Pressmeddelande Pandoras Covid-19-ask har sprängts!

Tjänare Läkemedelsverket och dess GD Björn Eriksson eller ersättare!

Nu har myndigheterna i Japan stoppat injektionerna av Modernas modRNA-injektioner enligt Reuters 1, Nikkei Asia 2 och även Sveriges Radios Ekot 3.

Orsaken uppges att myndigheterna i Japan har upptäckt främmande material med magnetiska egenskaper i injektionerna.

Det finns många personer som har påpekat för våra myndigheter att injektionerna innehåller magnetiskt material. Något annat svar från våra myndigheter har man inte fått än att läkemedelsbolagen gör sina egna tester och garanterar att innehållet stämmer överens med vad som uppgetts till myndigheten inför det Jag har personligen observerat magnetiska egenskaper runt injektionsstället hos två personer på olika platser i Sverige. Den ena personen hade fått sin första injektion mindre än ett dygn tidigare, den andra hade fått sin andra injektion en månad tidigare. Se mitt brev till Läkemedelsverket se Läkemedelsverkets Dnr 4.1.2-2021-051147 om anmälan om otillåtna tillsatser till Comirnaty och begäran att upphöra med injicering av modRNA typ Comirnaty.

Att myndigheten inte synes ha utfört sedvanliga leveranskontrollanalyser är synnerligen besynnerlig och helt oprofessionellt. I stället har man uppenbarligen helt litat på läkemedelsbolagens egna uppgifter och vi vet att de misstänkt kriminella läkemedelsbolagen brukar betala miljoner i böter för att ha lurat myndigheterna 4, läs även en bok av Peter C. Gøtzsche 5.

Vi vet inte nukleotidsekvensen i injektionerna då sekvensen är sekretessbelagd enligt Läkemedelsverket. Då har vi ingen susning om vad för slags modRNA som injiceras i den som accepterar injektionen. Är endast en av nukleosiderna fel kan det bli ett helt annat protein som tillverkas i kroppen. Dessutom kan en och samma nukleotidsekvens läsas på tre olika sätt vilket ger tre helt olika proteiner.

Söker man frivilligt och accepterar en tid för injektionen så anser regionerna i Sverige att man är informerad och att man accepterar injektionen utan att få den information som varje person ska ha enligt Patientlagen 3 och 4 kapitlen.

Jag har begärt att man måste stoppa injektionerna av modRNA intill dess myndigheterna har analyserat innehållet i injektionssprutorna.

Då vi nu vet att injektionerna mot Covid-19 synes innehålla materialmed magnetiska egenskaper finns det minst två olika orsaker:

A. Järnjoner (Fe III) i hydogel. Färglöst och är magnetiskt så länge järnjonerna sitter fast i hydrogelen

B. Grafen och/eller grafenoxid, en av tre former kol kan anta 6 kolatomer hopkopplade i sexringar med tjockleken en atom, en otroligt vass kniv som kan skära söner alla former av små celler. Grafen och framför allt grafenoxid har många olika magnetiska egenskaper, leder elekticitet extremt bra och är 10 gånger starkare än stål. Grafen/grafenoxid är giftigt 7 och kan leda till lungskador och det saknas för närvarande kunskap om hur kroppen kan bli av med grafen.

  1. Jag begär att den mottagande läkemedelsmyndigheten själv måste [låta] analysera innehållet i injektionerna.

  2. Jag begär att Läkemedelsverket i avvaktan på dessa analyser beslutar att samtliga injektioner med Covid-19 ska upphöra omedelbart.

  3. Jag begär också ett skyndsamt svar med beslut och överklagandehänvisning senast 2021-08-30 kl 16:00

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Molekylärbiolog som arbetat på lab med mässlingsvirus RNA under 8 år och med HIV:s höljprotein under 2 år

 

6Kol kan finnas i tre olika fysikalika former, 1. amorft kol (kolpulver, aktivt kol), 2. grafit som består av många lager och flak av grafen, används som kol i elmotorer och i blyertspennor, och 3. diamanter som bildas under högt tryck och temeratur,

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3212228/
Conclusion

In conclusion, our primary studies have indicated that GO could produce cytotoxicity in dose- and time-dependent means, and can enter into cytoplasm and nucleus, decreasing cell adhesion, inducing cell floating and apoptosis. GO can enter into lung tissues and stop there and induce lung inflammation and subsequent granulomas highly dependent on injected dose. Exposures to GO may induce severe cytotoxicity and lung diseases. It should be the first report. Although GO has been investigated for biomedical applications such as cell imaging and drug delivery [30-35], because of GO's long-term stay in kidney and being very difficult to be cleaned by kidney, therefore, GO may not own good application prospect in human body. How to decrease or abolish the toxicity of GO is still a challengeable task for in vivo biomedical application. Further work will focus on investigating the possible mechanism of interaction between GO and immune cells in human body or mice.