i likhet med andra virusinfektioner [4] varför genomgången infektion är klart bättre än modRNA-injektioner som skydd mot SARS-CoV-2.

Det är känt sedan flera hundra år att nedstängning av samhället ökar smittspridningen samtidigt som en fri rörlighet normalt ger en snabb begränsning av ”epidemin”, se kryssningsfartyget Princess Diamond och hangarfartyget USS Theodore Roosevelt under våren 2020 visade att omkring 20 % blev smittade under sträng isolering från omgivningen men inte från varandra inom respektive fartyg, sedan dog smittan ut. Det var 12 respektive 1 person som dog av 3 600 respektive 5 000 ombord. 99,67 % överlevde ombord Princess Diamond med många äldre och 99,98 % överlevde på USS Theodore Roosevelt.

Det var 99,94 % som överlevde den första InfluensaLika Infektionssäsongen i Sverige

Så denna ovetenskapliga inlåsning av oss alla har varit helt onödig och har skadat oss alla inklusive de över 70 års ålder som dött i onödan.

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professori pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

 

 

 

Referenser:

1. Alla Katsnelson, special to C&EN

What do we know about the novel coronavirus’s 29 proteins?

https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/know-novel-coronaviruss-29-proteins/98/web/2020/04

2. Jiang, H.; Mei, Y.-F.

SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro. Viruses 2021, 13, 2056.

https://doi.org/10.3390/ v13102056

3. Einav G. Levin, M.D., Yaniv Lustig, Ph.D., Carmit Cohen, Ph.D., et. al.

Waning Immune Humoral Response to BNT162b2 Covid-19 Vaccine over 6 Months. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2114583

4. Sivan Gazit, MD MA1,2*; Roei Shlezinger, BA1; Galit Perez, MN MA2 et al

Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1