Vitamin D3 startdos

Det kommer in fler och fler rapporter att de allra flesta av oss nordbor har brist på vitamin D3. Det kan ge en mängd sjukdomar som benskörhet, hypotyreos, depression, ökad infektionsbenägenhet och mycket annat. Det finns åtminstone ett par tusen reaktioner i kroppen som är beroende av vitamin D3.

 

Det har tidigare visats att den fysiologiska nivån av vitamin D3 är minst 125 nmol/L. Under den nivån har mammors bröstmjölk för låg koncentration av vitamin D3 för att det ammade barnet ska få något vitamin D3 via bröstmjölken.  Detta vet Livsmedelsverket sedan urminnes tider då de rekommenderar 400 IE vitamin D3 per dag till nyfödingar. Utan detta tillskott skulle alltför många barn få Engelska sjukan eller rakit. Hos vuxna kallas samma sjukdom för benskörhet eller osteoporos. Allt beroende på brist på vitamin D3

 

Våra gamla klinkemlab har som ”optimal” nivå 75-250 nmol/L baserat på mätningar av ”normalbefolkning”, inte på fysiologiska kunskaper.

 

Nu finns det sedan 2010 vetenskapligt bevisad möjlighet att snabbt få upp koncentrationen av vitamin D3 inom tre dagar [1].

 

Här visade man att friska unga hade en nivå av vitamin D3 på 40 nmol/L, det är en tredjedel av den lägsta fysiologiska nivån av vitamin D3.

 

När de fick 15 mg vitamin D3 som engångsdos så steg nivån av vitamin D3 till knappt 200 nmol/L då man tog nytt prov efter tre dagar.

 

En månad senare hade nivån sjunkit till 160 nmol/L och efter två månader hade nivån sjunkit till 107 nmol/L, under den fysiologiska nivån om 125 nmol/L.

 

Nivåerna av kalcium, fosfat och magnesium hölls normala oavsett nivå av vitamin D3.

 

Nivån av paratyroideahormon (PTH), som reglerar bentätheten i skelettet, sjönk från 6 pmol/L till omkring 4,4 pmol/L och den nivån höll i sig i minst tre månader. Det finns en koppling mellan nivån av D3 och PTH. Har man brist på D3 stiger PTH och då man långsamt ökar D3-nivån upp till 125 nmol/l sjunker PTH till omkring 4 pmol/L. Vid högre D3 så sjunker inte PTH mer. Så man kan använda nivån av PTH som en surrogattest på nivån av D3. Här har vi den andra fysiologika undre nivån om 125 nmol/L som stämmer överens med den första. Sen finns det ett tredje sät att verifiera den fysiologiska undre nivån. Boskapsskötare i Afrika är ute i solen hela åre och de har 125-250 nmol/L Därmed är det fastlagt att den fysiologiska undre nivån av vitamin D3 är 125 nmol/L Allt under 125 nmol/L måste betraktas som brist på vitamin D3.

 

Med andra ord det finns nu en bra och utvärderad metod att snabbt höja nivån av vitamin D3: Ät 600 000 IE (15 000 µg) som engångsdos och inom tre dagar har man uppnått mer än fysiologisk dos av vitamin D3. Underhåll sedan den nivån med att äta 50 000 IE (1 250 µg) vitamin D3 per vecka.

 

Men hur får man fatt på vitamin D3 i denna mängd?

 

Enklast från USA, sök på nätet eller använd denna länk: (uppdaterad 2017-09-03)

https://se.iherb.com/pr/Bio-Tech-Pharmacal-Inc-D3-50-Cholecalciferol-100-Capsules/55186

 Ange gärna denna länk för att du ska få 10 % rabatt som ny kund och sedan 5 % som återkommande kund hos IHERB  https://www.iherb.com?rcode=SJD133

 

Kostar drygt 30 USD för 100 kapslar om 50 000 IE (vitamin D3 inklusive frakt   Det blir omkring 3-6 SEK per vecka per person. En burk räcker minst ett halvår  år för en person.

Så då blir det att ta 12 kapslar om 50 000 IE som startdos och sedan behöver man äta 1-2 kapslar om 50 000 IE per vecka för att underhålla nivån av D3 på över 125 nmol/L

 

Men är inte detta på tok för mycket? Myndigheterna varnar för överdosering.

OK, låt oss då räkna litet, det som Livsmedelsverket synes sakna kunskap i.

En nyfödig ska enligt Livsmedelsverket ha 400 IE. Det är inte för mycket, EFSA accepterar upp till 1 000 IE utan protester.

I Finland rekommenderade man 5 000 IE till nyfödda under 1950-talet fram till 1964. [2]

Som gammal barndoktor kan jag inte tänka mig att ge en vuxendos av ett läkemedel till en nyföding, barnet riskerar att dö på grund av överdos..Inte heller kan jag tänka mig att ge en nyfödings dos av läkemedel till en vuxen, den ynka dosen blr verkningslös.

