Öppna Mora BB!

Mora lasarett behöver ett BB för att kallas akutsjukhus.

Den av majoriteten beställda rapporten om hur man lägger ned Mora BB för gott har kommit.

Vi har läst rapporten och finner att det går bra att öppna Mora BB igen.

Rapporten visar att det är möjligt att öppna och driva ett BB i Mora på samma sätt som det bedrivs i exempelvis Karlskoga (500 förlossningar per år) och Elverum (dit landstinget hänvisar en del blivande mammor).

Men det krävs en bra ledning av Mora BB i samarbete med kvinno-, anestesi- och barnklinikerna i Mora på samma utmärkta sätt som det fungerade fram till 2009. Med rätt ledning kan Mora BB åter bli Sveriges bästa BB.

Rapporten hänvisar till de krav som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer för att ha ett öppet BB. Dessa krav uppfylldes fram till dess man vid Falu BB hade för få barnmorskor under sommaren 2009.

Man beslöt då i Falun att tillfälligt stänga Mora BB under sommaren fram till slutet av augusti och de mot mammor och landstingsledningen lojala barnmorskorna i Mora pendlade till Falun hela sommaren.

I augusti finner man i Falun att det finns för få förlossningsläkare i Mora för att kunna öppna Mora BB igen.

I stället för att sätta in förlossningsläkare från Falun för att hjälpa Mora BB på samma sätt som Mora BB hjälpte Falu BB med barnmorskor under sommaren 2009 beslöt ledningen att stänga Mora BB till dess man hade lyckats bemanna Mora BB med tillräckligt med personal.

Sedan dess har landstingsledningen gjort ett par tafatta försök att öppna Mora BB igen.

Landstingsledningen måste inse att patientsäkerheten för mor och barn börjar då den blivande mamman lämnar hemmets dörr, inte då hon kommer innanför landstingets dörrar som idag. Ambulanshelikoptern är tyvärr för liten för att transportera en blivande mor och kuvös. Det brukar sällan användas vanlig vägambulans för transport av födande mödrar. Detta trots att landstinget enligt lag är skyldigt att hålla en tillräckligt stor organisaton för patienttransport (även kallad amulanstjänst). Föräldrarna tvingas under stress köra själva de långa milen i egen bil.

Rapporten hävdar felaktigt att det behövs 20 barnmorskor för att alltid ha två barnmorskor i tjänst dygnet runt, året runt. Det behövs minst 13 stycken, gärna ett par till. Då kan man klara förlossningarna hela året, inklusive semestrar och utbildning.

Narkosläkare finns det gott om tack vare den ordinarie verksamheten inklusive de åtta ambulanshelikopterläkarna.

Gynekologer krävs minst sex, gärna fler, för att bedriva en bra kvinnosjukvård i Mora dygnet runt. De som eventuellt fattas i början kan hyras in eller lånas ut från Falun till dess man har bemannat fullt.

Barnläkare finns redan i tillräckligt antal.

Självfallet får eventuella kompetensbrister hos de olika läkarkategorierna fyllas och därmed uppfyller hela organisationen runt Mora BB de krav som IVO har ställt.

Enligt landstingsledningen finns redan alla pengar i budgeten för Mora BB.

Ge Dalarnas sjukvårdsparti din röst i landstingsvalet så att Mora lasarett får tillbaka sitt BB och kan kallas komplett akutsjukhus!

 

Lisbet Mörk Amnelius           Ingvar Nille Niilimaa                       Björn Hammarskjöld

Oppositionsråd                      Landstingsfullmäktigeledamot          Landstingsfullmäktigeledamot

Dalarnas sjukvårdsparti

 

#1 - - Marcko :

Mycket bra skrivet och håller med om allt!