Återupprätta kvinnosjukvården i Dalarna!

Insändare publicerad i Dalademokraten 2018-09-03

När landstinget finner att det saknas urologer i Dalarna skaffar man på några månader fram ett privat företag som etablerar sig i landstingets lokaler i Borlänge och Mora.

När landstinget stänger ned Mora BB 2009 slaktade man också kvinnokliniken i Mora.

Slutsatsen blir att män är mer värda än kvinnor och barn.

Ett litet BB har minst lika stor säkerhet som ett stort BB (mindre än 500 jämfört med mer än 1 500 förlossningar per år).

Resor mer än 2 timmar ger 10 gånger högre risk att föda utanför BB jämfört med upp till 1 timmes resa.

Ur jämställdhets- och säkerhetsperspektiv måste man snabbt återupprätta kvinnokliniken i Mora med Mora BB.

Det finns redan tillräckligt med anestesipersonal och barnläkare på Mora lasarett, gynekologer borde det gå att få fatt på och det finns barnmorskor som vill jobba i Mora.

Vi öppnar Mora BB!

Lisbeth Mörk-Amnelius            Ingvar ”Nille” Niilimaa                          Björn Hammarskjöld
Oppositionsråd                        Landstingsfullmäktigeledamot             Landstingsfullmäktigeledamot

Dalarnas sjukvårdsparti