Allmänt, Augias stall, GMO, Hälsa GMO, Vaccin, WHO, Zika virus

WHO, Zikavirus och vaccin

Det är väldigt lägligt att WHO varnar oss för att Zikavirus orsakar hjärnförminskning, mikrocefali, i Brasilien. Precis inför OS i Brasilien.

 

Vi vet att Zikavirus är ett virus som inte ger så mycket symtom och att man brukar tillfriskna inom en vecka. Zikavirus ger normalt inga allvarliga symtom. Viruset smittar via myggstick, inte från människa till människa, virus är vektorburet.

 

Vi vet också att Brasilien är världens näst största odlare av genmodifierade, GMO, grödor. Det går inte att undvika att GMO-grödor kräver ogräsbekämpningsmedel som glyfosat (RoundUp®) i stora mängder.

 

Det är vetenskapligt känt att glyfosat orsakar mikrocefali och andra missbildningssjukdomar [1].

 

När man sammanställer data ovan finner man att det nya under utveckling varande anti Zika-vaccinet måsta var värt miljarder nu inför OS.

 

Vaccinet kan vara bra för kvinnor som är eller vill bli gravida och vill åka till OS i Brasilien och områden med Zika-virus och blir bitna av en Zikabärande mygga.

 

Naturligtvis är vaccinet baserat på den välprövade universalvaccinbasen med skvalen och mertiolat (kvicksilver) som användes vid H1N1- (även kallat svininfluensa-) vaccinet.

 

Det spelar ingen roll att viruset är vektorburet utan smittväg mellan människor, man måste uppnå flockimmunitet för att skydda de utsatta kvinnorna.

 

Efter att ha läst Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet av professor Peter Gøtsche är ovanstående scenario mer än troligt.

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi
Virolog#1 - - Mika:

Tack för denna utmärkta analys!

#2 - - Göran:

Jag drog ett referat från denna artikel på Lars Berns blogg. Han kommenderade det med följande:

"Mycket märklig förklaring från WHO, zirkaviruset har inte orsakat hjärnförminskning tidigare. Däremot har man haft en vaccinationskampanj i området nyligen, kan det vara så att man försöker dölja ett betydligt allvarligare samband?"

Svar: Det finns också artiklar där man har släppt ut genmodifierade hanmyggor i samma område. Genmodifierade hanmyggor kan sprida mer gener än man tror och infekteras ett foster tidigt i graviditeten så kan även detta vara orsak till mikrocefali förutom det tidigare kända glyfosatet.
DtaP är troligtvis samma vaccin som säljs i hela världen så det tror jag inte på.
Björn Hammarskjöld