Alltså kan vi räkna på sedvanligt sätt vilken dos av vitamin D3 son vuxen ska ha. Man brukar räkna per kg kroppsvikt. En nyfödig väger omkring 3 kg och en vuxen omkring 75 kg

400 IE/3 kg*75 kg= 10 000 IE

Finska rekommendationen fram till 1964:

5 000 IE/3 kg*75 kg =125 000 IE

Slutsats: Se till att du tar ett tillskott på minst 125 mikrogram eller 5 000 IE per dag för att ha minst 125 nmol/L och hålla dig frisk.

 

Sedan gäller ”Lustoptimering”. Gör allt du tycker är roligt utan att skada andra inklusive dig själv. Pippi Långstrump är expert, det skulle aldrig falla henne in att knäskura köksgolvet när det finns roligare sätt.

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet  (1971)

Sidan uppdaterad 2021-09-08

[1] Cipriani et al Effect of a Single Oral Dose of 600,000 IU of Cholecalciferol on Serum Calciotropic Hormones in Young Subjects with Vitamin D Deficiency: A Prospective Intervention Study.J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jul 21 http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/jc.2010-0502

[2] Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001;358:1500 –3.

#1 - - Lekman:

Vad säger du om 32*nmol/L för en fullvuxen man?

Svar: Det är på tok för lågt för en människa oavsett storlek.Om jag vore du skulle jag åka söderut och solbada för att få upp koncentrationen till över 125 nmol/L.
Alternativt är att äta en startdos av vitamin D3, det är något billigare och nästan lika snabbt sätt att få upp koncentrationen till minst 125 nmol/L
Björn Hammarskjöld

#2 - - Lekman:

Vad tror du kan hända om man går omkring med så lågt värde? Hur tar kroppen stryk? (Det gäller inte mig själv).

Svar: Man mår inte bra, ökar risken för benskörhet, infektioner cancer, diabetes och en massa annatJag skulle höja nivån på vitamin D3 så snart som möjligt
Björn Hammarskjöld

#3 - - Lekman:

Om möjligt lite förenklat:
Om optimal nivå enligt klinkemlab är 75-250 nmol/L baserat på normalbefolkning, vilka fysiologiska kunskaper behövs (för en lekman)? Vikt? Längd? Ålder? Eller?

Svar: Kem labs "optimala" nivå är för låg. En ammande kvinna behöver minst 125 nmol/L för att barnet ska få vitamin D3 via bröstmjölken. Så 125 nmol/L är minsta fysiologiska nivån, inte 75. Det finns många studier som visar att om man äter X µg vitamin D3 så får man X nmol/l och att det är ett ungefärligt linjärt dos-responsförhållande.
Så en normal person behöver ungefär 125 µg (5 000 IE) per dag för att uppnå ungefär 125 nmol/L i blodet. Detta gäller en normal 70 kg person. Längd och ålder är inget man behöver bry sig om, det räcker med vikten.
Björn Hammarskjöld

#4 - - Lekman:

Från vilken ålder/månad börjar man med D-droppar till spädbarn? Hur många droppar rekommenderas? Hur länge rekommenderas D-droppar till små barn? Mitt eget minne till egna barn var upp till 2-års ålder, men jag kanske minns fel? (barn födda på 80-talet).

Svar: Man ger från första veckan 10 µg/dag till alla barn till minst 2 års ålder.10 µg till en 2,8 kg nyföding motsvarar (10/2,8*70=) 250 µg till vuxen om 70 kg.
Så att så länge barnet väger mindre än 5,6 kg så får det tillräckligt med vitamin D3 motsvarande 125 µg till vuxen om 70 kg. Härefter blir det allt mindre vitamin D3 för att som vuxen få endast 10 µg vilket på sikt ger brist på vitamin D3 och ökad ohälsa.
Björn Hammarskjöld

#5 - - Lekman:

Ditt svar här ovan:
..."125 µg (5 000 IE) per dag för att uppnå ungefär 125 nmol/L"...

Går det att säga hur länge man behöver ta 5000 IE för att uppnå 125 nmol/L? (dvs om man tar det som tillskott)

Svar: Finns inga studier på ur lång tid det tar. Men om man ser på andra saker man äter så tar det ungefär 7 halveringstider innan man uppnår steady state. Med tanke på att halveringstiden för vitamin D3 anges till 1-2 månader så tar det ett halvår till ett år att uppnå rätt nivå.
Då är det enklare och snabbare att ta en vetenskapligt visad startdos för att snabbt uppnå en bra nivå av vitamin D3.
Björn Hammarskjöld

#6 - - Lekman:

..."Nivåerna av kalcium, fosfat och magnesium hölls normala oavsett nivå av vitamin D3"...

