Allmänt, Augias stall, Sjukvård, Vitamin D3 Sjukvård, Vitamin D3

Släpp kulturen loss!

Är jag frisk smittar jag inte oavsett avstånd. Då kan jag inte smitta någon annan med SARS-CoV-2 heller. Då kan inte mina nära och kära bli smittade då jag umgås som vanligt, kan kramas, pussas och kyssas. Då behövs inte fysisk distansering. Vi är 1 400 friska på varje smittad idag.

 

Folkhälsomyndigheten (FHM) hävdar att ett fysiskt avstånd på en till två meter är säkert ur smittospridningssynpunkt. Då är det fritt att använda det avstånd som FHM rekommenderar som är bäst för mig, det vill säga en meter. Om vi står vända rakt mot varandra, ansikte mot ansikte. Om jag står med ryggen mot andra så kan vi inte smitta(s) oavsett avstånd.

 

I en folksamling behövs inte ens en meters lucka, alla utom de allra närmaste är minst en meter från varje annan person oavsett hur många det är. Ingen andas rakt mot mitt ansike.

 

Det saknas därför vetenskaplig anledning att förbjuda folksamlingar på ett maximalt antal personer som mer än 5, 50, 500, 5 000 eller 50 000. Är det många så är det i alla fall bara enstaka personer som träffar på fler än enstaka andra personer. Alla andra är mer än en meter bort, kanske mer än 100 m bort. Det är inte visat att smittrisken ökar med antalet personer på ett kulturellt evenemang.

 

Tunnelbanan i Stockholm har inte visats öka smittspridningen.

 

Umeå Universitet hade sex Covid-19-positiva personer av 9 000 provtagna. Det är 0,07 % som är smittade eller jag måste i genomsnitt träffa mer än 1 400 personer för att möta en person med smitta.

 

Senaste provtagningarna i FHM:s regi hävdar mindre än 1,2 % positiva prov. Eftersom det är ett selekterat urval provtagna (misstanke om smitta), inte slumpvis tagna prover, så är det i hela befolkningen ännu mindre, troligtvis mindre än 0,1 %, som kan vara smittade. Någon ökning i en ”andra våg” saknas alla tecken på hittills trots att skolorna varit öppna mer än en månad.

 

Det saknas vetenskapligt stöd för att begränsa folksamlingar ur smittsamhetssynpunkt.

 

99,94 % av alla i Sverige har överlevt Covid-19. Våra mest åldersrika, de över 90 år, har överlevt till 98,5 % enligt Folkhälsomyndighets senaste statistik. Vi har bara enstaka nya dödsfall per dag alltsedan mitten på juli.

 

Virus smittar inte från kontaminerade föremål. Viruspartikeln har torkat ut efter bara några sekunder. Men SARS-CoV-2-virus RNA kan man återfinna länge efteråt men inte smittsamma viruspartiklar.

Ingen har vågat testa om förordningen mot folksamlingar är laglig. Om du möts av ett förbud mot folksamlingar går det att överklaga till domstol. Men begär ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning och överklagan till förvaltningsdomstolar är kostnadsfritt.

Hänvisa till vår grundlag Regeringsformens 2 kapitel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9 §§, där står våra rättigheter uppräknade. Våra myndigheter får inte våldföra sig på våra grundlagar. Alla restriktioner som regeringen och myndigheter försöker pådyvla oss är olagliga eftersom de strider mot grundlagen.

Varför ska då alla kulturevenemang, inklusive idrottsevenemang, vara folksamlingsfria?

Jag kräver att alla kulturarrangemang omedelbart öppnas fritt!

Alla idrottsarrangemang, konserter, teatrar, restauranger, biografer, möten, ALLA kulturevenemang kan öppnas omedelbart! Och utan restriktioner! Om vi lyssnar på vetenskapen och låter bli att drabbas av ångest och hysteri.

Vi är skrämda till "social distansering". Men låt alla, även de som är rädda, slippa myndigheternas olagliga begränsningar av vår lagstadgade frihet. Om du fortfarande är rädd räcker det med normal distansering med en meter från en smittads ansikte. Du måste träffa på fler än 1 400 personer ansikte mot ansikte för att träffa en smittad.

Det skulle räcka med att ha minst 125 nmol/L av vitamin D3 i blodet för att skydda sig till mer än 99 %. En nyföding ska enligt Livsmedelsverket äta 10 mikrogram (400 IE) vitamin D3 per dag (3,5 mikrogram per kg kroppsvikt och dag). En person som väger 25 gånger mer ska då ha 250 mikrogram (10 000 IE) vitamin D3 per dag. Då får alla en normal fysiologisk nivå på minst 125 nmol/L och håller sig friska.

Det är du och jag som måste hjälpas åt att undervisa våra inskränkande myndigheter.

Edmund Burke skrev en gång: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” ”Det enda som behövs för ondskans seger är de godas tystnad”

Nazisterna använde den artiga frasenFür Ihre Sicherheit” (för er säkerhet) för att begå allehanda illdåd mot befolkningen.

För det allmännas bästa” är den nya frasen som ska tvinga dig till underkastelse eller död (ditt val)

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende senior vetenskapare i nutrition

Har arbetat på lab med mässlingsvirus och HIV under flera år.