Livsmedelsverket bryter lag

Livsmedelsverket hävdar att det är bättre för barn att äta fleromättat fett i stället för mättat fett.
 
Man har gått ut med helt nyskriven text på sin hemsida datersad 2012-10-16:
http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-smor-och-margarin-i-skolan/

Vad jag kan se så talar vetenskapen EMOT ökad mängd framför allt omega-6.

Livsmedelsverket hänvisar bland annat till Lagström et al. 2008. Här gav man råd till drygt 1 000 barn, hälften fick rådet att minska mättat fett och ersätta med fleromättat fett under 13 år.

Lagström et al skriver i konklusionen följande:
Therefore, it was somewhat surprising that the intervention had no effect on the growth patterns of the children in the present study.
Därför var det något överraskande att interventionen inte hade någon effekt på tillväxtmönstret hos barnen i denna studie

Hälften av barnen var kvar i studien efter 13 år. Så statistiken är inte direkt pålitlig på grund av det stora bortfallet.

Detta tolkar Livsmedelsverket som att man ska ge mera fleromättat fett.

Inte en siffra rätt, inte en siffra i studien redovisas på några skillnaden i övervikt mellan grupperna.

Denna enda studie visar att Livsmedelsverket har fel!

Lägg sedan till artikeln i Cancer Causes Control från 2002 med Irene Mattisson som andreförfattare där man i Malmö Kost- Cancerstudien visade att det enda fettet som var skadligt var de fleromättade omega-6-fetterna som gav en ökad risk för bröstcancer hos postmenopausala kvinnor med lågt östrogenhalt. Inga andra fetter inklusive mättade fetter kunde påvisas vara skadliga.

Transplantationskirurger har alltid rekommenderat patienter som transplanterats att äta mycket omega-6 därför att omega-6 minskar immunförsvaret och därmed minskar risken för avstötning av transplantatet. Men dessa transplantationskirurger har alltid varit medvetna om att deras patienter hade en klart ökad risk för att få cancer. Men eftersom alla inte fick cancer eller inte ens överlevde tillräckligt länge så anser man att om cancern dyker upp får vi ta hand om det då. Transplantationen är viktigare.

Nu sitter samma Irene Mattisson på Livsmedelsverket med kunskapen sedan 2002, alltså 10 år senare, om att omega-6-fetter orsakar cancer och rekommenderar i strid med sina kunskaper att barn med låga östrogenhalter ska äta cancerframkallande omega-6-fetter i förskola och skola.
 
Sedan skriver Livsmedelsverket att smör innehåller transfett utan att ange att transfetter i mejeriprodukter brukar kallas CLA (Conjugated Linoleic Acid) och CLA används som dyrt kosttillskott. CLA är naturligt transfett och har enligt litteraturen positiva egenskaper till skillnad från industriella transfetter. Konjugerade transfetter innebär att de två omättnaderna sitter intill varandra medan de industriella transfetterna har sina omättnader litet var som helst och innehåller dessutom giftiga föroreningar efter härdningen, en process som CLA inte har genomgått.
Så även här har Livsmedelsverket missuppfattat vetenskapen.

Jag tycker att Livsmedelsverket handlar oetiskt och bryter mot Regeringsformens 1 kapitel 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Här visar Livsmedelsverket på både osaklighet och partiskhet förutom en enorm okunnighet. Klart brott mot grundlagen med andra ord.

Vems ärenden går egentligen Livsmedelsverket?
#1 - - Rolf Löfgren:

Det skulle vara mycket intressant om någon kunde kolla jävsförhållanden på SLV.

Jag tror att många på SLV sitter på dubbla stolar.

Svar: Jag har gjort en kartläggning. Tre av SLVs experter sitter i SNF (Swedish Nutririon Foundation) en livmedelsindustruíns lobbyorganisation.något 10tal sitter på SLV och beslutar om kostråd, sedan sitte de på SBU eller Socialstyrelsen och godkänner sina egna kostråd från SLV. En (Christian Berne) sitter på alla tre stolarna.
Björn Hammarskjöld