Allmänt, Augias stall, Hälsa, Kost, Sjukvård, sockersjuka Kostråd, Vilseledande reklam

1177 rekommenderar Ät mera socker

Till 1177.se 2020-08-22

Hej!

Jag läste https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/diabetes/diabetes-typ-2/mat-vid-diabetes-typ-2/

Jag föreslår att ni uppdaterar denna sida så att den stämmer med den senaste vetenskapen som också är samma kunskap som för 100 år sedan.

Att rekommendera personer som inte tål kolhydrater att äta mer kolhydrater, vi kan ge dig insulin är detsamma som att råda en jordnötsallergiker att äta mer jordnötter, vi kan ge dig adrenalin och kortison.

Det är nu helt uppenbart att era nuvarande kostråd till patienter med diabetes är helt felaktiga.

Vad händer om en person äter kolhydrater?

Rätt svar är P-glukos stiger, klart mätbart med en CGM

Vad händer om en person äter animaliskt fett?

Rätt svar är P-glukos stiger inte, klart mätbart med en CGM

Varför ska en person med diabetes som inte tål att äta kolhydrater äta kolhydrater?

Rätt svar är att en person med diabetes ska låta bli att äta kolhydrater

När kommer ni med en vetenskapligt korrekt rådgivning om kost till patienter med diabetes? Den nuvarande rådgivningen med upp till 480 g socker dagligen till en person med sockersjuka måste betraktas som klart patientskadlig och strider mot PSL 6 kapitlet 1 §.

Kontakta mig snarast, jag ställer gärna upp som konsult åt 1177. Men nuvarande kostråd är fel och nu när ni vet om det kan 1177 inte fortsätta rekommendera patienter med sockersjuka att äta mer socker.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licntiat i biokemi
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition