Allmänt, Augias stall, Covid-19, Hälsa, Livsmedelsverket, Sjukvård, Vitamin D3 Covid-19, Livsmedelsverket, Läkartidningen, Sjukvård, Vitamin D3

Läkartidningen flaggar för FHM

Tack för information om Deltavarianten.

Folkhälsomyndigheten hävdar utan källhänvisning [1]:

Deltavarianten har en högre spridningsförmåga jämfört med alfavarianten, som tidigare dominerade i Sverige.”

När man ser på utvecklingen i Storbritannien så ser man en annan sak.

Det finns en underbar liten video om situationen i Storbritannien med info och den är föredömligt kort, 2 minuter och 19 sekunder.

https://rumble.com/embed/vgk2nt/?pub=4 [2]

Så ju högre andel av Deltavarianten desto färre personer smittas och färre personer hamnar på sjukhus.

I Sverige har vi sedan 3 veckor enbart omkring 285 personer per dag som visats ha positivt PCR-test för Covid-19. Det blir 0,003 % av befolkningen. Dödligheten med Covid-19 de senaste två veckorna ligger på omkring 1-2 döda per dag

Detta talar för att flockimmunitet har uppnåtts för tidigare varianter och att Deltavarianten har än lägre smittsamhet och lägre mortalitet än tidigare varianter.

Tänk om FHM också kunder rekommendera vitamin D3 i samma dos per kg kroppsvikt som Livsmedelsverket rekommenderar nyfödingar.

10 µg/dag*3 kg*75 kg=250 µg (=10 000 IE/dag).

Då skulle Sveriges invånare vara skyddade mot nästan alla ÖLI inklusive Covid-19 [3]. Och det finns många äldre och ännu nyare studier som visar på nyttan av att ha minst 125 nmol/L av vitamin D3 i blodet för skydd mot flera sjukdomar än ÖLI.

Slutstas: Folkhälsomyndigheten synes inte vara helt uppdaterad rörande vetenskapen om virus och smittsamhet och vitaminer.

Referenser:

1. Läkartidningen https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/07/folkhalsomyndigheten-delta-dominerar-om-nagra-manader/

2. https://rumble.com/embed/vgk2nt/?pub=4

3. William B. Grant, Henry Lahore, Sharon L. McDonnell et al Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients2020, 12(4), 988; https://doi.org/10.3390/nu12040988