Allmänt, Augias stall, Hälsa, Kost, LCHF, Sjukvård, Vitamin D3 Läkartidningen, Läkemedelsverket, Sjukvård

Överdödlighet i Covid-19 och kunskap

Överdödlighet 2020-01-01 – 06-13

 

Det är intressant att se på dödligheten, inte bara dödligheten i Covid-19 utan även den totala dödligheten.

 

Källa

SCB veckorapport 2020-06-18

FoHM rapport 2020-07-13

 

Statistiska Centralbyrån (SCB) skickar ut veckorapporter om dödligheten för varje dag. SCB presenterar sedan utdrag och jämför medelvärdet döda per dag för åren 2015-2019 med dödstalen för 2020 och anger sedan den dagliga överdödligheten.

 

I början av året var det en klar underdödlighet under 2020 jämfört med femårsperioden tidigare. Överdödligheten visade sig inte förrän den 20 mars 2020, dessförinnan hade man enstaka spridda dagar med en överdödlighet på upp till 14 döda fler än motsvarande medelvärde samma dag under de fem tidigare åren. Det är ingen stor överdödlighet när man vet att det dör omkring 260 ±32 personer varje enskild dag i Sverige

 

Sedan ångar överdödligheten på och bara 19 dagar senare har överdödligheten ökat till max 145 döda per dag och veckan hade 773 personer (genomsnitt 110 per dag) fler döda än tidigare år.

 

Härefter har både överdödligheten och antalet döda i Cocid-19 bara minskat för att i mitten av juli vara nere på inga fall av Covid-19-orsakad död de senaste tre dagarna.

 

Så pandemin är över i Sverige. Det kommer enstaka fall till IVA och det är verkligen enstaka som dör i Covid-19.

 

Men vad är egentligen överdödlighet? Vad händer med alla andra som dör och vad dör de av?

 

SCB har redovisat samtliga dödsfall varje dag under åren 2015-2019. Eftersom det är en viss variation mellan åren är det bra att veta med 95 % sannolikhet att dagens dödsfall inte överskrider det medeltal som lätt kan räknas fram för varje vecka. Genom att beräkna 2*standardavvikelsen (SD) för summan av värdena i en vecka så bör denna dubbla SD + medelvärdet utgöra den maximala normala dödligheten under en vecka. Det blir inte stor skillnad men SD bör alltid anges. I detta fall blir det mellan 27 och 60 fall utöver den veckosumma om cirka 1 800 döda som anges.

 

Vi vet nu hur många som dör varje vecka. För att se om det bara är Covid-19 som ger en överdödlighet eller om det även finns andra orsaker till en överdödlighet så drar man bort känd Covid-19 som orsak till dödlighet.

 

Normalt sett under vecka 13-16 dör ungefär 1 800 (1 750-1 824) personer per vecka

 

Av diagrammet framgår att det finns en lätt underdödlighet de första 11 veckorna under 2020 jämfört med medelvärdet för de fem föregående åren. Härefter kommer dödligheten i Covid-19 från vecka 13 till vecka 25.

 

Bortser man från dödsfall orsakade av Covid-19 finner man ändå en ökning av dödligheten från vecka 11 som från vecka 12 övergår i en överdödlighet upp till 8 %. Efter vecka 16 sjunker dödligheten under normaldödligheten men bara till -4 %, det kvarstår en något ökad dödlighet i alla andra orsaker än Covid19 jämfört med de första 11 veckorna av 2020.

 

Då SCB inte särredovisar några diagnoser kan man bara spekulera vad som är orsaken till den ökade dödligheten från vecka 12. Det har kommit rapporter om att färre patienter söker för hjärt-kärlsjukdomar, att cancervården inte hinner med, att antalet transplantationer är lägre än normalt. Det finns ännu fler anledningar till mortalitetsökningen men de beror med stor sannolikhet på de undanträngningseffekter som Covid-19 har orsakat.