Betyder detta att dessa nivåer var normala redan då brist,40 nmol/L, förelåg?

Svar: Troligtvis. Men kroppen är enorm på att hålla alla nivåer i kroppen inom reglerområdet. Så det håller på att gå helt fel så snart man är utanför reglerområdet/homeostasen.
Björn Hammarskjöld

#7 - - Lekman:

..."Nivån av paratyroideahormon (PTH), som reglerar bentätheten i skelettet, sjönk från 6 pmol/L till omkring 4,4 pmol/L och den nivån höll i sig i minst tre månader."...

Fattar inte! Sorry.
Är det bra eller dåligt att PTH sjönk?Svar: Finns det för litet D-vitamin eller för litet kalcium eller båda i kroppen stiger PTH Så genom att PTH sjunker litet är det bra.
Kalcium tas upp med hjälp av vitamin D3 dels i tarmen och dels återupptag i njurarna.för att få rätt nivå an Ca i blodet och i kroppen
Björn Hammarskjöld

#8 - - Lekman:

Kan man säga att vid stor brist på D3 så borde Calcium- och PTH-prov vara självklart?

Svar: Nej, det behövs inte, tillför inte mer info. Men man tar inte D-vitamin då man har avvikande Ca och PTH vilket man borde.. Ca och PTH är mycket billigare än vit D3.
Björn Hammarskjöld

#9 - - Ulltuss :

Hur mycket av apotekens d-vitaminer (barndropparna) ska man ta? Dos/vecka?

Svar: Det behövs 2 mL av Apotekets D-vitamin (80 IE/dr) för att få i sig 5 000 IE/125 µg per dag.Startdos 600 000 IE715 000 µg då behövs bara 8 flaskor om 25 mL
Så det är bättre och billigare att köpa vitamin D3 per postorder från USA.
Björn Hammarskjöld

#10 - - Nadja :

Hur mycket och hur ofta bör jag ge mina barn? De är 9 och 6 år och väger ca 33kg & 23kg? Tack på förhand!

Svar: Ungefär 1 kapsel om 50 000 IE vitamin D3 varannan vecka skulle jag ge mina barn
Halv startdos räcker, 6 kapslar på en gång.
Björn Hammarskjöld

#11 - - suss:

Om min läkare inte vill ta prov på D-vitamin, kan det finnas risk för överdosering då? Jag menar, jag har ju inte fått konstaterat att jag faktiskt HAR brist och de doser du rekommenderar är ju rätt höga? Jag äter vitamintilskott från apoteket nu och där är D3-dosen 7.5 ug, vilket de påstår är 150 % av RDI?!

Svar: Livsmedelsverkets RDI idag är 10 µg.Så länge man äter mindre än 2 500 µg per dag saknas helt risk för överdosering. Enligt senaste forskning har 99,3 % av alla som tagit D3-nivå på KS en nivå som understiger 125 nmol/L som är den fysiologiska nedre gränsen.
Björn Hammarskjöld

#12 - - Rita Ekholm:

En fråga, om jag förstått rätt stärker D-vitaminen även skelettet, då är inte tanken långt bortta, att en av våra folksjukdomar Artos, äldres skelettnedbrytning kan bero och förvärras av låg D-vitamin i vår kropp, i så fall, kan Artos återhämta sig med höga halter D-vitamin?
Vi galloperation i Linköping åkte jag för ett år sedan på Sepsis av sjukhusslarv, en kanyl satt i över 7 dygn, borde varit dödssjuk, var på gott humör lite tröttare än vanligt, läkarna frågade om jag ljög för att komma hem, jag var inte sjuk, ätit ca 2år även D-vitamin 10000IU per dygn, är aldrig sjuk, jag är helt säker i dag, mitt kosttillskott intag räddade mig.


Svar: Hej Rita!Du har helt rätt, D3 är viktigt för skelettet och immunförsvaret och en massa andra saker.
Du är inte ensam om att överleva sepsis utan antibiotika tack vare tillräckligt med D3 som tillskott
Jag vet patient som botat sin MS med tillräckligt med D3, Dens läkare är förvånad över att sjukdomen försvunnit men vill inte veta varför.
Dosen D3 är perfekt enligt Livsmedelsverkets rekommendationer för nyfödingar per kg kroppsvikt.
Alltså ska vuxen om 75 kg ha:
400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE.
EFSA rekommenderar upp till 1 000 IE per dag till nyföding och finska barn fick 5 000 IE 1950-1964 då dosen sänktes kraftigt. Det blir 25 000 IE respektive 125 000 IE till vuxen.
Finnarna hade en mycket lågt antal barn med sockersjuka typ 1 på 1950-talet, nu är den "normaliserad" till den högre frekvensen i resten av Norden sedan 1990-talet.
Björn Hammarskjöld