Allmänt, Augias stall, Hälsa Läkartidningen, Läkemedelsverket, Sjukvård, WHO, lag

Den nya Covid-19-lagen är både grundlagsstridig och obehövlig.

Den nya Covid-19-lagen är både grundlagsstridig och obehövlig. Pandemin är ingen pandemi när man följer WHO:s egna definition 1. Våra politiker har tappat allt vett och all sans.

En riksdagsledamot som följer grundlag och avvisar regeringens grundlagsstridiga förslag är en hjälte att hylla. En riksdagsledamot som röstar för regeringens grundlagsbrottsförslag till lag är som en fårskalle som följer sin flock, är inte värdig vårt förtroende längre och ska avgå omedelbart.

 

Går man in på Johns Hopkins Dashboard 2 finner man följande siffror 2020-12-28

Plats Population # smittade # avlidna % smittade % avlidna % avlidna av smittade
Diamond Princess 3 700 712 13 19,2 0,35 1,83
USS Theodore Roosevelt 5 000 1 156 1 23,1 0,02 0,09
Sverige 10 300 000 400 000 8 200 3,9 0,08 2,05
USA 332 000 000 19 300 000 335 000 5,8 0,10 1,74
Jorden 7 700 000 000 81 000 000 1 800 000 1,1 0,02 2,22

 

Kryssningsfartyget Diamond Princess och hangarfartyget USS Theodore Roosevelt var helt nedstängda och isolerade. Omkring 20 % smittades och mindre än 0,35 % avled trots att en stor del av passagerarna på Diamond Princess tillhörde riskgruppen över 70 år. Detta visar att Lockdown inte fungerar, den bara saboterar de enskilda invånarnas och nationens ekonomi. Se även Ivor Cummins utmärkta vetenskap om att Lockdown inte fungerar på annat sätt än att den skadar hela befolkningen och ekonomin

 

I Sverige har det dött 0,08 % av befolkningen enligt Folkhälsomyndighetens siffror. Det innebär att mer än 99,91 % av invånarna i Sverige har överlevt Covid-19.

 

I USA är det 0,10 % av befolkningen och i hela världen är det 0,02 % av befolkningen som har avlidit i Covid-19.

 

Vad kan WHO mena med ”drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.”?

 

En stor andel av befolkningen utgör enligt min och andras åsikter att minst 30 % av befolkningen drabbas. 10 % är inte en ”stor andel” medan mer än 50 % är mer än ”en stor andel” av befolkningen. 30 % måste då betraktas som lagom.

Inte ens USS Theodore Roosevelt har uppnått 30 % av besättningen som har drabbats. I Sverige är det 3,8% som har drabbats och både antalet smittade och antalet avlidna är nu på väg nedåt igen.

 

Pandemin har alltså per WHO:s egen definition aldrig varit en pandemi.

 

Antal smittade kommer att gå ned kraftigt den dagen som Folkhälsomyndigheten inför WHO:s nya regler av 2020-12-07 för definition av fall med Covid-19.

WHO hävdar att det inte räcker med rtRT-PCR-test för att ställa diagnos. Det krävs en anamnes och status samt smittspårning förutom rtRT-PCR-test med ett Ct-värde på max 20 cykler mot dagens mer än 30-42 cykler. Mer än 20 cykler ger enligt WHO för många falskt positiva rtRT-PCR-test för SARS-CoV-2.

 

Genom att följa folkhälsomyndighetens grundläggande råd om att hålla avstånd om minst en meter när man är ansikte mot ansikte, tvätta händerna innan man suger på tummen, petar sig i näsan eller torkar sig i ögat. Alla andra försiktighetsåtgärder är något som skrämda människor lägger till ”för säkerhets skull”. Men för alla av dessa överåtgärder saknas det vetenskapliga belägg att det skulle ge någon minskad smittspridning.

 

Enligt chefläkaren Inge Bruce i Radio Uppland 2020-12-14 har smittspårarna funnit att allmän plats och allmänna kommunikationer inte ger annat än mycket låg smittspridning. De platser där men ser största smittspridningen är hemmet och arbetsplatsen.

