Allmänt, Augias stall, Covid-19, Sjukvård Covid-19, Läkemedelsverket

De största lögnerna går alltid hem

Jag måste bara först dela en historia som för bra för att inte dela. Sen kommer allvaret.

 

Polisen: – Ni körde för fort!

Oh, jag förstår, säger kvinnan.

Kan jag få se körkortet.

Jag skulle gärna ge er det, men jag har inget.

Har ni inget? utbrister polisen.

Jag har förlorat det fyra gånger för att ha kört onykter.

Kan jag istället få se registreringsbeviset!

Tyvärr inte.

Varför inte?

Jag har stulit bilen…

Stulit den?!

Jaa, och jag har dödat ägaren och styckat honom i bitar.

VAD ÄR DET NI SÄGER?!

Delarna av honom ligger i plastpåsar i bagageutrymmet ifall ni vill kolla.

Polisen tittar på kvinnan, backar långsamt därifrån, och ringer efter förstärkning. Inom några minuter kommer ytterligare fem polisbilar och ett polisbefäl närmar sig med dragen pistol.

Kan ni gå ur bilen? säger polisbefälet.

Är det något problem? undrar kvinnan.

Min kollega påstår att ni har stulit den här bilen och mördat ägaren.

Mördat ägaren? säger kvinnan.

Ja, kan ni vara snäll och öppna bagageluckan?

Kvinnan öppnar luckan, men där finns inget. Polisbefälet frågar:

Är det här er bil?

Naturligtvis! säger kvinnan bestämt. Här är registreringsbeviset. Vill ni se körkortet också?

Jag måste medge att jag aningen förvirrad. Min kollega har berättat att ni inte har något körkort, inget registreringsbevis, att ni har stulit bilen och mördat ägaren!

Jaha, och snart påstår han väl att jag körde för fort också?

 

Slutsats:
De största lögnerna går alltid hem.

Även den att Covid-19 dödar många när verkligheten är att den första vågen av Covid-19 eller InfluensaLik Infektion (ILI) har varit som en svårare influensasäsong. Alla andra ILI ”försvann” under 2020.

Under första ILI-säsongen 2019-09-01--2020-08-31 dog 5 880 personer med varav 2 under 20 års ålder och 645 under 70 års ålder

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde.

Med Covid19 dog 5 av 10 000 personer och 9 995  överlevde.

6 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 13 243 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

Totala dödligheten i Sverige var 92 000 personer under samma tid.

Andra säsongen 2020-09-01--2021-08-31 dog det 8 840 personer med Covid-19, alltså omkring 4 000 fler än första säsongen, trots vaccination av en stor del av befolkningen

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde av 10 000 personer-

Med Covid19 dog 9 av 10 000 personer och 9 991 personer överlevde.

9 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 8 671 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

Totala dödligheten i Sverige var 90 000 personer under samma tid, alltså 2 000 färre än första säsongen trots ökning av dödligheten med Covid-19 med 4 000.

Tabell 1

 

Absolute number deaths per age group and season

 

 

Age group

2019-2020

2020-2021

2021-2022

<20 years

2

12

0

20-29 years

10

12

4

30-39 years

18

29

0

40-49 years

45

75

4

50-59 years

164

213

14

60-69 years

406

634

35

70-79 years

1 268

2 021

108

80-89 years

2 437

3 541

167

90+ years

1 528

2 277

117

0-90+ years

5 885

8 840

449

0-69 years

645

975

57

 

Det är visat i många studier att vitamin D3 i tillräcklig mängd förhindrar ILI. Personer med mer än 125 nmol/L vitamin D3 i blodet slapp Covid-19 helt. Detta innebär att mer än 90 % av dödsfallen med Covid-19 kunde ha förhindrats genom att ge alla personer den dos som nyfödda får per kg kroppsvikt av vitamin D3.

En nyföding ska enligt Livsmedelsverket få 400 IE per dag.

En vuxen om 75 kg ska då ha

400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE av vitamin D3 per dag.

Då skulle alla ha en nivå av vitamin D3 i serum/plasma om minst 125 nmol/L vilket enligt både gammal och ny vetenskap ger mycket högt skydd mot alla InfluensaLika Infektioner (ILI).

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik

Källa: Daglig statistik från FHM och SCB sammanställd av Björn Hammarskjöld 2021-12-02

Livsmedelsverkets råd  om vitamin D3 till nyfödingar

Mats Humble et al D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 Lakartidningen.se 2020-05-07

Läs även kommentarer som Rädda liv genom att ge vitamin C och vitamin D3