Allmänt, Augias stall, Covid-19, GMO, Grundlagsbrott, Sjukvård Covid-19, Sjukvård, lag, statistik

RT-PCR-testerna för SARS-CoV-2 är ogiltiga och ska dras tillbaka.

WHO har utfärdat ett informationsmeddelande den 20 januari 2021 där laboratorier uppmanas att följa förfaranden som är av stor vikt för WHO [1].

Bland annat uppger WHO följande:

"WHO påminner IVD-användare om att sjukdomsprevalensen förändrar testresultatens prediktiva värde; när sjukdomsprevalensen minskar ökar risken för falskt positiva resultat [2]."

I Sverige utför myndigheterna cirka 250 000 RT-PCR-tester per vecka med för närvarande 5,4 % positiva RT-PCR-tester [3].

WHO:s information pekar på det stora problemet med falskt positiva tester.

Detta innebär att vi inte bara kan räkna med sensitivitet och specificitet för att kunna beräkna hur många som är sant positiva i ett test.

WHO påpekar med skärpa att man måste beräkna ytterligare värden som Positivt Prediktivt Värde (PPV) [4] och Negativt Prediktivt Värde (NPV) [5].

WHO kräver att FHM tar reda på hur många av dessa en kvarts miljoner veckotester är falskt positiva och hur många som är falskt negativa tester.

Genom att beräkna PPV och NPV med hjälp av den publicerade sensitiviteten = 0,90 och specificiteten = 0,98 [6] och den av Folkhälsomyndigheten (FHM) publicerade procentandelen positiva RT-PCR-tester under vecka 48 får man en prevalens på 5,4 %.

Resultatet av PPV är således 0,339 vilket ger 66 % falskt positiva resultat [7] och NPV är 0,932 vilket ger 7 % falskt negativa resultat.

Genom att använda den högsta tillgängliga andelen positiva tester i december 2020 på 20 % av de totala testerna får man fortfarande ett PPV på 0,692, vilket motsvarar 31 % falskt positiva tester.

De siffror som FHM anger för vecka 48 år 2021 innebär att av 13 805 RT-PCR tester med positivt resultat var det 4 680 sant positiva medan 9 125 tester var falskt positiva. Men vem kan säga vilka individer av dessa 13 805 som verkligen var positiva.

Två tredjedelar är falskt positiva, de har testats positvt men har inte SARS-CoV-2 eller Covid-19. Allt beroende på att prevalensen i samhället är låg, det finns inte så många personer som är infekterade och bär på smittan, 0,045 % av befolkningen eller jag måste träffa 2 222 andra personer under en vecka för att ens riskera att bli smittad.

Slutsatsen är att RT-PCR-testerna för SARS-CoV-2 är odugliga, ogiltiga och kan inte användas för diagnostiska ändamål.

Testerna för RT-PCR mot Covid-19 ska skyndsamt dras tillbaka och alla resultat ska ogiltigförklaras från och med den 20 januari 2021.

Enligt den svenska grundlagen 1:a kapitlet 1:a § 3:e stycket [8] och 9:e § [9] ska myndighet som FHM och regering "beakta allas likhet inför lag och iaktta objektivitet och opartiskhet".

EU:s rättssystem som Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EURS) förbjuder också stater inom EU/EES att bryta mot någon av artiklarna.

De flesta EU-medlemmar bryter mot flera av EURS:s artiklar som undertecknas så sent som den 1 december 2009.

Nedstängningar, masker, reserestriktioner, obligatoriska injektioner som blockerar våra grundläggande rättigheter är de mörka skuggorna av dr Mengele som dyker upp över 75 år efter Nürnbergrättegångarna i Tyskland.

Folkhälsomyndigheten och regeringen måste ha ha läst och känt till WHO:s rekommendationer, det ingår i myndighetens uppenbara skyldigheter.

Ändå har FHM och regeringen låtit bli att vidtaga några åtgärder som att dra tillbaka RT-PCR-testerna retroaktivt från och med den 20 januari 2021.

Detta innebär att myndigheterna antingen är helt okunniga eller låter bli att följa den svenska grundlagen.

Underlåtenhet att följa lag eller att bryta mot lag är båda synnerligen grova tjänstefel.

I vilket fall som helst ska dessa till synes förfärligt underfungerande myndigheter skyndsamt dra tillbaka RT-PCR-testerna mot SARS-CoV-2 och myndigheterna ska återbemannas med kunniga personer som alltid följer vår svenska grundlag.

Östervåla den 12 december 2021

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Denna artikel har erbjudits Dagens Medicin och Läkartidningen som båda har avböjt publicering

Referenser:

 1. WHO Information Notice for Users 2020/05
  https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 Downloaded December 11, 2021

 2. Altman DG, Bland JM. Diagnostic tests 2: Predictive values. BMJ. 1994 Jul 9;309(6947):102. doi: 10.1136/bmj.309.6947.102. 

 3. Folkhälsomyndigheten Aktuell veckorapport om covid-19 Denna rapport publicerades den 10 december 2021 och redovisar läget för covid-19 till och med vecka 48 (29 november – 5 december 2021).
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2021/covid-19-veckorapport-2021-vecka-48-final.pdf

 4. PPV = (sensitivity×prevalence + (1 - specificity)×(1 – prevalence)) /
  (specificity×(1 – prevalence))

 5. NPV = (1 - sensitivity)×prevalence + specificity×(1 – prevalence)

 6. Elisa KortelaMaarit J Ahavaet al, Real-life clinical sensitivity of SARS-CoV-2 RT-PCR test in symptomatic patients. PLoS One 2021 May 21;16(5):e0251661. doi: 10.1371/journal.pone.0251661. eCollection 2021

 7. 1-0.339=0.661 blir 66 %

 8. Regeringsformen 1 kapitlet 1 § 3 st. Den offentliga makten utövas under lagarna.

 9. Regeringsformen 1 kapitlet 9 §  Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. .