 

Det innebär att Sverige kan börja följa våra grundlagar och öppna upp helt alla kulturella evenemang inklusive alla former av idrott med alla åskådare.

 

Då hade statsministern och justitieministern kunnat gå på mellandagsrea utan att själva behöva avgå som de nu naturligtvis bör göra då de bryter mot sina egna förordningar.

 

Men de slipper avgå tack vare att det inte har funnits en ny pandemilag eftersom de nu kan hävda att förordningen strider mot vår grundlag enligt 12 kapitlet 10 § och får därför inte tillämpas.

 

Då måste de nu i stället dra tillbaka den nya pandemilagen eftersom den strider mot vår regeringsforms lagstadgade fri- och rättigheter. Om lagen läggs fram till riksdagen så är den lagen förbjuden att antas enligt Regeringsformens 2 kapitel 19 §.

 

Om riksdagen i alla fall lagvidrigt skulle anta den nya pandemilagen så får den inte tillämpas i domstolar enligt 11 kapitlet 14 § eller av myndigheter (inklusive regering och riksdag) enligt 12 kapitlet 10 §.

 

Den riksdagsledamot som skulle vara så grundlagsbrytande att den röstar för den nya pandemilagen måste den riksdagsledamoten avgå omedelbart då den ledamoten brutit mot grundlag (RF 2:19).

 

Att regeringen avgår omedelbart om den verkligen lägger fram ett grundlagsbrytande lagförslag är självklart i en demokrati.

 

Östervåla 2020-12-30

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Virolog och molekylärbiolog

 

Referenser

1WHO:s definition av pandemi: En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.

2 https://coronavirus.jhu.edu/map.html

3. Ivor Cummins https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/30/lockdowns-do-not-work.aspx

#1 - - Susann:

Hej Björn!
Först o främst ett jätte stort Tack för alla dina insatser för att upplyser folk om det här gigantiska bedrägeriet.
Det pågår ett krig mot oss fria medborgare runt om i världen med målet att ta ifrån oss allt.
The Great Reset är sant.
Jag såg att du finns nu med bloggen även på Facebook samt på Twitter.
Då dessa två plattformer massivt censurerar free speech och de ägs och används av de som står bakom detta gigantiska brott mot mänskligheten vill jag tipsa dig om alternativa soc medier såsom Telegram och Gab. Just nu pågår en jätte stor flytt från de oligark-plattformerna till alternativa varianter, då folk har insett vad de gör med oönskade åsikter. De tystas med en enda knapptryck. Det kan vi inte acceptera.

Allt gott!
MVH Susann


Svar: Tack!Jag flyttar så småningom över till andra
Björn Hammarskjöld

#2 - - Berit:

Hej Björn! Dina inlägg är intressanta. MEN tror du inte att det som ligger i "oligarkernas" intresse att hålla nere inläggning på sjukhus o sjukvård. Den är inte dimensionerad efter att alla med symptom ska läggas in o vårdas. Tveksamheter o olika bud är ju heller inte bra o leder till polarisering.

Svar: Hej Berit!Tack för din kommentar men tråkigt att du vill vara anonym
Jag tror inte att det ligger i "oligarkernas" intresse att hålla ned siffrorna på inlagda på sjukhus. Det ger högre inkomster till av oligarkerna driven sjukvård. Och vi flata svenskar bara håller med trots att majoriteten av vår sjukvård drivs av regionerna som borde älska lägre kostnader inom den svenska sjukvården.
Om vi slipper masker utomhus och finns som publik på ett evenemang så blir ingen smittad. Det är i hemmet som de allra flesta blir smittade, färre på arbetsplatsen och nästan ingen på allmän plats, allmänna kommunikationer och så vidare
Det är bara en smittad per 300 individer, det är bara 1 IVA på 800 smittade under 50 år det är mindre än 1 död per 10 000 smittade under 50 år.
Att de äldre dör i högre utsträckning på att de har ämnesomsättningssjukdomar, saknar vitamin D3 och C i större utsträckning och äter betydligt mer läkemedel än yngre
En som är vaccinerad har lika stor risk att hamna på IVA som en ovaccinerad enligt FHMs egen redogörelse 2021-05-03
Björn Hammarskjöld