Allmänt, Augias stall, Covid-19, Sjukvård Covid-19, Läkartidningen, Sjukvård, lag

Mengeles stora svarta skugga över oss

Kommentar till Läkartidningen som refuserades.

Läkartidningen: Ovaccinerade läkarstudenter portas från VFU i Västerbotten

Lakartidningen.se 2021-11-16

Den som är frisk smittar inte. Den som är sjuk bör stanna hemma. Den som är frisk och vaccinerad smittar inte, den som är ovaccinerad och frisk smittar inte. Det spelar ingen roll om man är vaccinerad eller ovaccinerad så länge man är frisk.

Man smittar inte!

Att påstå att en ovaccinerad är ett hot mot de äldre och sköra visar på okunnighet hos ledningen då en vaccinerad är minst lika stort hot.

Det är då inte någon skillnad på vaccinerad eller ovaccinerad. Alltså är det diskriminering av den ovaccinerade, förbjudet i grundlagen 2 kapitlet 12 §. Att tvinga individer mot sin vilja till medicinsk åtgärd strider mot Regeringsformen 2 kapitlet 5 och 6 §§.

Inte heller ska någon student tvingas uppge om den är vaccinerad eller inte, det strider mot sekretesslagstiftningen, svaret ska vara "Sekretess!"

Svaret får inte heller registreras enligt GDPR och RF 2 kapitlet 2 och 3 §§, inte ens registreras i huvudet hos någon överoernad

Att offentlig verksamhet bryter mot lag är förbjudet enligt RF 1 kapitlet 1 § 3 st och mot 1 kapitlet 9 §

EU:s rättssystem som Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EURS) förbjuder också stater inom EU/EES att bryta mot någon av artiklarna.

De flesta EU-medlemmar bryter mot flera av EURS:s artiklar som undertecknas så sent som den 1 december 2009.

Nedstängningar, masker, reserestriktioner, obligatoriska injektioner, diskriminering, utestängning från utbildning eller praktik, allt som blockerar våra grundläggande rättigheter är de stora svarta skuggorna av dr Mengele som dyker upp över 75 år efter Nürnbergrättegångarna i Tyskland.

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingforsdekratationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

Björn Hammarskjöld,
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi,