Något som Trump gör bra

Jag har läst en artikel i Nature
http://www.nature.com/news/trump-and-republicans-take-aim-at-environmental-agency-1.21618?WT.ec_id=NEWSDAILY-20170310

Representanthusets Science, Space and Technology Committee föreslår lagar som
1. förhindrar forskare med anslag från EPA från att ingå i expertkommittéer hos EPA och
2. kräver att alla vetenskapliga data som utgör grund för nya regleringar ska vara offentliga.

Det första lagförslaget innebär att forskare som saknar jäv kan jobba som experter inom EPA. Däremot får då de som har anslag från EPA inte ingå i kommittéerna liksom att kommittémedlemmar inte får söka forskningsanslag från EPA.

Man kommer därmed ifrån den inavel som frodas mellan forskare och myndigheter såväl i USA som i Europa inklusive Sverige. Se bara på att Läkemedelsverkets experter bryter mot lag genom att bedrägligt inte uppge samtliga jäv. Se på Livsmedelsverkets experter där 7 av 12 lämnade bedrägliga uppgifter om jäv och ytterligare fem visserligen uppgav samtliga (av mig) kända jäv men har kopplingar till livsmedelsindustrin.
 
Ingen av dessa experter skulle få vara experter åt EPA.

Det andra lagförslaget innebär att alla forskningsdata som ska ligga till grund för nya regleringar måste vara offentliggjorda.

Båda lagförslagen innebär att forskningen stöttas liksom öppenheten inom EPA.
Vetenskapskommitténs ordförande republikanen Lamar Smith of Texas hävdar att en öppen och ärlig vetenskaplig process skulle ha inletts för länge sedan.

Environmentalister hävdar att detta kommer att ge industrin mer inflytande och att EPA skulle offentliggöra hälsodata som man inte har rätt att offentliggöra. Man anser att vetenskapen ska vara offentlig men inte underliggande data.

Min kommentar blir att grunddata ska offentliggöras så att vetenskapen går att kontrollera. Se bara på de data om statiner och biverkningar som hålls dolda då de anses tillhöra läkemedelsbolagen. Samma med klimatforskningen, grunddata saknas så att forskningen inte går att kontrollera.

Så dessa lagförslag från Trumps USA är helt klart bra.