 

I Sverige har omkring 5 500 personer dött i vad som kallas Covid-19. Redan i april stod det i Läkartidningen att man skulle kunna ge infusion av askorbat, C-vitamin, i enlighet med de erfarenheter som finns i USA sedan 10-talet år. Där har mortaliteten i sepsis minskat från 40 % till 8 % genom bland annat infusion av askorbat i gramdoser. Askorbat är sedan mer än 70 år ett känt antimikrobiellt medel, användes av vissa läkare på 1950-talet att förhindra bland annat polio från att ge kvarstående men. Askorbat i gramdoser intravenöst förhindrar effektivt den cytokinstorm som bland många andra mikrober även orsakas av Covid-19. Redan 2003 rekommenderade Hämilä att askorbat skulle användas mot dåvarande SARS-virus.

 

Den 20 april 2020 publicerade Läkartidningen en debattartikel författad av docent Uffe Ravnskov 1 där han pläderar för att använda askorbat i gramdoser vid Covid-19 på samma sätt som man behandlar sepsis i USA. Från och med den 21 april har det i Sverige dött mer än 3 000 personer i Covid-19. Med askorbatterapi skulle man därefter ha kunnat förhindra en prematur död hos omkring 2 500 personer medan endast omkring 600 skulle ha dött.

 

I början av maj publicerade Mats Humble och medarbetare ett debattinlägg i Läkartidningen 2 där man påvisade att de sköra och åldersrika som dog i störst utsträckning har brist på bra kost och vitamin D3. Det är känt sedan länge att vitamin D3 har en viktig uppgift för att stärka immunförsvaret, bland mycket annat.

 

Det kom flera artiklar som har påvisat att den som har minst 100 nmol/L vitamin D3 i blodet inte blir sjuk i Covid-19 medan de som hade en nivå under 50 nmol/L löper en mycket stor risk att dö i Covid-19. Våra åldersrika får inte gå ut och lapa solsken och vitamin D3, kan inte få D3 via den usla kost de serveras på åldersrikeboendet.

 

Hade man använt sig av denna kombinationsterapi av askorbat och vitamin D3 hade troligtvis ännu färre än 600 dött i Covid-19 i Sverige.

 

Men som vanligt så sätter sig det svenska Läkemedelsverket på tvären då Läkemedelsverket synes sakna kunskap om dessa enkla och billiga vitamintillskott. Läkemedelsverket kräver onödig forskning innan man skulle kunna använda sedan länge väl beprövad erfarenhet med vetenskaplig bakgrund. Men askorbat och vitamin D3 går inte att patentera och därmed inte att tjäna pengar på så då motarbetas allt utom läkemedel som Läkemedelsverket inte ens har godkänt själva, exempelvis statiner.

 

Tänk om våra myndigheter skulle skaffa sig egen kunskap i stället för att vara papegojor till de stora bolagen och deras agenda.

 

Referenser:

2Humble, Pelling, Susanne Bejerot. Läkartidningen https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

Glöm inte att läsa kommentarerna i LT!

Överdödlighet 2020

Överdödlighetsdiagram
X-axeln visar dag nummerf rån 2020-01-01
Y-axeln visar antalet döda per vecka
Blå fyrkant = Medelvärde döda per vecka 2015-19
Brandgul romb = Antal döda per vecka 2020
Gul nedåtpil = Överdödlighet per vecka 2020
Grön uppåtpil = Överdödlighet 2020 - döda iCovid-19
Lila högerpil = Antal döa i Covid-19
 
 
 
 
#1 - - ingemar ljungqvist:

Hej Björn, Hälsa gärna på iIsunda , Anna är där. Jag har följt samma so:m du och läs de första 20 raderna i denna
https://almanova.eu/iatrogen-sjukdom-hela-artikeln/ Där har du hela förklaringen
Dessutom kom två nyheterna inom msm separat. Antalet autistiska diagnoser i USA har sjunkit drastiskt i USA 2) Mycket av planerade barn vaccinationer har stöllts in pga Corona Men mSM ser inte sambandet,
Maila mig så får du min senaste publikation:
https://almanova.eu/vitbok-om-corona-i-sverige/

Svar: Hej Ingemar!Har flyttat från Vika till Östervåla så det är litet svårt att hälsa på Anna
Tar gärna emot din senaste publikation
Vänligen
Björn
Björn Hammarskjöld