Salt

Normal mängd salt som man äter ligger på 15-25 g salt per dag. I alla fall om man ska tro på klinkemlab som redovisar 150-300 mmol salt i 24 h urinprov. 150-300 mmol = 9-18 g salt (NaCl), sedan svettas man ut omkring 5 g salt per dag (+ mer om man blir svettig) och avföringen ger ytterligare saltförluster om 1-4 g per dag.
Det blir då 15-25 g salt per dag i förluster. Det ger ett lågt och bra blodtryck.

Vårt älskade Livsmedelsverk hävdar att man ska äta mindre än 6 g salt per dag för att sänka blodtrycket.

Hur går det till?

Man filtrerar ut mellan 1 000 och 2 000 g salt i glomeruli, filtrationsurtustningen i njurarna. Sedan återabsorberar man 99+ % i tubuli i njurarna med hjälp av flera olika mekanismer för att kissa ut 9-18 g salt per dag. Men då måste man äte lika mycket salt som man har i förluster.

Mindre än 5 g salt per dag gör att de blodtryckshöjande hormonerna aldosteron, angiotensin och renin behövs i mer än tre gånger den normala nivån vid tillräckligt stort saltintag. Detta ger en blodtryckshöjning som kompenseras av att blodvolymen minskar för att försöka få upp salthalten i blodet. Så det är volymsminskningen som Livsmedelsverket förlitar sig på. Men risken att dö i saltbrist med flera sjukdomar ökar.

Sedan har man visat att det är omöjligt att öka salthalten i blodet över 145 mmol/L (om man inte är kraftigt uttorkad på grund av vätskebrist) Så blodtrycket stiger inte på grund av att man äter salt, det till och med sjunker eftersom det då inte behövs så mycket blodtyckshöjande och saltsparande hormoner.

Vidare finns det visat att patienter med sockersjuka får mindre insulinresitens om de äter MERA salt.

Så njut av livet, ät tillräckligt med salt och sänk blodtrycket.

Lägger man sedan till en kost från det gamla franska köket och den svenska husmanskosten med litet kolhydrater så behöver inte kroppen samla på sig vatten på grund av att glukos binder vatten som binder salt. Salt binder inte vatten i kroppen, allt överskott av salt upp emot 100 g per dag kan man kissa ut om man dricker lagom med vatten.
#1 - - Tomas :

Lägg gärna till referenser för den fakta som artikeln bygger på. Om det inte finns vetenskaplig grund kan det bli svårt med trovärdigheten.

Svar: Det här är grundläggande kunskap som står i vilken grundläggande lärobok i fysiologi som helst.Du kan börja med Review of Physiological Chemistry av H A Harper, Lange Medical Publications, Los Altos CA, USA 1973 Där står samtliga referenser.
Kräver att du anger en giltig e-post, annars ser jag dig som okunnigt troll och raderar dig
Björn Hammarskjöld